Uses of Coconut During the Covid 19 Pandemic

From BASAbaliWiki
Kelapa.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
I GustiNgurah Radi Antara
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  Aguz Radi

  38 months ago
  Votes 0++

  Jukut Kangkung masambal sera

  kirang langkung sinampura
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Suba ade awarsa gumine care kene. Ulian ane madan Pandemi Covid 19 liu anake tuara tusing ngelah gegaen. Apabuin gumi Baline idup ulian industri Pariwisata uling ipidan , nyangetang kaon tepuk. Tusing ada anak ane nawang buin pidan gumine lakar kakene. Buka sesonggane kidang di alas gaenang basa barang sane tusing karuan bakat lakar antosang. Ne jani luwung ngenehang apa jemak gae apang payu dogen makudus paone.

  Bali ipidan teken jani tuah malenan pesan. Ipidan leluhure idup ulian macul, sakewala ne jani ulian liu torise teka ka Bali uma lan tegalane liunan meadep dadi hotel, villa , ruko , lan wewangunan sane lianan. Tanah Baline suba liu anak saking dura desa lan dura negara sane ngelahang. Buka semute ngalih gula , makejang nagih ka Bali ngalih bati.

  Ada nyuh, taru sane ngamedalang kawigunan sane akeh , uling bongkol akah nganti muncuk done ane madan busung ngabe kamertan ring jagat Bali. Buah nyuhe dadi anggon daksina banten, anggon pariasan, dadi anggon lengis tandusan, anggon ajeng-ajengan, jaje miwah ajangan nasi. Kaune dadi anggon adeng, kayune dadi anggon soroh mebel sekadi meja, kursi, pintu, kusen lan sane tiosan. Ento makejang bisa dadi pipis yening kayun ngolah.

  Pandemi covid 19 wantah anggen paplajahan iraga dadi anak Bali apang tusing gangsaran tindak ngalih aluh apang elah maadepan tanah. Tanah suba maadep jani ape ane tandurin. Pemerintah Daerah wenang ngewatesin pembangunan hotel lan villa ring Bali apang sektor ane lianan bisa mase berkembang.

  In Indonesian