UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ngresep

From BASAbaliWiki
ngresep
Root
Other forms of "resep"
Definitions
  • understand (with teken) en
  • mengerti; menurut id
Translation in English
understand; obey
Translation in Indonesian
mengerti; menurut
Synonyms
Antonyms
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
ngresep
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Dingehang munyin bapane kanti ngresep.
English
-
Indonesian
Dengarkan perkataan ayah hingga meresap
Balinese
Yadiastun suba pang dasa ajahin tusing masih ngresep.
English
Even though he had been taught ten times, he did not understand.
Indonesian
Walaupun sudah diajari sepuluh kali belum juga mengerti.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Tegenja ayah-ayahan ceninge buat ngwangun kapracayane teken dewek ceninge, buina sehinja pepineh ceninge, apanga cening nyidayang ngresep teken paundukan-paundukan ane lakar teka.
English
-
Indonesian
-
Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
Balinese
Diastun enu cerik tiang ngresep pesan teken tuturane I Meme.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
Balinese
Ipun sampun ngresep ring pikobet politik sane wenten.
English
-
Indonesian
-
Government GEJER PILPRES 2024
Balinese
Iraga patut taler sayan ngresep indik pikenohnyane.
English
-
Indonesian
-
Government Merdeka
Balinese
Puniki wantah cihna indik toleransi miwah kerjasama antar agama prasida mamargi ring dija ja, yening parajanane sami ngresep miwah ngajiang keragaman.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Kerukunan Krama Beragama ring Bali
Balinese
Taler guru patut lewih kreatif ring ngambil cara lianan sajeroning ngelaksanayang paplajahan antuk ngalimbakang praktik sekadi pabligbagan ring kelompok antuk kakirangan sarana utawi ngawigunayang cara paplajahan antuk maplalian antuk kerahajengan paplajahan, antuk punika murid pacang lewih ngresep lan lewih ngresep ring kahanan.
English
-
Indonesian
-
Government Kirangnyané Pemerataan Fasilitas Pendidikan ring Kota Denpasar
Balinese
Taler guru patut lewih kreatif ring ngambil cara lianan sajeroning ngelaksanayang paplajahan antuk ngalimbakang praktik sekadi pabligbagan ring kelompok antuk kakirangan sarana utawi ngawigunayang cara paplajahan antuk maplalian antuk kerahajengan paplajahan, antuk punika murid pacang lewih ngresep lan lewih ngresep ring kahanan.
English
-
Indonesian
-
Government Kirangnyané Pemerataan Fasilitas Pendidikan ring Kota Denpasar.
Balinese
Ento mawinan gumanti patut masih iraga tangar, ngresep, lan waged nganggon literasi digital.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
I Kuluk ngerti ngresep tekening pangidihne Pan Koncreng.
English
-
Indonesian
Ia mengerti betul perintah majikannya.
Folktale Kuluk Ngempu Rare
Balinese
Yening upacara nenten kasarengin antuk pangajahan karakter sane madasar antuk kalestarian palemahan, prati sentanane nenten pacang ngresep napi kasujatian anake patut nglestariang wewengkon palemahan.
English
This ceremony is usually performed on the full moon’s day of Kapat (October-November) or Kedasa (March-April).
Indonesian
Apabila suatu ritual tidak dibarengi dengan pendidikan karakter yang berbasis lingkungan hidup, maka generasi selanjutnya tidak akan memahami makna pelestarian alam.
Holiday or Ceremony Labuh Gentuh
Balinese
Sai kumpi nyatua unduk kenken carane ngalih pangupa jiwa, kenken carane malajah apang enggal ngresep.
English
-
Indonesian
-
Literature Kumpin Tiange Buta, Tusing Tepukina Pemerintahe Korupsi
Balinese
Nanging, iraga musti ngerti tur ngresep indik panadin gering agune buka jani, ento tusing len tuah pikayun Ida Hyang Widhi.Anake lekad, anake mati, kena bancana, gelem, ento makejang anak suba siklus alam adane.
English
-
Indonesian
-
Literature MARKET ZONING DAN ZONA BANTUAN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU SELAMA PANDEMI COVID-19
Balinese
Punapi ipun nenten ngresep ring daging pidartannyane?
English
-
Indonesian
Bali).
Literature Malu Dong Buang Sampah Sembarangan
Balinese
Yen media tur lakar promosi kesehatane liu tur terus kaunggah di ambarane, tiang yakin ngancan liu kramane ane ngresep indik baya pandemi COVID 19 ene, apanga masyarakat nyidang makeneh bijaksana tur kooperatif nyalanang kebijakan indik COVID-19 ene.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemerintah Harus Mengajarkan Masyarakat Menolak Hoask Tentang COVID-19
Balinese
di Bali terjadi tanah longsor krana yeh ngresep ke tenga tanah ane ngranayang bobot tanah metambah makane terjadi tanah longsor lan kuangne entik entikan.
English
-
Indonesian
Dibali terjadi tanah longsor akibat air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah yang menyebabkan terjadinya tanah longsor dan kurangnya pepohonan.
Literature Tanah Longsor di Bali
Balinese
Duaning asapunika pemimpin patut ngrencanayang program sosialisasi lan pelatihan majeng ring krama mangda ngresep ring basa isyarat.
English
-
Indonesian
-
Literature Waged mabasa isyarat majalaran pelatihan basa isyarat
Balinese
Nenten ja gurune manten sane sukil jagi ngicenin materi, murid taler nenten ja ngresep sareng paplajahanipun.
English
Not only do teachers have difficulty giving material, but students also find it difficult to grasp the lesson.
Indonesian
Tidak hanya guru saja yang kesusahan untuk memberi materi, tetapi para murid juga susah untuk meresapi pelajaran tersebut.
Literature Yening maosang indik pemimpin sane kaaptiang
Balinese
Pikobet sane pinih ageng ring aab jagate mangkin magenah ring sapunapi pamlajahan Kebinekaan punika nenten ngresep sajroning manah krama Indonesia.
English
-
Indonesian
Sudah barang tentu, substansi permasalahannya tidak terletak pada semboyan dan landasan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.
Intercultural Maintaining Religious Harmony and Big Problems in Indonesian Society's Tolerance
Balinese
Anak-anak kaeduk mangda ngajiang sakancan agama miwah ngresep indik mabuatnyane keragaman.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat Kerukunan Agama
Balinese
Ipun maosang sampun ngresep, maduwe, taler ngamargiang secara murni. 3.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngajegang Kerukunan Beragama
Balinese
Ring Bali sampun akéh wénten genah utawi event budaya punika nanging para yowana ngamolihang ajeng ajengan manten, nénten ngresep tekéning budaya napi sané wénten ring genah utawi event punika lan para yowana nénten uning napi sané wénten drika.
English
-
Indonesian
-
Government PARA YOWANA KIRANG URATI INDIK KAWENTENAN TRADISI BUDAYA RING KOTA DENPASAR
Balinese
Minakadi ri tatkala malancaran ka pura, wisatawan dura negara minab nénten ngresep yéning ring Bali wénten genah-genah suci sané nénten dados kauratiang.
English
-
Indonesian
-
Government Pamerintah Bali patut nyantenang uger-uger majeng ring para wisatawan
Balinese
LAKU BULAN (lekad redite paing, buda pon, sukra kliwon, saniscara umanis): enggal ngresep tur dueg, makejang gegaene ia bisa nyemak, tresnaina teken krama, liu ngelah kaweruhan, basangne lantang (sabar), ia bisa lengit yen kenehne sedeng tusing luung, idupne lega.
English
LEBU KATIUP ANGIN (lahir hari minggu kliwon, selasa wage, kamis paing dan sabtu pon): perasaannya sering gelisah, mudah terprovokasi, hidupnya kekurangan, tidak bisa berlama-lama duduk atau diam
Indonesian
SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.
Lontar Parerasan & Panca Suda
Balinese
Wantah anak istri sané prasida uning, ngresep, miwah muputang pikobet, utawi pikobet sané wénten ring kramané.
English
-
Indonesian
Mengapa demikian?
Government Peran anak istri antah Kepemimpinan Bali
Balinese
Lebian ampah tuara ngresep gumi wayah

