UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Payu

From BASAbaliWiki


pyu
payu
Root
payu
Other forms of "payu"
Definitions
  • confirm that something will surely occur (Andap) en
  • confirm a previous decision (Andap) en
  • sold (Andap) en
  • laku; terjual (Andap) id
  • mampu; berada; kaya; mempunyai harta berlebih (Andap) id
  • jadi: betul-betul terjadi; menjadi kenyataan (berhasil) (Andap) id
Translation in English
confirm; so (not cancelled); in demand
Translation in Indonesian
jadi (tidak batal); laku; mampu
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
payu
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
durus
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Liang kenehne Pan Kocong maan undangan ka umah Pan Gede Dana, sawireh Pan Gede Dana mula kasub aji kasugihan. Sakewala, cara kedis perite malali ka punyan bingine; payu maan ngetis nanging basangne puyung. Kanti peteng ia tusing maan yeh ning.
English
Pan Kocong was really excited when he got an invitation to Pan Gede Dana's house because Pan Gede Dana is well known for his prosperity. Alas, just like a sparrow in a banyan tree; it can stay in a shady tree but it's tummy is empty. Until night he did not get even any water to drink.
Indonesian
Senang hatinya Pak Kocong mendapat undangan ke rumah Pak Gede Dana, karena Pak Gede Dana memang terkenal dengan kekayaannya. Akan tetapi, seperti burung pipit bermain ke pohon beringin; jadinya dapat berteduh tapi perutnya kosong. Sampai malam ia tidak mendapat air bening.
Balinese
Ia tusing payu matunangan mara bapanné teka.
English
He didn't start dating until his father came.
Indonesian
Ia tidak jadi berpacaran baru ayahnya datang.
Balinese
Sepéda ané adepa dibi suba payu.
English
The bicycle he sold yesterday has already been sold.
Indonesian
Sepeda yang dijualnya kemarin sudah laku.
Balinese
Panakné I Munggir jani suba payu.
English
Munggir's son now has excess wealth.
Indonesian
Anaknya Munggir sekarang sudah mampu (berada).
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
padahal menyama braya dadi anggo ngelestariang basa baline utawi basa ibu, lamun kene kel terusang budaya baline, payu suba ilang basa ibune.
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Ibu di kalangan Generasi Z
Balinese
Pokokne tiang kal maadolan napi manten ane penting cucun tiang payu meli susu.
English
-
Indonesian
-
Literature Astungkara Berkah
Balinese
Dugas warsa ne ka 76 negara Indonesia tan ngidaang mararahinan dina kemerdekaan ulian galak geringe, ulian geringe punika ngajeng ten payu, nanging mangkin aget pesan geringe nika sampun ngigisang, Mangkin ajaka bareng-bareng raket rumaket ngwangun Indonesia dados negara sane maju.
English
-
Indonesian
-
Comics Bali Era Sane Anyar
Balinese
Pamragat satuane, payu Luh Sari anggona kurenan teken I Belog.
English
-
Indonesian
-
Folktale Belog Magandong
Balinese
Rencana sane sampun lakar kalaksanayang, nenten payu kalaksanayang ulian Made Hok nepukin Wayan Hit matemu sareng anak muani awai sekonden mesakapan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bes Percaya Teken Hoak
Balinese
Iraga meneng ring Indonesia pinaka bangsa sane kawastanin agraris, maduwe sekancan tanah sane linggah, sane dados keanggen mamula, anggen ngerereh pangupa jiwa apang payu makudus paon jakanne, disubane buka jani, iraga keni gering agung Covid-19, akeh anake ten maduwe pekaryan, tan wenten jinah anggen ngajeng, nganti telah sekancan arta branane meadep.
English
-
Indonesian
-
Literature Kembali
Balinese
Mawastu pangrencana-pangrencana ane suba pastika utamane di Bali mawastu tusing payu utawi buung.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Covide Makada Buung- I Gusti Ayu Agung Arya Utamiyani
Balinese
Tegarang jalanang,

Diapin coronane ngae magaburan, Sampunang ento ngalahang, Mai madagang, kanggoang adengang, Apang bates payu nyakan tur ngae wareg basang,

