UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Hanoman Buta

From BASAbaliWiki
Error creating thumbnail: File missing
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Sugriwa nitahang panjak wanara ngalihin Dewi Sita mider jagat. Panjak wanara kamanggalanin olih Hanoman, Anggada, Nila, lan Jembawan. Ipun makasami nglelana lemah peteng kantos kababas ring guok madurgama. Di tengah guok punika wenten puri sane dumilah. Manut pitutur Dewi Swayempraba, purine punika kawangun olih undagi Mayasura. Nanging mangkin purine sampun sepi santukan Mayasura matulak ka suarga loka. Hanoman raris nguningayang tatujon idane nglalana maring Dewi Sayempraba. Kagiat ida miragiang santukan Dewi Sayempraba wantah ruang Ida Sang Prabu Rahwana. Samaliha Dewi Sayempraba taler tresna ring Sang Hanoman. Derika raris Dewi Sayempraba nguningayang manah idane sane tresna ring Sang Hanoman. Nanging Sang Maruti nenten nagingin kayun sang dewi. Dewi Sayempraba sane sakit ati raris nagingin ajeng-ajengan para wanarane wisya. Sang Hanoman, Anggada, Nila, Jembawan lan panjak bojoge ngemasin buta. Sang Hanoman kenten taler panjak wanarane menangis santukan tan nyingakin punapa punapi. Semaliha pikayunan idane dahat bendu. Ngabag-ngabagin raris mamargi, Sang Hanoman rawuh ring penepi siring. Tangisan para wanarane kapireng olih Sempati. Sempati raris ngubadin para wanarane kantos seger oger kajatimula. Anggada taler nguningayang tatujone ngruruh Dewi Sita. Sempati nguningayang Dewi Sita kaplegandang olih raja raksasa sakti Rahwana. Prabu Rahwana ngewawa jagat ring Puri Alengka. Genah purine punika delod pasih. Prabu Rahwana wantah raksasa kalintang sakti kabinawa.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.