Lebian punyah ngae pikenoh bah Lebian campah mamunyi tawah-tawah Ahhh

Nandan jengah pamuputne mulih ka gumi wayah
English
-
Indonesian
-
Covid Tawah (I Wayan Kuntara)
Balinese
Yening palenan nika ngresep, lantas palenan nika bakal nglebur dadi mabesikan soroh keluarga lan dadi wangsa sane gede ajak idup rukun lan trepti.
English
-
Indonesian
-
Intercultural RELIGIOUS THOUGHTS
Balinese
Puniki wantah cihna indik toleransi miwah kerjasama antar agama prasida mamargi ring dija ja, yening parajanane sami ngresep miwah ngajiang keragaman.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Religious Community Harmony in Bali
Balinese
Parilaksana sekadi puniki nyihnayang kirangnyané rasa toleransi miwah rasa apresiasi majeng ring budaya Bali miwah rasa nénten ngresep ring tata krama lokal.
English
-
Indonesian
-
Government Wisatawan Sane Nenten Trepti Ring Bali
Balinese
Conto sampah anorganik, inggih punika: plastik, botol/kaleng inuman, kresek, miwah sané lianan ⁇ nah saking panlataran sadurungé basa baliwiki sampun ngresep durung?
English
Garbage is the remaining waste from a product or item that is no longer used but can still be recycled into valuable items.
Indonesian
Sampah dibagi menjadi 2 jenis, Antara lain sampah Organik dan sampah Anorganik.
Government ngiringja iraga mebakti ring ajeng
Balinese
Ipun durung mrasidayang ngresep ring indik sane patut. 2.
English
-
Indonesian
-
Intercultural tolerance in Indonesia