UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Kabecikan

From BASAbaliWiki
kabecikan
Root
Other forms of "becik"
Definitions
  • a good thing, goodness, virtue en
Translation in English
good
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
kaluungan
Andap
kabecikan
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Kabecikan saking program punika sampun kaangkenin olih kramane sami.
English
-
Indonesian
Kebaikan dari program tersebut sudah diakui oleh seluruh warga.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Kabecikan sosial sane pateh patut kadadosang dasar sane kukuh ring panglimbak jagat Bali.
English
-
Indonesian
-
Government "Nyinggihang Masa Depan Bali sane Berkelanjutan: Pikobet lan Tugas Calon Pamimpin"
Balinese
Kruna sane pinih mabuat sane prasida aturang titiang majeng ring kabecikan ring Pulo Bali inggih punika ”yening para janane sane meneng lan meneng ring Bali becik, sinah kaindahan lan kekuatan Pulau Bali tetep lestari”.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Setengah Jiwaku
Balinese
Kawentenan wisatawan sane rauh Pastika akeh makte kabecikan Wantah ipun ring pariwisata, ekonomi, miwah sosial masyarakat.
English
-
Indonesian
-
Government BUDAYA LAN TRADISI SANE KALETEHIN
Balinese
Kawentenan wisatawan sane rauh ring bali nenten je wantah makte kabecikan manten nanging Wenten sane makte pikobet.
English
-
Indonesian
-
Government BUDAYA LAN TRADISI SANE KALETEHIN
Balinese
Tetujon miwah tatujon ngeranjingang kaweruhan lokal (lokal wisdom) sajeroning muputang pikobet adat, pikobet gugatan sipil, pikobet pidana sané nénten madué dampak, pikobet kulawarga miwah sané tiosan sané mapaiketan sareng sakancan pikobet krama ring Bali inggih punika mangda prasida ngeranjingang keadilan, kabecikan miwah kepastian hukum ring masyarakat, nénten ngawinang resistensi ring masyarakat, ngrejek parajanané majeng ring Pengadilan adat, mangda pangadilan adat prasida mamargi langkung efektif, gelis miwah efisien.
English
Preserving and developing the nation's culture is an attitude that needs to be developed in addressing diversity.Not only that, cultural preservation is also a positive attitude and activities to fill the independence of Indonesia, friends.
Indonesian
Maksud dan tujuan membangkitkan kearifan lokal (lokal wisdom) dalam penyelesaian masalah adat, masalah gugatan perdata, masalah pidana yang tidak berdampak, masalah keluarga dan lain lainnya terkait dengan segala permasalahan masyarakat di Bali yakni untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih dekat dalam masyarakat, tidak menimbulkan resistensi dalam masyarakat, menekan lajunya masyarakat ke Pengadilan, sehingga peradilan adat bisa berjalan lebih efektif, cepat & efisien.
Literature Bali Binasa? Kenyataan yang berambang
Balinese
Tatujonne mangda sang sane nunas loloh punika kaicen manah sane kukuh gumanti setata tinut ring pamargi kabecikan.
English
Beside nasi pradnyan, the Hindus also drink juice of sweet leaves (Sauropus androgynus) mixed with sugar, salt and tamarind.
Indonesian
Tujuannya adalah agar yang meminumnya diberikan kemantapan pikiran agar selalu berada di jalan kebajikan.
Holiday or Ceremony Banyu Pinaruh
Balinese
Kabecikan taler mateges ngidepang indik mabinayan kapracayan marep ring anak tiosan, tur ngicalang anake sane tiosan ngamargiang kapracayannyane.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Build harmony with Tri Hita Karana
Balinese
Sajabaning ngicénin kabecikan utaminnyané rikala ngicénin efisiensi ring dunia pariwisata ring Bali, teknologi puniki taler prasida ngicénin dampak sané kaon yéning kawigunayang nénten kamargiang antuk kawicaksanaan.
English
-
Indonesian
-
Government Dampak Teknologi terhadap Ketersediaan Lapangan Pekerjaan.
Balinese
Ring titi sane tegeh puniki, turise sida ngaksiang kabecikan Desa Pelaga sane asri.
English
-
Indonesian
-
Place Desa Pelaga
Balinese
Permasalahan punika patut gelis kauratiang mangda nenten ilang utawi ical kabecikan masyarakat sami.
English
-
Indonesian
-
Government Eling Pang Sing Ilang
Balinese
Manawita dados ancaman ring kabecikan iraga nyalanang agama ring bermasyarakat Mangkin makeh ketambetang pemahaman agama sane fanatik lan kebarengin antuk konflik sosial ring makeh genah.
English
-
Indonesian
-
Intercultural KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Balinese
Sampun manardi pakaryan iraga sareng sami ngemecikan para kawula mudane sane nganggen Narkoba punika akeh wenten paridabdab pamargi sane prasida kamargiang mangda kawula mudane prasida kabecikan malih, inggih punika.

