Kidang

kid*
  • deer (Mider) (Noun)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
kidang
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ong Swastyastu. Ida dane para pamiarsa sareng sami, rahajeng rauh ring video titiang puniki. Wastan titiang Ni Putu Ayu Suaningsih saking mahasiswa Sastra Bali Universitas Udayana semester 6. Rahinane mangkin nemonin tanggal selikur februari warsa kalih tali kalih dasa pinaka hari Bahasa Ibu Internasional, titiang pinaka mahasiswa sane malajahin basa Ibu saking Bali jagi ngaturang essai mabasa Bali sane mamurda Malajah saking Kidang miwah Cecek.
[example 1]
Ong Swastiyastu. Ladies and gentlemen (all the audience) welcome to my video. My name is Ni Putu Ayu Suaningsih from Bali Literature student at Udayana University 6th semester. Today is the twenty-first February of the year two thousand and twenty which is the International Mother Language Day, I as a student studying mother language from Bali will present a Balinese essay entitled, Learning from Deer and Geckos.

Property "Word example text en" (as page type) with input value "Ong Swastiyastu. Ladies and gentlemen (all the audience) welcome to my video. My name is Ni Putu Ayu Suaningsih from Bali Literature student at Udayana University 6th semester. Today is the twenty-first February of the year two thousand and twenty which is the International Mother Language Day, I as a student studying mother language from Bali will present a Balinese essay entitled, Learning from Deer and Geckos." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Sawireh celeng muang kidang amah-amahan raksasane tileh maukudan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanikayang lantas nira tulak ka puri, to juru borose makejang nugtugang maboros sawireh nepukin kidang di tengah alase.” Jeg guguna munyin I Cicing Gudig teken Patih muah panjake ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Kalau jadi raja, betapa nikmat hidup ini,” pikirnya.

In Balinese:   Ida Raden Galuh reh ida nu masusu, alihanga empehan kidang.

In English:  

In Indonesian:   Dengan siapa kamu tinggal di sini?” Putra raja yang tertua, Ida Raden Mantri, menceritakan dirinya telah dibuang oleh baginda raja.

In Balinese:   Kaketus saking Satua Bali Sang Mong Teken I Kidang I.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Raden Galuh reh ida kantun masusu, alihanga empehan kidang.

In English:  

In Indonesian:   Dengan siapa kamu tinggal di sini?” Putra raja yang tertua, Ida Raden Mantri, menceritakan dirinya telah dibuang oleh baginda raja.

In Balinese:   Ulian tingkahne I gajah, makada I Kedis, I Bojog, I Kidang, tur ane lenan tusing ngelah tongos mesayuban.

In English:  

In Indonesian:   Para binatang di hutan itu pun menderita akibat tingkah gajah yang angkuh.

In Balinese:   Suud keto sang kidang ilang.

In English:   Also jealousy, nosy with the poor.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Saget ada kidang, nunden nyeluk jitney.

In English:   Many people didn't like I Sugih.

In Indonesian:   Banyak orang tidak menyukainya.

In Balinese:   Saget teka sang kidang, tur matakon, “Nyen ento krasak-krosok?” Masaut I Sugih sambilanga maakin sang kidang, “Tiang I Tiwas, uli puang tiang tuara nyakan.” I Sugih klebet-klebet bayune kendel pesan.

In English:   Many people didn't like I Sugih.

In Indonesian:   Banyak orang tidak menyukainya.

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:   Every day I Tiwas went to the forest looking for firewood for sale to the market.

In Indonesian:   I Sugih berkata, "Eh Tiwas, carikan aku kutu!

In Balinese:   Mara galang krama banjare ningeh tuturne I Kaki Lingsir. “Men daya kenken ane andelang kaki anggon ngalahang I Kidang?” keto patakon keliang banjar.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Ningehang munyin I Kidang buka keto, I Kakul ngejer kerana marasa teken awak cenik tur sintrig.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Ningeh munyin I Kidang buka keto, masaut I Lelipi sambilanga nyeledet ka tongos I Kidang majujuk. “Icang sing dot dadi raja.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Kakul Ngalahang Kidang

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Kulawarga I Kakul makejang cumpu nglawan I Kidang.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   I Kidang terus-terusan ngawalek, nganistayang tur setata nyelek-nyelekang I Kakul.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Grimutan I Kidang ningeh pasaut I Lelipi buka keto. “Campah cai ngomong ngajah kai.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Nanging nadak kasukertan Alas Kopipahite mabyayuhan sangkaning parisolahne I Kidang.

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   I Kidang lan I Kakul suba tragia.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Sing kodag-kodag demen kenehne I Kidang ningehang pasaut I Kakul buka keto.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Sujatine ia gedeg tekening munyin I Kidang ane sumbung. “Cotot cepok gen iba suba ngaseksek, cai tusing nawang, kai ngelah upas ane meranen.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Apang cai nawang, wake ane maadan I Kidang, raja di alas Kopipahit.

