Literature MARKET ZONING DAN ZONA BANTUAN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU SELAMA PANDEMI COVID-19

Bantuan sosial.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Media Indonesia
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  • opini
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
opini


Gede Rama07

16 months ago
Score 2
It was really good

Mahanirwana

16 months ago
Score 2
keren

Anggara giri

16 months ago
Score 2
Awesome

De juli

16 months ago
Score 2
mantap

Dewa narayana

16 months ago
Score 2
Mantap

Mohan Teja

16 months ago
Score 2
Semangat

Algo

16 months ago
Score 2
pas mantap

I Putu wicaksana

16 months ago
Score 2
Becik!

Devy21

16 months ago
Score 2
you can to do anything the best for you! Fighting!

Dhira Priyani

16 months ago
Score 2
Becik pisan artikel puniki, liu pikenohnyane angge pemerintah lan krama makasami. Suksma

Imaskusuma

16 months ago
Score 2
Becik pisan

Luh Yani

16 months ago
Score 2
Becik pisan

Nym budi

16 months ago
Score 2
Becik pisan puniki

Mawa

16 months ago
Score 2
becik niki..

Lindamonika

16 months ago
Score 2
Sharing is caring, very awesome article 😍

Pande Made Ariawan

16 months ago
Score 2
👍suksma antuk informasine, becik pisan niki

Kadek Ambali Yasa

16 months ago
Score 2
Woow

Tejawijaya

16 months ago
Score 2
Tiang setuju ajak tulisan puniki, Nanging perlu karunguang bahwa ada upaya pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan ajaka Lembaga Swadaya Masyarakat antuk nglaksanayang pendataan ulang krama bali ane bakal trima wantuan utawi bantuan sosial ring Bali. Prakarane data-data krama bali ane trima wantuan ring tingkatan pemerintah punika malen-lenan, karana kuang-ne nyocokang data-data ring pemerintah kabupaten/kota ajaka pemerintah provinsi lan data-data ring pemerintah provinsi ajaka pemerintah pusat. Durung tur kepentingan para politikus ane ngabetang ring dija ane desa-desa diprioritaskan utawi diunggulkan ngemangan wantuan.

Verrand Eli

16 months ago
Score 1
Becik pisan tulisan puniki, mangda pemerintah ngewacen tulisan niki mangda bisa kaanggen referensi angge ngambil keputusan. Mangda pemerintah masih sane ring pusat, provinsi, kabupaten, desa, lan dusun bekerja keras apang mekejang rakyat sareng sami mangda state becik ring kesehatan fisik lan mental.

Dewa narayana

16 months ago
Score 0
Mantappp

You are not allowed to post comments.

Description


In English

In Balinese

Makejang anake jani sedeng ngarepin masa-masa sukeh ulian pandemic COVID-19 ne. Sektor ekonomine jeg usak baana tur liu anake gresyuh tur waswas,ngawit uli pamerintah kanti tuun ka masyarakate.

Ada makudang-kudang utsaha ane suba jalananga ajak pamerintahe apang nyidang nyaga Baline setata stabil ekonomine tur apang para kramane nyidang nu madaar. Manut tiang, pamerintah secara umum suba luung. Nanging, iraga musti ngerti tur ngresep indik panadin gering agune buka jani, ento tusing len tuah pikayun Ida Hyang Widhi.Anake lekad, anake mati, kena bancana, gelem, ento makejang anak suba siklus alam adane. Makejang anak titah Widhi. Ento patutmasi ingetang.Makejang majalan antuk karma soang-soang.

I raga pinaka panjak Ida Bhatara anak sujatine tusing nawang apa-apa indik jagate ene. I raga tuah nyidang ngliunin nunas sueca tur waranugraha,apang I raga saya paek ajak Hyang Widhine.

Yen manut tiang, malarapan antuk alasan ne, yen tiang dadi pamerintah, ne pinaka tanggung jawa ane baat sajan. Ento awanan, ane dadi laksanayang jani olih pamerintahe tuah setata ngingetin para kramane ajak makejang apang setata inget tur seleg nunas slamet ring Ida Hyang Paramawisesa. Suba lantas keto, I raga nyidang nyaga stabilitas ekonomine yen I raga magae bareng-bareng, dadi pedagang kecil, tur jasa ekspedisi. Ditu I raga nyidang ngae market zone di makudang-kudang titik ane suba steril tur ketat protokol kesehatane.

Pamerintah masi lakar ngemaang wantuan pipis modal ane prosesne kalaksanayang olih tim kusus tur relawan ane ngayah lascarya ngwantu karahajengan prajane tur negarane di masan sukeh buka kene, apa buin jani nyidang kawantu olih TNI tur Polrine.

Posko-posko tim kusus ne majaga di soang-soangkecamatan.Tugasne ngemang wantuan ka kramane nganggo sistem pemanggilan salaganti manut data-data ane bakatang uli sensus penduduk di capil daerah ento. Ene matetujon ngemang wantuan ka anake ane saja-saja tusing ngelah apa, tur apang wantuane kasebar merata, masi apanga tusing anakengantri liu.

Wantuan buka kene musti jaga bareng-bareng apang ketat caraanak majaga di VIP. Proses ngemang wantuan masi musti kadata teliti sajan olih petugas ane kompeten apang tusing ada korupsi di penyaluran wantuane. Wantuane dadimarupa sembako, pipis, utawi apa ja ane dadi daar makelo. Mupulang pipis wantuan ene dadi nganggo sistem donasi karekening pamerintah,utawi nganggo kas daerah.

In Indonesian