• Ngicenin pitutur saking yayasan social, sekolah, pari dabdab saking guru swadyaya taler ngeargiang seminar – seminar.

• Ngicenin pendidikan Budi Pekerti, sastra Agama sane tetujone ngemecikin kawula mudane.
English
-
Indonesian
-
Government Kasus Narkoba Ring Bali
Balinese
Bali madué akéh kabecikan sané ngawinang dados pusat pariwisata.
English
-
Indonesian
-
Government Kebebasan Turis Dura Negara ring Bali
Balinese
Puniki kamulan manut pisan, saantukan kabecikan miwah keasrian pulau Baline sampun kaloktah kantos ka dura negara.
English
-
Indonesian
-
Literature Kebudayaan di Bali
Balinese
Kasengsaran, sakadi bayangan peteng sane nyusup ring pantaraning kabecikan Bali, sampun dados meseh sane ngusak-asik panglimbak miwah kabecikan parajanane.
English
-
Indonesian
-
Government Kekirangan Sane Ngawinang Sengkala
Balinese
Nanging lianan ring kabecikan punika mangkin akeh pikobet ring pulo Baline, sinalih tunggilnyane ring kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar.
English
-
Indonesian
-
Government Kemacetan Pariwisata Ring Daerah Ubud
Balinese
Sembako miwah pangan,mangkin terus keni panincapan harga.Pikobet puniki,ngawinang krama Bali sanget sumangsaya.Sane lianan,ipun taler kaperluang nginem sembako miwah pangan nyabran rahina mangda prasida muponin pangupajiwa.Nincapang sembako miwah pangan,ngawinang para kramane sane mablanja sayan-sayan ngirangin prabeya sane kabuatang nyabran rahina.Punika mawinan,nenten ja wantah krama sane matumbasan kemanten sane pacang marasa sumangsaya,nanging krama sane ngadol taler pacang marasa kaon,santukan pikolih adolannyane pacang turun.Indike puniki,pacang ngwetuang pikobet sane ageng yening nenten kamargiang olih pamrentah.Punika mawinan,titiang ngaptiang mangdane pemimpin Bali sane jagi kajudi prasida nincapang kawentenan puniki.Santukan parindikan puniki,mapaiketan ring kabecikan miwah kahuripan parajanane.Ring masane mangkin,nenten sami anake polih pakaryan sane becik tur nenten sami anake ngamolihang jinah akeh.Punika mawinan,para jana sane madue akidik pikolih,pacang keni kasengsaraan (kelaparan).Yadiastun,kawentenannyane kirang pisan santukan kawentenan sembako miwah pangan sayan nincap.Punika mawinan pikobet,yening wenten pikobet sakadi puniki,nenten wenten sane nguratiang.Punika mawinan,titiang banget ngaptiang mangdane pemimpin Bali sane jagi kajudi sayan urati tur digelis nanganin pikobet sakadi puniki.Yening pikobet sakadi puniki prasida kapuputang olih pemimpin Bali sane jagi kajudi.Iraga prasida mastikayang krama Bali pacang ngwantu pamimpinnyane ring galah sane pacang rauh,santukan dane sampun peduli ring pikobet sane nibenin kramane.Punika mawinan,majeng ring sang sane jagi dados pamucuk ring Bali,kaaptiang prasida muputang pikobet puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Kenaikan Harga Sembako Dan Pangan Di Bali
Balinese
Kabecikan taler mateges ngidepang indik mabinayan kapracayan marep ring anak tiosan, tur ngicalang anake sane tiosan ngamargiang kapracayannyane.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Kerukunan dengan tri hita karana
Balinese
Harapan titiyang, mangda pemimpin sane pacang mencalonkan diri madue kabecikan lan merakyat.
English
My hope is that the leaders who will run for office can keep all their promises, lead well and listen to the voice of the people.
Indonesian
Pemimpin jika dikaitkan dengan Catur Guru dalam agama Hindu termasuk kedalam guru wisesa (pemerintah).
Literature Pemimpin Yang Berpegang Pada Janji
Balinese
Ngiring sareng-sareng nglestariang palemahan mangda prasida setata ngicenin kabecikan lan kabecikan majeng ring iraga sareng sami
English
-
Indonesian
-
Government Lingkungan alam irage puniki
Balinese
Ngiring sareng-sareng nglestariang palemahan mangda prasida setata ngicenin kabecikan lan kabecikan majeng ring iraga sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Lingkungan hidup sehat
Balinese
