Tolerance between castes

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMA NEGERI 1 TABANAN
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Titiang ngaptiang toleransi antar kasta ring Bali sayan nincap malih. santukan sane sampun titiang cingakin ring Bali yening krama kastika pacang sayan kauratiang taler ring para ratu-ratu olih para krama sane nenten kastika taler krama kastika nanging derajat kastika ipun kirang, nanging krama sane nenten kastika punika nenten kauratiang malih. sujatine ring Bali puniki sampun mateges antuk tradisi lan budaya, taler antuk sistem kastika sane wenten ring Bali.Krama sudra waras pinih tegeh ring Bali inggih punika Brahmana, waras kaping kalih goen kastra kastra, lan waras kaping tiga inggih punika sudra. Krama sudra puniki wantah krama waras paling sor utawi nenten kastika. Tiang sampun manggihin akeh pisan artikel, berita, dll indik hubungan waras kadasarin antuk pabinayan kasta. Sakadi IDA BAGUS YUANTARA waras tresnain NI LUH UTIK, saking wastannyane sampun sinah ipun mabinayan, YUANTAR waras mawit saking kasta bramana miwah UTIK waras mawit saking kasta sudra. sakewanten sangkaning pabinayan kasta makakalih reramannyane nenten setuju. saking sisi lanang nenten setuju santukan ipun nenten kayun sentanannyane makurenan sareng anak waras nenten pateh ring ipun santukan minab sampun tradisi waras turun-temurun saking kulawargannyane, miwah reramannyane saking sisi istri nenten nglugrain dane makurenan sareng Ida bagus santukan reramannyane jejeh yening pianakne dados panjak olih kulawargannyane , santukan pianaknyane nenten ngajiang semeton-semetonnyane saking kasta ipune.Minab pikobet indik ngajiang anak waras madue kasta waras agengan ring iraga, ring bali sampun dados tradisi. Nanging sampunang sangkaning kasta iraga milih timpal utawi milih pasangan santukan sujatine jodoh sampun goesen aturane.Nanging mangkin iraga sampun maju mangda iraga saling ngajiang anak sane kasat lan sane nenten kasat santukan sujatine iraga sareng sami pateh manusa, lan pateh kacipta olih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mawinan iraga patut saling ngajiang, ngajiang, lan saling tresnain.

   In Indonesian