Niki wenten sok banten bokor lan dulang.
English
-
Indonesian
-
Covid Dagang Ngindang
Balinese
Ane jani payu amah wake, sawireh suba kalugrayang olih dane Dukuh,” keto abetne I Macan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Ane jani paling ngidih tulung apang payu makudus bungut paone.
English
And now I am confused about asking for help so I can cook in the kitchen.
Indonesian
Dan sekarang bingung mau minta bantuan supaya bisa memasak di dapur.
Covid Elingang Mameka
Balinese
Yen biasa dagangane lais liu nak mablanja, jani langah bisa kanti sing payu dagangane.
English
-
Indonesian
-
Covid Makudang-kudang pikobet ulian korona, kanti pidan lakar kene?
Balinese
Apang pada-pada payu.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Ade Masih Agetne-Oka Aryanata
Balinese
Ane ngae tiang demen ento tuah lakar payu luas masuk, payu maturan, tur payu malali.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-New Normal luas malali? Jejeh Bani -Ni Wayan Antari
Balinese
Buin mani semenganne tiang lan pianak tiange pagrenot payu atehanga ka umah bajang tiange negakin sepeda motor.
English
-
Indonesian
Besok paginya saya dan anak saya diantar membawa banyak barang ke rumah masa kecil saya menggunakan motor.
Covid Foto-Ulian Virus Corona Tiang Luntang-Lantung Buka Cicing Berung-Made Damar
Balinese
Uab-uab laut mamunyi I Raksasa, “Uaaahemmmmm, meli tuak aji nemnem, tusing telah baan nginem, payu garang sidem, jani kai lakar medem.
English
-
Indonesian
-
Folktale Galuh Pitu
Balinese
Yadiastun dados katemu lan makumpul harus tetep setata nyaga intruksi pemerintah inggih punika taat ngangge masker tur tetep jaga jarak, lamun kene tusing payu pegat pasemetonan titiang sareng timpal-timpal.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Hidup Online Ulian Corona - Ni Putu Putri Prasista
Balinese
I Alu ningeh munyin I Kedis Puuhe ento uli di tengah gooke, lantas ia ngarengkeng kene, “Yen tusing sautin, sinah orange bogbog, nyanan jeg malaib lantas I Kedis Puuh, payu buin mekenta.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Masan anak masekolah, cai kumuh malayangan!” Payu memene tepok jidat.
English
-
Indonesian
Ketika aku lepas di sungai, bebek itu mengambang!” Ibunya pun marah.
Folktale I Belog Meli Bebek
Balinese
Yen adep sinah bakal maal payu.

“Ane ene merine?”

“Tidong, meri icange berag tur bengil!”
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Yen adep sinah bakal maal payu.

“Ane ene merine?”