Semeton taler pacang ngrasayang kabecikan kahuripan sane nenten kaganggu olih suara transportasi, taler semeton prasida ngerauhang galah sareng kulawarga sane nenten kaganggu olih ponsel.
English
-
Indonesian
-
Literature 1 hari di Bali
Balinese
Ekowisata puniki masih nyidang anggen sarana pembelajaran bagi cerik-cerike jani mangda stata ngejaga kabecikan palemahan, nenten ngutang luu sembarangan, stata sayang tekenin alam.
English
-
Indonesian
-
Literature ASRI NAMUN TETAP MENGHASILKAN
Balinese
Iraga sareng sami patut rumasa bagia dados putra-putri Bali, patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline pamekas nglimbakang sastra lan budaya druene, mangda sami sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun.
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Bali Semakin Berkurang
Balinese
Semeton taler pacang ngrasayang kabecikan kahuripan sane nenten kaganggu olih suara transportasi, taler semeton prasida ngerauhang galah sareng kulawarga sane nenten kaganggu olih ponsel.
English
-
Indonesian
-
Literature Kelestarian tradisi Nyepi di Bali
Balinese
Pemilu sané jagi rauh puniki pinaka galah sané becik pisan anggén nincapang kabecikan panegarané.
English
-
Indonesian
Pemilu yang akan datang adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini.
Literature Pemilu yang akan datang adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini
Balinese
Kruna sane pinih mabuat sane prasida aturang titiang majeng ring kabecikan ring Pulo Bali inggih punika ”yening para janane sane meneng lan meneng ring Bali becik, sinah kaindahan lan kekuatan Pulau Bali tetep lestari”.
English
-
Indonesian
-
Literature Pulau Bali Setengah Jiwaku
Balinese
Kabecikan miwah kaluihan pura agung besakih kadirasa kaliput olih sampah2e.
English
-
Indonesian
-
Literature Sampah di pura besakih
Balinese
Sakawanten sane ngaenang mahan sebet sangkaning kabecikan Gianyar puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Luhu Ten Luwih
Balinese
Sakéwanten, yéning nénten kauratiang becik, ipun pacang keni pengaruh cuaca miwah faktor-faktor sané prasida ngrusak kabecikan miwah integritasnyané.
English
Caring for them is not just about remembering the past, but also building a better future.
Indonesian
Namun, tanpa perawatan yang tepat, mereka rentan terhadap waktu dan elemen alam yang dapat merusak keindahan serta integritas mereka.
Government MIARA MONUMEN MONUMEN SANE MABUAT
Balinese
Wimba tiosan inggih punika margi tengah penyambung selagan desa ring Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Jembrana sane kaon ulian longsor nanging sampun kalih warsa lintang nenten naenan kabecikan.
English
-
Indonesian
-
Government Margi Kaon Sane Nenten Majanten Jagi Kabecikan
Balinese
Iraga nenten prasida ngicalang indik penipuan ring pemilu sane jagi rauh, nanging ngiring iraga ngingetang ring krama sane pinih raket ring iraga indik pikobet politik uang, duwaning utsaha sekadi punika sane prasida ngadorong anak tiosan mangda ngamargiang kabecikan sane pateh tur ngewetuang pauwahan sane becik ring wawidangan iraga.
English
-
Indonesian
-
Government Memberi Uang Bukanlah Ciri Calon Pemimpin yang Baik
Balinese
Kaw ntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat Kerukunan Agama
Balinese
Manawita dados ancaman ring kabecikan iraga nyalanang agama ring bermasyarakat Mangkin makeh ketambetang pemahaman agama sane fanatik lan kebarengin antuk konflik sosial ring makeh genah.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat Kerukunan Umat Beragama
Balinese
Kaw ntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan agama
Balinese
Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan antar umat beragama
Balinese
Manawita dados ancaman ring kabecikan iraga nyalanang agama ring bermasyarakat Mangkin makeh ketambetang pemahaman agama sane fanatik lan kebarengin antuk konflik sosial ring makeh genah.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan umat beragama
Balinese
Pikobet sané pinih mabuat sané katangani olih para calon pemimpin Bali:

