Puisi - Tawah - I Wayan Kuntara

Semprot disinfektan.jpeg
Title
Puisi - Tawah - I Wayan Kuntara
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit

    Description


    In English

    In Balinese

    Tawah

    Lebian ampah tuara ngresep gumi wayah Lebian punyah ngae pikenoh bah Lebian campah mamunyi tawah-tawah Ahhh Nandan jengah pamuputne mulih ka gumi wayah

    Saling ugug saling ngempug Lebian begug payu glebag-glebug Lebian sigug payu amah grubug, Tan satinut awig payu gumine uwug,

    Suud maboya Gering agunge ene tusing macanda Apa ane orahina tuutang saja-saja Apang tusing nyeselang raga Maurip ngandong duka

    Aluh nanging sing elah nglawan ane tusing ngenah mirib tekane kaampehang angin? Apa ada ane nyelap ngentungin?

    Gering agung ngae puyung gumine suung mangmung Buin pidan lakar surud? Apa mula tusing suud-suud?

    In Indonesian

    In Makassar