“Tidong, meri icange berag tur bengil!”
English
-
Indonesian
setelah itu sosok besar hitam itu berkata lagi
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Payu besbesa awakne I Semal ban I Meong kanti ngemasin mati.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Ngawehin jani pepek baan pakan, payu I Bikul lantas mokoh.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Yen beneh munyin icange, gandong icang, icang matujuhin beli ambah-ambahan.” Papineh adine kabenehang pesan teken I Buta, lantas ideh-ideh I Rumpuh gandonga ka umah-umah anake ngidih-ngidih, kantu payu ia madaar.
English
-
Indonesian
Sementara kakiku lumpuh dan penglihatanku bagus.
Folktale I Buta Teken I Rumpuh
Balinese
Buung I Getap ngalih keladi, payu maan munyi uli memene.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Getap
Balinese
I Kancil ngeling, “Beh, sing payu menang, tusing masi makatang timpal”.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kancil lan I Siput
Balinese
Lamun nyidang nyuwun, payu makurenan. “Dong, tundena ngalih tiing teken bapan icange anggon reramon.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kecut
Balinese
Payu I Bojog Ireng ngemasin mati ulian marasa teken awakne andel tur ririh.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kidang Ngalahan I Macan
Balinese
Ngetel kanti paesne I Macan Poleng nepukin kucit liu. “Nah jani suba lakar kasagrep, payu jani ngamah,” keto munyine I Macan Poleng.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kidang Ngalahan I Macan
Balinese
I Modo lantas payu magambel.
English
I Modo then hit the gamelan.
Indonesian
I Modo kemudian memukul gamelan.
Childrens Book I Modo Tusing Nyak Ngigel
Balinese
Apang payu dogen liwat dinane jani.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Semut tekén I Nyawan
Balinese
Apang payu dogen liwat dinane jani.
English
-
Indonesian
Esok hari aku akan berusaha mencari makanan sendiri.” Semut meraa kasihan melihat temannya terkena bencana seperti itu Namun rasa kasihannya hilang dengan cepat ketika ingat bahwa saat ini sedang musim dingin.
Childrens Book I Semut tekén I Nyawan
Balinese
Sangkaning gedeg, Ni Ubuh payu mamisuh. “Beh, jeg bebeki Ida Bhatara Surya teken kai ane lacur.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Sangkaning gedeg, Ni Ubuh payu mamisuh. “Beh, jeg bebeki Ida Bhatara Surya teken kai ane lacur.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Kramané pati grépé ngalih pangupa jiwa apang payu payuk jakanné makudus.
English
-
Indonesian
-
Literature Meningkatkan Perekonomian Bali Melalui Bisnis Kuliner Khas Bali
Balinese
Mawali nuluh tukad, teba, miwah tegalan mangda payu maajengan.
English
-
Indonesian
-
Covid Irit Ulian Gerit (I Made Bhakti Triasnantara)
Balinese
Apang tusing, buung ngareres ulian Covid, busung lapar payu ulian makenta.
English
That's what causes everything to Lock Down, not to leave the house, not to be stubborn, just stay at home.
Indonesian
Saking Sukanya melihat wadah sesajennya bagus kembali, ia lalu mencarikan pelanggan untuk saya.
Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
Balinese
Gumi cara jani alih-alihan kéweh, apang payu ngelah amik-amikan kanggoang ngaé di jumah.
English
Life is like now looking for a job is getting harder, so we have snacks, let's make it at home.
Indonesian
Hidup seperti sekarang mencari pekerjaan semakin susah, supaya punya makanan camilan, mari kita membuat di rumah.
Literature Kripik Pisang Ketip
Balinese
Sebet saje yen tuturang mase, ulian Covid-19 mewabah gae payu berubah.
English
-
Indonesian
-
Covid Korona Mewabah Gae Berubah
Balinese
Masan jani asal ade gae kajemak, ampunang malu gengsi apang payu bertahan hidup di masan pasca pandemi covid-19
English
-
Indonesian
-
Literature Hidup Seperti Diapit Batu
Balinese
Payu pales jemak melancaran mancing katimbang melajah.
English
-
Indonesian
-
Literature Amreta
Balinese
Payu tiang masuk.
English
-
Indonesian
-
Literature Artshop
Balinese
Ring Bali suba cenik ne jani payu kanti cupit .
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Masih Memiliki Kebun Raya
Balinese
Kenehe mesari jeg payu maluang montor ne sube care tembok di marginne.
English
-
Indonesian
-
Literature Bertembokan Motor
Balinese
Yen suba pada-pada majalan sinah PPKM nados pang payu kaula maulehan, pang payu keloan maangkihan.
English
-
Indonesian
-
Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
Balinese
Di luung gumine konden karoan masi dagangane enggal payu apa buin gumi nedeng sayah cara jani mimbuh kawatesin madagang.
English
-
Indonesian
-
Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
Balinese
Sedek di Bali ada Covid

Makejang kramane ngajengit Tongos linggah dadi cupit Utange kemu mai makilit

Payu ngrasayang idup pait
English
-
Indonesian
-
Literature Elit ulian Covid
Balinese
Dini ditu uyut

Idupe karasa engsut Kemu mai matakon, sing ada ne masaut Pidan kaden lakar suud

Payu jani jrijine kagugut
English
-
Indonesian
-
Literature Elit ulian Covid
Balinese
Keweh pesan idupe ulian Covid