Sane mamurda: mewujudkan kesejahteraan rakyat bali kabecikan krama Bali, Sekadi sane sampun kauningin akeh pisan masyarakat sane kirang mampu ring sajeroning pikolih, pangupa jiwa, miwah kirangnyane lapangan kerja ring masyarakat alit, pangaptian lan pangaptian titiang majeng ring calon pamimpin sane jagi mimpin ring warsa 2024, mangda prasida nanganin pikobet punika,

Antuk para calon pemimpin bali, mangda lebih urati ring masalah masyarakat, mangda masalah rakyat bali teratasi utamannyane ring desa-desa alit, contoh sekadi:
English
-
Indonesian
-
Government Mewujudkan kesejahteraan rakyat bali
Balinese
kabecikan krama Bali,

Sekadi sane sampun kauningin akeh pisan masyarakat sane kirang mampu ring sajeroning pikolih, pangupa jiwa, miwah kirangnyane lapangan kerja ring masyarakat alit, pangaptian lan pangaptian titiang majeng ring calon pamimpin sane jagi mimpin ring warsa 2024, mangda prasida nanganin pikobet punika,

Antuk para calon pemimpin bali, mangda lebih urati ring masalah masyarakat, mangda masalah rakyat bali teratasi utamannyane ring desa-desa alit, contoh sekadi:
English
-
Indonesian
-
Government Mewujudkan kesejahteraan rakyat bali
Balinese
Sepatutnyane iraga sida nyelehin lan milih pemimpin sane medue pengweruh lan pidabdab sane becik turmaning jakti-jakti jagi ngutsahayang kabecikan jagat miwah irage sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Midabdabin Kasukertan Rikanjekang Ngemarginin Pemilu Warsa 2024.
Balinese
Sektor pariwisata pinaka silih sinunggil potensi ekonomi sané patut katincapang mangda prasida nincapang kabecikan kramané.
English
-
Indonesian
-
Government Ngardi Pariwisata Bali Mangdane Nincap tur Becik
Balinese
Rikala parajanane nenten malih andel ring pamrentahnyane sane makarya pabuat kabecikan manusane, pamrentahe punika nenten malih madue dasar sane kukuh buat ngwangun panegara sane adil miwah jujur.
English
-
Indonesian
-
Government Ngelawan Korupsi
Balinese
Tiosan ring Kuta, para turis puniki taler seneng malancaran ka Ubud antuk nyingakin kabecikan alam ring Ubud.
English
-
Indonesian
-
Government Ngelestariang Sektor Sektor Bali, Minakadi Pariwisata Lokal
Balinese
Ri tatkala iraga nyingakin panorama pesisir Bali sane asri, kabecikan alamnyane sering pisan kaicalang olih pikobet sane dahat dalem, inggih punika sampah ring segarane.
English
-
Indonesian
Hormat para hadirin,
Government Ngukuhang Kawéntenan Segara Bali
Balinese
Ngiring sareng-sareng nglestariang palemahan mangda prasida setata ngicenin kabecikan lan kabecikan majeng ring iraga sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Ngupapira Kelestarian Lingkungan Alam
Balinese
Pangupaya pemerintah, taler pamandu pariwisata sane medue usaha, lan masyarakat ring genah pariwisatane punika, pacang dados piranti nincapang kabecikan genah pariwisatane sane nglantur lan prasida ngeledangin iraga sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Nincapang Pariwisata ring Kabupatén Badung Mangda Setata Becik
Balinese
Nyabran ngewarsa, akeh pisan para wisatawanne rauh ke jagat Bali gumanti melilacita kabecikan jagat baline taler kasenibudayannyane.
English
-
Indonesian
-
Government Nincapang Pariwisata ring Kabupatén Badung Mangda Setata Becik
Balinese
Sakadi sane sampun kauningin, Bali kaloktah pinaka genah pariwisata antuk kabecikan-

