What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Orahina

orahina

  • be told en
  • disuruh id
Andap
orahina
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

To artine I raga orahina nganggo otak, berpikir, apang sing mara nepukin masalah jeg langsung ngorahang ne ba patuduh widi.
[example 1]
That’s why we have to use our brains, and not always blame our gods every time we have a problem or a disaster.

Disubane orahina teken Ni Bawang, ditu laut Ni Kesuna metu kenehne ane kaliwat loba. Dot ngelahang panganggo lan perhiasan ane bungah buka ane gelahang embokne.
[example 2]
After being told by Ni Bawang, Ni Kesuna got greedy. She also want to have exquisite clothes and accessories like the ones owned by her sister.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Orahina lantas teke I Kedis Nuri, “Ditu di samping lawangane ia matianga, nanging bangkene minab telah suba amaha teken gebagane.” Keto abetne I Kedis Nuri, kema lantas ia ka tongos beline mati.

In English:  

In Indonesian:   Begitu ucapannya Si Burung Nuri, kemudian ia ke tempat kakak laki-lakinya meninggal.

In Balinese:   Suba lantas tepukina I Angsa, orahina lantas I Angsa ajak I Kerkuak ada Cicing ngamah be. “We angsa, ditu di beten punyan pulene ada cicing ngamah be!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Orahina teken kliane I Nyoman Jater apanga mesuang kekenan pelas, laut ia morahan teken I Blenjo, “Wih… Njo, awake buin mani tundena ngayah tur mesuang kekenan pelas enyuhan a bungkul, Nyai bisa ngae pelas?” “Bisa, batek ngaput pelas gampang pelas mapaiasan,” keto sautne I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uyang ninggehang berita isine covid-covid dogen, ngangsan liunan sane keni virus, makudang-kudang cara sane sampun orahina teken pemerintahe ade orine ngumbah lima sebilang wai, ade orinne nganggo masker, ade orinne jaga jarak, distancing ape adane to.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak-anake ane magae di luar negeri, ane engsap teken keluarga, ane engsap teken sanggah kemulan, jani suba orahina mulih apang inget buin teken keluargane jumah, apang inget buin teken leluhure.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pepes cerik-cerike di sanggar orahina ngayah di pura.

In English:   The children in the studio are trained to dance in the temple.

In Indonesian:   Anak-anak di sanggar dilatihnya untuk ngayah di pura.

In Balinese:   Anak-anake ane magae di luar negeri, ane engsap teken keluarga, ane engsap teken sanggah kemulan, jani suba orahina mulih apang inget buin teken keluargane jumah, apang inget buin teken leluhure.

In English:  

In Indonesian:   Virus yang tidak ada duanya sangat mematikan di Dunia yang bernama COVID-19.

In Balinese:   PMI ane mare teka uli luar negeri orahina malu tes kesehatan (rapid tes).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada nyet apa-apa di kenehe, tau-tau tiang orahina enggal-enggal magedi, krana di desan tiange tusing dadi matamiu.

In English:   There was no thought in my mind that I would be suddenly asked to leave quickly, but in my childhood village I am no longer allowed to visit because I am married, married to a man from another village, so now I am a guest here.

In Indonesian:   Pulang ke kampung, saya merasa seperti diusir.

In Balinese:   Ni Ranjani orahina ngalih dadong balian di duwur bukite kangin apang teka mai ngubadin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ané sesai ngekoh-ngekohan nyemak gaé yén orahina tekén reramanné, jani bisa ngrépak nyemak gaé apang reramanné tusing tuyuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan anak ane magae di Bandara, Pariwisata, Hotel, tur ane lenan, ane maiketan ajak turis lan bule masi ada ane bareng orahina libur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   PMI ane mare teka uli luar negeri orahina malu tes kesehatan (rapid tes).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bulak balik masyarakat orahina PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 4, megenep lah istilahne.

In English:   But before that, the government must ensure the readiness of infrastructure and an adequate number of health workers.

In Indonesian:   Secara terus menerus masyarakat diminta untuk melaksanakan PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 4, bermacam-macam istilahnya.

In Balinese:   Yen kramane terus orahina nengil nongos di jumah dogen, nyan lakar orahin meli lakar anggo madaar sarahina – rahina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane sesai ngekoh-ngekohan nyemak gae yen orahina tekén reramanné, jani bisa ngrepak nyemak gae apang reramanne tusing tuyuh.

In English:  

In Indonesian:   Akan tetapi, semenjak adanya Covid-19 yang dialami oleh masyarakat hampir di seluruh dunia, semua orang merasa takut untuk pergi ke luar rumah dan lebih memilih untuk tinggal di rumah.

In Balinese:   Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Murid-muride mase kaliburang, lan orahina apang malajah uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane dadi pesu yen ada ane penting dogen lan yen pesu orahina apang nganggon masker.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diapain sube orahina teken reramane, tusing nyak ningehang munyi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Orahina ngulah kedis teken I Bapa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nuutin piteket saking guru wisesa, orahina ring jumah dogen, tiang pesu yen wenten sane mabuat dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Orahina meliang nasi jinggo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud maboya

Gering agunge ene tusing macanda Apa ane orahina tuutang saja-saja Apang tusing nyeselang raga

Maurip ngandong duka

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uyang ningehang berita isine covid-covid dogen, ngangsan liunan sane keni virus, makudang-kudang cara sane sampun orahina teken pamerintahe ade orine ngumbah lima sabilang wai, ade orinne nganggo masker, ade orinne jaga jarak, distancing ape adane to.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah

In English:  

In Indonesian:  
  1. kolom ‘Bungklang Bungkling’, ‘Uled’, di harian Bali Post, Minggu, 24 April 2011, oleh I Wayan Juniartha. Diterjemahkan oleh Putu Semiada
  2. Wahyu Wirayuda, https://www.facebook.com/bodhisattva.avalokitesvara