Makejang marasa sakit Imbuhin baan gerit Payu jani ngrasayang ne madan elit

Ekonomi sulit
English
-
Indonesian
-
Literature Elit ulian Covid
Balinese
Dueg moral masih penting, apang tusing buin mani dadi anak dueg ané jelap melog-melogin krama apang payu ngisinin basang pedidi.
English
-
Indonesian
-
Literature Ene Patut Gisi yen Dadi Pemimpin
Balinese
Tiang ngelah harapan pemimpin ane mapilih di pemilu tahun 2024, tiang dot harapan tiange ene seken-seken neked di pemerintahe indik perekonomian Bali, tiang dot ane bisa maang solusi perekonomian Bali apang tusing bertumpu di p ariwisata dogen, iraga sing nawang apa ke iraga lakar kena pandemi buin pidan buin, apang tusing ngandelang pariwisatane dogen, kramane tusing ngelah penghasilan payu nelahang empugan dogen, ane sing ngelah makenta tingkat kriminal jeg menek ba, ring seni budayane, tiang demen PKB ento menghargai seniman, nangin tiang sebet nepukin yen ada senimane enu bayaha mudah amen pentas di Hotel, di cafe ngibur tamune.
English
I have hopes for the prospective leaders in 2024 election.
Indonesian
49.Saya berharap pemimpin yang terpilih pada tahun 2024, dan saya juga berharap agar harapan saya ini bisa sampai kepada pemerintah.
Literature Jangan Santai dan Lengah, Pemimpin Harus Berbenah
Balinese
Yen biasa dagangane lais liu nak mablanja, jani langah bisa kanti sing payu dagangane.
English
-
Indonesian
-
Literature Makudang-kudang pikobet ulian korona, kanti pidan lakar kene?
Balinese
Ulian sampah e ne ngae pemandangan dadi kuang indah yen tepukin, keneh e melali ke pantai ngalih udara segar ajak ningalin pemandangan, payu ane bakat udara kotor ajak pemandangan sampah.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemandangan kurang bagus gara-gara sampah
Balinese
Nenten nika manten liu masyarakat terutama Bali sebet krana ulian gering agung covid puniki liu masyarakate keilangan gaene, mekejang sampun beralih profesi wenten sane dados dagang wenten maburuh ditengah peken ne apang payu meli ajeng – ajengan, paketan anggen pianakne sane kari masekolah miwah lakar banten sewai – wai.
English
-
Indonesian
-
Literature Semangat masyakarat melawan virus Covid 19
Balinese
Gaenin apa ane tusing ngae raga med ngoyong jumah, apabiin bisa ngaenin ane ngidaang ngasilang pipis, payu anggo meli baas.
English
-
Indonesian
-
Literature Suksma Corona! Ulian Corona TIang Payu Mokohan
Balinese
Luung yen iraga dadi nak sugih, ojoga dadi nak lacur, payu sube naar nasi mecampur jak uyah.
English
-
Indonesian
-
Literature Terlalu Bebas
Balinese
ulian covid-19 payu para janané gerit-20 santukan ten wénten tamiu melali ring pulo Dewata.
English
-
Indonesian
-
Literature Utsaha ri kala Covid-19
Balinese
Kira - kira dugas bulan Maret sekolah titiange jagi ngalaksanayang UNBK lan mendadak UNBK dibatalkan nika ngaenang titiang mamedih duaniang titiang pocol naur ujian lan ngaenang titiang liang duaning titiang lulus tanpa UNBK, yen payu UNBK nika kalaksanayang, titiang pasti polih nilai 4, 5, bahkan bisa - bisa aji 2.
English
-
Indonesian
-
Covid Lulusan Jalur Corona
Balinese
Buung nglawar Kekua, payu ngelah timbungan Lutung.”

I Lutung lantas masaut.