kabecikan sane kaicen punika ngawinang akeh para wisatawan saking dura negara sane

kasenengin rauh ka Bali.
English
-
Indonesian
Mungkin masalah ekonomi ini bisa diatasi seperti

pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha kecil

dan menengah, serta kebijakan untuk memastikan distribusi yang adil dari hasil pariwisata.
Government Nyungsung Pemilu 2024, “Napi manten suaran krama Bali?”
Balinese
Yadiastun kawéntenan AI ngicénin kabecikan utaminnyané ring sajeroning ngicénin efisiensi ring widang pariwisata ring Bali, teknologi puniki taler prasida ngicénin dampak sané kaon yéning nénten kaanggén becik.
English
Although the presence of AI provides benefits, especially in providing efficiency in the world of tourism in Bali, this technology can also have negative impacts if not used wisely.
Indonesian
Walaupun kehadiran AI memberikan manfaat terutama dalam memberikan efisiensi dalam dunia pariwisata di Bali, teknologi ini juga dapat memberikan dampak buruk jika tidak digunakan dengan bijak.
Government Panglalah teknologi ring kawéntenan lapangan kerja
Balinese
Sang sané pacang dados pamimpin patut nglimbakang kebijakan inklusif mangda kabecikan ekonomi miwah panglimbak sosial prasida karasayang olih samian krama Bali, nénten ja wantah akidik krama.
English
-
Indonesian
-
Government Pariwisata ring bali sane mangkin
Balinese
Ring panglimbak wewangunan, partisipasi parajanane inggih punika kunci kabecikan proyek.
English
-
Indonesian
-
Government Partisipasi krama ring panglimbak lan demokrasi
Balinese
Ring panglimbak wewangunan, partisipasi parajanane inggih punika kunci kabecikan proyek.
English
-
Indonesian
-
Government Partisipasi krama ring panglimbak miwah demokrasi
Balinese
Bali pulo seribu pura, kaloktah antuk kabecikan jagat lan budaya.
English
-
Indonesian
-
Government Pengelolaan Luu ring TPA Bali
Balinese
Nanging Bapak lan Ibu patut elingang, kabecikan iraga puniki sane ngranayang akeh pikobet ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Pentingnyane Perdamaian Sane Nenten Prasida Katepasin
Balinese
Sane mangkin sampun galah sane becik pisan, mangda bali sayan urati ring kabecikan parajana local tur nincapang kabecikan makesami.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Ancaman Overtourism di Bali
Balinese
Yening niki karesepan olih sebilang penganut agama, lantas lakar ngewangun trepti lan kabecikan ring lingkungan masyarakat, wangsa, lan panegara.
English
-
Indonesian
-
Intercultural RELIGIOUS THOUGHTS
Balinese
Sakewanten nyantos mangkin, kabecikan krama sane disabilitas kantun dados pikobet sosial sane patut kauratiang.
English
However, until now the welfare of people with disabilities is still a social problem that must be addressed.
Indonesian
Namun, hingga saat ini kesejahteraan penyandang disabilitas masih menjadi problematika sosial yang harus dibenahi.
Literature Wujudkan Masa Depan Cerah bagi Penyandang Disabilitas
Balinese
Ngiring sareng-sareng nglestariang palemahan mangda prasida setata ngicenin kabecikan lan kabecikan majeng ring iraga sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Sampah inggih punika pikobet sane ageng sane ngancam palemahan iraga
Balinese
Entik-entikan ngicénin oksigen miwah ubad-ubadan sané becik majeng ring manusa, buron sané dados ajeng-ajengan iraga mangda prasida maurip, miwah akéh malih kabecikan sané kaicénin antuk ipuné mangda prasida maurip ring guminé.
English
-
Indonesian
-
Government Maboros Ring Taman Nasional Bali Barat
Balinese
Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TREATING RELIGIOUS HARMONY
Balinese
Antuk kabecikan puniki, titiang ngaptiang Bali ring masa sane pacang rauh prasida ngawigunayang mangda Bali sayan kasub.
English
-
