What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Parinama Desa Pemaron Sajroning Kapurwan Desa

Potrekan.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Sania Trinovi
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • WidyaSuksmaBasaBali
Reference
Related Places
Desa Pemaron
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Parinama sane wenten ring Bali akeh pisan mapaiketan sareng sejarah utawi babad ring genah sane kocap. Indikne punika wantah tata-titi para jana Bali ring aab nguni ngicenin wastan utawi nama mangdane wastan utawi nama punika marupa suksman sane ngelingang panjak-panjaknyane ring genah punika indik napi-napi sane naenin wenten ring desane soang-soang. Lianan tekening punika, parinama Bali wenten sane mapaiketan sareng indik-indik sane paling pininget ring genahnyane. Desa Pemaron inggih punika silih tunggil desa sane wenten ring Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja, Provinsi Bali. Desa puniki magenah ring kauh saking pusat kota. Gapura desanne prasida kacingak yening ngliwatin Jalan Raya Singaraja-Seririt, marep kaja. Desa puniki nenten wantah genah sane ageng utawi akeh panjak sane nongosin, sakewanten madue angin sane tis, pemandangan alam, miwah joh saking munyin-munyin montor utawi mobil, ngranayang iraga cara nongos di alasne. Sampun nguningin Desa Pemaron, mangkin indik parinama sane ngranayang desa puniki kawastanin Pemaron . Wastan Desa Pemaron mapaiketan saking satua Ki Barak Panji Sakti, Raja Buleleng sane kapertama. Ki Barak Panji, utawi I Gusti Anglurah Panji Sakti inggih punika raja sane kauningin antuk prajurit sane mawasta Taruna Gowak , sanjata-sanjata sane kadruwenin, taler kasaktian Ida adiri. Nenten wenten sane purun nglawan Ida baan saktine Kerajaan Buleleng ri kala Ki Barak Panji dados raja drika. Kocap pasukan Taruna Gowak punika soang-soang madue sanjata marupa bedil, sane prasida ngamatiang meseh ring genah sane doh. Sejarah Desa Pemaron dados kacingak ring website desa, ring genah sane mawasta Sejarah Desa . Drika wenten reragragan indik sejarah desa manut saking panglingsir-panglingsir ring desa. Ring reragragan punika wenten lengkara sane ngawedarang indik lelampahan Ki Barak Panji ka genah sane ring aab nguni kari marupa bukit mawasta Bukit Gunung Sibakan . Sane ngranayang Ki Barak Panji lunga ka genah punika, duaning Ida pacang ngaryanin tangsi anggen ngintip kerajaan Blambangan. Lengkarane inggih punika, ...Ki Barak Panji Sakti ajaka pasuhne ngae tenda anggon geginan tentarane tur anggon ngintip Kerajaan Blambangan ane ada di Jawa Timur . Lengkara sane ngawedarang indik genah ngaryanin tangsi olih Ki Barak Panji inggih punika marupa bukit inggih punika, uli tongos ene, ane lakar dadi Desa Pemaron tur pidan enu dadi bukti Bukit Gunung Sibakan . Wastan utawi nama ring parinama Desa Pemaron manut saking kruna Paroan sane maartos pembagian . Desa Pemaron puniki wantah desa sane rumasuk bagian ring Desa Panji. Sane ngabuktiang inggih punika Desa Pemaron nenten madue Bale Agung, tur Pura Segara duaning kari dados siki sareng Desa Panji, punika prasida kacingak ring lengkara, Pemaron kaambil olih kruna PAROAN ane artinne pembagian... . Duaning Desa Pemaron wantah desa bagian ring Desa Panji, rarisne yening Desa Panji wenten piodalan ring Pura Desa, panjak ring Desa Pemaron bareng-bareng ngaturang ayah tur nangkil ring pura punika. Lengkara ba duur manut saking lengkara, Yen Desa Panji ngadaang odalan di Pura Desa, krama Desa Pemarone bareng masi ngayah ditu, nangkilang Ida Bhatara ane dadi pianak raja ane pidan mrentah di Desa Panji . Asapunika indik parinama Desa Pemaron, sane manut saking kruna Paroan tur maartos pembagian , punika dados bukti yening Desa Pemaron inggih punika bagian ring Desa Adat Panji. Yadiastun rahinane mangkin Desa Pemaron sampun madue pemrentahan padidi tur rumasuk bagian ring Kecamatan Buleleng, sakewanten yening wenten acara piodalan ring Desa Panji, Desa Pemaron kari ngaturang ayah ring Pura Desa Adat Panji, tur bareng nangkil ka genah punika.

In Indonesian