“Inggih Gurun Iluh, eben tiange mula jaen.
English
-
Indonesian
Bagus untuk olahan makanan.
Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
Balinese
Tekaina ka umahne. “Mang, mani tusing payu mabalih sepakbola.
English
-
Indonesian
-
Folktale Masepakbola
Balinese
Apang payu meli nasi.
English
So you can buy rice.
Indonesian
Supaya bisa membeli nasi.
Covid COVID 19
Balinese
Di mulihne, sisia ten maan galah angge masandekan, teked jumah payu ngaryanin tugas rumah sane icen olih bapak ibu guru ring sekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Murid stres, sire sane iwang?
Balinese
Beh payu makejengan I Naga Basukih, krana tusing naen-naen gati dadi jog nyeleg Ajine di sampingne.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Payu ngrengkeng I Naga Basukih, kene kone krengkenganne I Naga Basukih, “Beh bes sanget baana I Aji melog-melog deweke, suba seken gumi Baline amul taluhe dadi mahanga lakar keweh kone deweke ngalih sameton di gumi Bali.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Ngon tur kendel kenehne I Belog. “Jani payu maan be, payu naar be kedis selem,” keto munyinne I Belog.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Pamuputné payu ajaka dadua magerengan kanti puik, saling ejohin, nanging joh di tengah kenehné dot apang tugelané nyidang nyalanang idup ané luungan.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Ngalap Tresnan Punyan Nyuh
Balinese
Pang sing mapas asune totonan da demen madaya corah, nah cara pemerintahne jani sapatutne malaksana manut swadharmane dados pemimpin apang rakyatne makmur tur bagia eda ane duuran gaya elit ane betenan makilit, disubane ketara korupsi ngencolan nagih grasi lantas payu makremasi.
English
In order not to meet the dog, don't use tricks, like the current government should carry out its duties according to its duties so that its people are prosperous and happy, don't act on the elite style of the people who are destitute, when they are found to be corrupt, they ask for clemency and they are eventually cremated.
Indonesian
Agar tidak ketemu dengan anjing tersebut jangan menggunakan tipu muslihat, seperti pemerintah saat ini seharusnya melaksanakan tugas sesuai tupoksinya agar rakyatnya makmur dan bahagia jangan diatas gaya elit rakyatnya melarat, saat ketahuan korupsi minta grasi akhirnya dikremasi.
VisualArt Ngelidin Sang Asu Gaplong
Balinese
Enkn semeton payu melali kesidan?
English
-
Indonesian
-
Place Ngewangun Desa Sidan
Balinese
Sedek ia ngadep saang ka peken, suba payu saangne, lantas ia ngindeng.
English
There he stared onto the merchant which sold many things.
Indonesian
-
Folktale NI DAHA TUA
Balinese
Ento ane rasayang tiang sasukat pandemi covid 19, domogi covid niki engal malinta, apang payu tiang maslfi bareng-bareng.
English
-
Indonesian
-
Covid Nyaga jarak (Ni Luh Murniasih)
Balinese
“Mang Payu bareng ka carik?” “Payu Pa.” Komang Subagia enggal-enggal bangun.
English
-
Indonesian
-
Folktale Padi Mabulu
Balinese
nanging ulian sanget kenehe ka pasih, nyen nawang aget ada sweca widhi, agetne dugas ento sing payu ada ujan.Pokokne yen kepasih yang ngidang ngilangin masalah, cobak je jak mekejang melali ke pasih kapah kapah jek seken jak onyang kel ketagian wkwkwkwk,nah to gen dadada.
English
When I hear about the beach, I really want to go to the beach.
Indonesian
Sayangnya waktu itu saya datang waktu langit sedang mendung.Tapi saking pengennya ke pantai,siapa tau ada keajaiban kan, syukurnya waktu itu gak hujan.Pokoknya dengan pergi kepantai saya bisa menghilangkan sedikit masalah,coba deh kalian pergi kepantai sesekali pasti kalian akan ketagihan wkwkwkwk.dah itu aja bye" .
Literature Pantai Nyanyi
Balinese
I Gede Payu Ardita. (14) X DKV 2.
English
-
Indonesian
-
Government Permasalahan Sampah di Bali
Balinese
Tan sida malih nyingakin petenge

Sane sampun sue mameluk dewek Bungane makejang layu Kaampehang angin Nyalempoh nongos di tanah Pelih tindak payu pejah Tan sah ngindeng sai-sai Sawireh iraga pada-pada mayuda Mangda gelis ipun magingsir Ne madan sasab merana Upayane patut gisi Saling tulung Saling abih Sinah becik Jagate degdeg landuh

Kerta raharja mawali
English
-
Indonesian
-
Covid Peteng (Ni Luh Meisa Wulandari)
Balinese
Ape kal tepuk?"

Kujang tyang masaut Tyang Sing Ngerti

Anak len Payu, Jumah tan Karungu
English
-
Indonesian
-
Covid Sing Ngerti
Balinese
Saling ugug saling ngempug

Lebian begug payu glebag-glebug Lebian sigug payu amah grubug,

Tan satinut awig payu gumine uwug,
English
-
Indonesian
-
Covid Tawah (I Wayan Kuntara)
Balinese
Nyak magaé di tajen né pragat ba Payu ba jani makenta.
English
-
Indonesian
-
Covid "Da Care Tai"
Balinese
Pangupa jiwa kakenehang sabilang wai

Apanga payu ngae darang nasi Boya ja ngidaang majudi Apa buin nagih melali

Nyen kapelihang teken unduke jani Unduk ane tusing ngetisin ati Tusing nawang misan teken rerama pedidi