Indonesian
Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, saya mengharapkan bahwa Bali kedepannya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik agar Bali dapat semakin dikenal lagi.
Literature Potensi Pulau Bali
Balinese
Nika pinaka rahina ngagem bayun bhuwana agung lan bhuwana alite nuju kabecikan.
English
-
Indonesian
-
Holiday or Ceremony Tumpek Landep
Balinese
Dané akéh nglukis indik kabecikan alam, sosial, miwah budaya Bali.
English
He painted a lot about the natural, social and cultural beauty of Bali.
Indonesian
Ia banyak melukis tentang keindahan alam, sosial, dan budaya Bali.
Biography of W.O.J. Nieuwenkamp -
Balinese
Gumi Bali sane sampun kaloktah ngantos ka dura negara sampun sayuakti kapireng manados pulo surga, puniki sangkaning kaasrian miwah kabecikan gumi Baline.
English
The province of Bali, which is well known to foreign countries, has been heard to be a paradise island, this is because of the beauty and beauty of the province of Bali.
Indonesian
Siapa sangka provinsi Bali tidak semua keberadaannya bagus, tempat-tempat yang berada di pelosok tidak pernah diekspor oleh masyarakat, karena keterbatasan oleh internet dan lokasi yang sangat jauh.
Literature PERHATIKAN AGAR SEIMBANG
Balinese
Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning ngelestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural What is Religious Harmony
Balinese
Makasami ngicen kabecikan lan ngametuang pala sane becik. [pasalin basa saking komunitas]
English
A sarati is a person in charge of making banten (offerings) in various types of ceremonies.
Indonesian
Kedua, Sarati tidak boleh lupa berdana punia kepada seorang brahmana (orang suci).
Lontar Yadnya Prakerti
[[Word example text ban::Makasami ngicen kabecikan lan ngametuang pala sane becik. [pasalin basa saking komunitas]| ]]
Balinese
Malarapan antuk nincapang anggaran ring pendidikan, nyusun kurikulum sané relevan, miwah nincapang sistem evaluasi, taler nincapang penegakan hukum miwah nincapang infrastruktur jalan, pemerintah kaaptiang prasida nincapang kualitas pendidikan miwah kaamanan nyopir antuk kabecikan kramané makasami.
English
-
Indonesian
-
Government Yowana Bali Dados Bersuara
Balinese
Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural live in harmony amidst differences
Balinese
Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional.
English
-
Indonesian
-
Intercultural maintain religious harmony
Balinese
Manawita dados ancaman ring kabecikan iraga nyalanang agama ring bermasyarakat Mangkin makeh ketambetang pemahaman agama sane fanatik lan kebarengin antuk konflik sosial ring makeh genah.
English
-
Indonesian
-
Intercultural merawat kerukunan antar beragama - Pande Putu Riski
Balinese
Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk panglimbak.Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural merawat kerukunan antar umat agama
Balinese
Pulo Bali pinaka cihna kaluihan alam sané ngulangunin, sakéwanten kabecikan punika sayan kaancem olih akéhnyané sampah.
English
-
Indonesian
-
Government nuju Bali Resik majeng ring generasi penerus
Balinese
Antuk punika, investasi ring panglimbak infrastruktur jalan, transportasi umum, miwah fasilitas pendukung tiosan mabuat pisan anggén nanganin kemacetan lalu lintas miwah nincapang kabecikan kauripan krama irika.
English
-
Indonesian
-
Government permasalahan mendesak untuk diselesaikan calon pemimpin bali
Balinese
Sepatutnyane iraga sida nyelehin lan milih pemimpin sane medue pengweruh lan pidabdab sane becik turmaning jakti-jakti jagi ngutsahayang kabecikan jagat miwah irage sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government “Midabdabin Kasukertan Rikanjekang Ngemarginin Pemilu Warsa 2024”