UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Sawengkon Satwane Matinggal Maka Duaning Wenten Juru Boros

From BASAbaliWiki
20231113T074457911Z253039.jpg
0
Vote
Title
Sawengkon Satwane Matinggal Maka Duaning Wenten Juru Boros
Affiliation
SMK NEGERI 3 SINGARAJA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ketut Indah Yuliani
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyatu Suksma aturang titang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan Ida sampun sueca asung kerta warna nugraha ngicenin karahajengan mawinan iraga sareng sami prasida kacunduk masasu ajeng ring galah becik sakadi mangkin. Lugrayang titiang mangkin matur orasi indik Sawengkon Satwane Matinggal Maka Duaning Wenten Juru Boros.

Buron miwah entik-entikan punika mabuat pisan ring kahuripan ring jagat . Indayang ngayunin parindikan ring jagat puniki y ning n nten w nten parindikan sakadi punika, minab i raga sareng sami n nten pacang kantun maurip sakadi mangkin. Entik-entikan ngic nin oksigen miwah ubad-ubadan san becik majeng ring manusa, buron san dados ajeng-ajengan iraga mangda prasida maurip, miwah ak h malih kabecikan san kaic nin antuk ipun mangda prasida maurip ring gumin . Punika mawinan samian punika saling mapaiketan tur saling nglimbakang san kawastanin ekosistem. Raris iraga dados manusa sane madue kawagedan miwah pangrasa ngamargiang tetanduran miwah beburon sane becik. Sak wanten, w nten manusa san mapikayun ngrusak ekosistem antuk parilaksana maboros. Ipun ngambel miwah ngamademang sato miwah entik-entikan. Punika mawinan buron san langka punika ketah kaajeng santukan awak ipun mabuat pisan ring kaw ntenan tamba, pakaryan, miwah prab ya san ageng pisan, punika san kaaptiang. Ipun nenten pisan nglinguang indik buron sane langka, buron sane kapiara, buron sane punah.

Pamr ntah sampun mautsaha ngukuhang satwa langka punika antuk ngwangun genah-genah san khusus angg n ipun minakadi taman marga satwa, hutan lindung, miwah san tiosan. Sajabaning punika, pamr ntah taler sampun ngwentuk satuan khusus antuk pemeliharaan, pengawasan, miwah perlindungan antuk buron miwah tetanduran langka. Yadiastun kadi asapunika, wenten makudang-kudang buron sane nguber buron sane langka punika. Sekadi sane sampun kemargiang mangkin ring Taman Nasional Bali Barat ring rahina Redite 14 Oktober 2023, akeh buron sane padem katemuin ring tengahing mobil sane katinggalin olih pemburu sane katangkep ri tatkala wenten pasukan penjaga sane ngamargiang patroli. Satone punika marupa kidang solas ukud, bawi alas tetiga, miwah rusa asiki. Napi awinan ipun gelis magingsir ngrereh buron punika?, Napike sadurung macelep irika sampun kapriksa miwah kaselehin sanjata utawi barang-barang sane kaangen kaanggen maburu?. Saking kaw ntenan san sampun lintang, pikobet indik perburuan liar puniki n nten prasida kaicalang raris titiang ngaptiang pamr ntah, petugas Taman Nasional Bali Barat miwah krama san peduli mangda sareng-sareng nyaga satwa langka puniki. Wantah asapunika orasi sane aturang titiang, titiang puputang antuk paramasantih, Om Santih, Santih, Santih, Om.

In Indonesian