Ulian itep magarang ngalih bati
English
-
Indonesian
-
Covid Lali Tekén Melali Olih : Kadék Arya Darsana
Balinese
Luh

Suba tawang iluh ane ngaba paras jegeg, Magoba moleh mapangango renyep, Nangging beli takut maekin iluh, Kajegegan iluhe ngae beli buduh, Buduh sing payu ngalih merta, Buduh tusing payu pesu, Buduh tusing payu malali-lali, Duh iluh corona,

Buin pidan iluh lakar magedi?
English
-
Indonesian
-
Covid Buin pidan
Balinese
Duh

Ane jani makejang malaib labuh Ngalih peluang usaha angkah ungkuh Kanggong apang payu meli mi ajak taluh

Apang tusing ulian pirus iraga macucuh
English
-
Indonesian
-
Covid Duh (Ni Kadek Rika Pramestika Dewi)
Balinese
Dini ditu uyut

Idupe karasa engsut Kemu mai matakon, sing ada ne masaut Pidan kaden lakar suud

Payu jani jrijine kagugut
English
-
Indonesian
-
Covid Elit ulian Covid
Balinese
Keweh pesan idupe ulian Covid

Makejang marasa sakit Imbuhin baan gerit Payu jani ngrasayang ne madan elit

Ekonomi sulit
English
-
Indonesian
-
Covid Elit ulian Covid
Balinese
Sedek di Bali ada Covid

Makejang kramane ngajengit Tongos linggah dadi cupit Utange kemu mai makilit

Payu ngrasayang idup pait
English
-
Indonesian
-
Covid Elit ulian Covid
Balinese
Payu merampa Ida Anaké Agung ka pamreman, nglantas Ida tuara eling tekén raga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Rareangon
Balinese
Pemerintah da pesan nempa sabg rahwana ane suba kaliwat ulap, to mara anak luh, kanti lantas pipis gumine payu magade.
English
-
Indonesian
Di harapkan agar pemerintah jangan sampai seperti rahwana yang sudah tersilaukan,itu baru perempuan jangan sampai uang serta tanah akhirnya jadi di gadai
VisualArt Samara Wisaya
Balinese
Pedas mael payu.” Jemaka don biune ane suba malipet-lipet.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur Mataluh Emas
Balinese
Di keto-ketoné iraga payu makatang informasi hoaxs, karana bas kaliwat wayah tuturné.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Suud Hoaxs
Balinese
Payu tuah mamacul ka carik." Kéto pakrimik pisagané ané taén dingeh tiang.
English
The neighbors said that I only spend my husband's money.
Indonesian
Kalau menentang, tentu itu akan memicu pertengkaran, dikira berani melawan orang tua.
Womens Spirit Tiang Anak Luh ané Mara Dadi Rerama Sayaga Nepasin Orta Soléh/Misinformation di Sisi
Balinese
Sane maselat banjar payu masih ngerasayang tresna jarak jauh.
English
-
Indonesian
-
Covid Tresna Kahalangin COVID-19 (I Gede Kariasa)
Balinese
Lan ane paling penting iraga dados dagang patut ngelah bati (untung) mangda sakebedik ngidang iraga nambah-nambahin dagangan, sira uning ngidang muka cabang lan medue kariawan, dadosne iraga ngelah usaha timpale masi maan gae pang iraga pada-pada payu.
English
The most important thing is that as traders, we have to make a profit so that little by little capital is collected, who knows we can create new branches and have a career, so we have a business as well as create new jobs.
Indonesian
Yang paling penting sebagai pedagang kita harus memperoleh keuntungan agar sedikit-demi sedikit modal terkumpul, siapa tahu bisa membuat cabang baru dan memiliki kariawan, jadi kita punya usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
Literature UMKM Pahlawan dimasa Pandemi COVID-19
Balinese
Pipis telung atus payu ilang, pipis telung juta sing bakat.
English
-
Indonesian
Sekarang saya akan menceritakan kejadian dulu dimana ada orang yang menawarkan uang gratis kepada saya.
Womens Spirit Undian Pipis Jutaan
Balinese
Ne jani luwung ngenehang apa jemak gae apang payu dogen makudus paone.
English
-
Indonesian
-
Literature Kegunaan Kelapa Di Masa Pandemi Covid 19