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   Ritatkala gonge macegur, I Kidang malaib malesat.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Kacritayang jani, tatkala tengah lemeng para kakule mapupul nyangkepang unduk pacentokan nglawan I Kidang. “Cai ngae gara-gara gen, ngudiang I Kijang nemin.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Nepukin I Lelipi masusupan macelep ka bete, I Kidang kedek ngakak.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Yadiastun jengah waleka buka keto, nanging I Sampi tusing ngisinin pangidihne I Kidang. “Icang sedeng layaha, da gugula icang ngamah padang!” keto I Sampi nyautin.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   “Caaang Kidang, caaangg suba uling tuni negak dini, ne peluh caange suba kanti tuh.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Yen kaki tangtanga tekening I Kidang, pasti kal lawan.

In English:  

In Indonesian:   Agar kau tahu siapa aku, akulah Kijang, raja hutan.

In Balinese:   I Kidang masih nangtangin I Kakul apang nyak malomba. “He….

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   I Kidang ane kuciwa sing maan lawan lantas nugtugang pajalanne ngaja nganginang.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   I Kidang tangkejut lantas bah disubane nepukin I Kakul ane cenik galing suba negak masila siding di muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Da ja maan ngejuk kidang, kadirasa bikul tusing ada mentas.

In English:  

In Indonesian:   Tak seekor hewan yang kita tangkap.

In Balinese:   Kidang, kambing, bojog, sampi, jaran, makejang borosina.

In English:  

In Indonesian:   Kau akan binasa di tangan manusa.

In Balinese:   Minab niki sampun dados dresta sane lawas pisan, duaning ulam kidang beborosan daweg nika kagugu pinaka ulam suci tur dados anggen yadnya.

In English:   Apart from the uniqueness of its sacred forest which is still natural and holy (see entry "Nedunang Kayehan Sanghyang"), this village also has another unique tradition, namely Maboros Kidang “hunting deer”.

In Indonesian:   Selain keunikan hutan sakralnya yang masih alami dan suci (lihat entri “Nedunang kayehan Sanghyang”), desa Ini juga memiliki satu lagi tradisi unik, yaitu berburu kijang.

In Balinese:   Sadurung maboros, para wargine ngawit ngaturang bakti ring pura, nunas ica ring Ida Batara sane nyeneng ring wana mangda prasida ngicen kidang aukud pacang kadadosang yadnya.

In English:   When the Maboros Kidang ceremony begins, there will be about 25 residents participating in the hunt.

In Indonesian:   Apabila upacara Maboros Kidang dimulai, ada sekitar 25 warga yang turut serta dalam perburuan.

In Balinese:   Kidang sane kaborosin taler wantah aukud.

In English:   Apart from the uniqueness of its sacred forest which is still natural and holy (see entry "Nedunang Kayehan Sanghyang"), this village also has another unique tradition, namely Maboros Kidang “hunting deer”.

In Indonesian:   Selain keunikan hutan sakralnya yang masih alami dan suci (lihat entri “Nedunang kayehan Sanghyang”), desa Ini juga memiliki satu lagi tradisi unik, yaitu berburu kijang.

In Balinese:   Lianan saking kaunikan wana desane sane tenget tur suci (cingakin entri “Nedunang kayehan Sanghyang”), desa puniki taler madue malih asiki tradisi sane malianan, inggih punika maboros kidang.

In English:   Apart from the uniqueness of its sacred forest which is still natural and holy (see entry "Nedunang Kayehan Sanghyang"), this village also has another unique tradition, namely Maboros Kidang “hunting deer”.

In Indonesian:   Selain keunikan hutan sakralnya yang masih alami dan suci (lihat entri “Nedunang kayehan Sanghyang”), desa Ini juga memiliki satu lagi tradisi unik, yaitu berburu kijang.

In Balinese:   Kidang puniki raris kapiara becik pisan olih wargine sadurung kapademang laut kadadosang upakara.

In English:   When the Maboros Kidang ceremony begins, there will be about 25 residents participating in the hunt.

In Indonesian:   Apabila upacara Maboros Kidang dimulai, ada sekitar 25 warga yang turut serta dalam perburuan.

In Balinese:   Maboros kidang puniki wantah kalaksanayang awarsa pisan duk piodalan ring Pura Desa.

In English:   When the Maboros Kidang ceremony begins, there will be about 25 residents participating in the hunt.

In Indonesian:   Apabila upacara Maboros Kidang dimulai, ada sekitar 25 warga yang turut serta dalam perburuan.

In Balinese:   Yening upacara maboros kidang puniki kakawitin, wenten selae diri wargine sane nyarengin maboros.

In English:   When the Maboros Kidang ceremony begins, there will be about 25 residents participating in the hunt.

In Indonesian:   Apabila upacara Maboros Kidang dimulai, ada sekitar 25 warga yang turut serta dalam perburuan.
  1. https://www.youtube.com/channel/UCtEN_DcVQPhlAdyUdujJ4qQ