How to avoid sexual abuses in Bali's educational communities? Post your comments here or propose a question.

merawat kerukunan antar umat agama

0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
merawat kerukunan antar umat agama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
  • Anak Agung Istri Cintya Ulandari
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places
Wikithon competition
Harmony


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What can we do to maintain religious harmony?

Videos

Description


In English

In Balinese

MERAWAT KERUKUNAN ANTAR UMAT AGAMA Krama Indonesia inggih punika bangsa sane majemuk, mawit saking makudang-kudang suku, agama lan ras, nanging kasub pinaka bangsa sane ramah lan toleran, taler ring sajeroning kawentenan agama.Toleransi inggih punika rasa seneng ring rasa, kabiasaan, pikayunan, utawi kapercayaan sane mabinayan ring pikayunan soang-soang.San kapertama maosang indik toleransi wantah ngeranjing ring indik ngicalang miwah nenten nyakitin anak tiosan. Sane kaping kalih maosang indik toleransi punika ngeranjing ring makudang-kudang soroh sane tiosan. Konsep toleransi positif puniki san kalimbakang ring paiketan sosial ring panegara puniki antuk kruna harmoni.Dadosne, kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar umat agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Kaw ntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk panglimbak.Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama sane becik dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan pantaraning soroh agama ring Indonesia sampun becik pisan. Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar. Ring iklim sakadi puniki taler medal ekspresi kelompok sane paham radikal utawi intoleran, sane yadiastun ak hnyane akidik nanging ring kasus-kasus tertentu nyihnayang kelompok mayoriras.Kaw ntenan negara ring sajeroning paiketan agama inggih punika san pinih becik miwah dados conto ring sajebag jagat. Sakewanten, makudang-kudang pamrentah lokal sane madue pikayunan politik kadang-kadang ngadukung sikap nenten toleran saking sekaa tertentu antuk ngaran ngenenin aspirasi sekaa mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas puniki taler n nten ja setata patut, santukan tindakan intoleransi sering pisan wantah katincapang olih kelompok tertentu antuk nyihnayang mayoritas. Sak wanten, kebijakan pemerintah san becik miwah adil, rumasuk ring sajeroning nglestariang kerahayuan agama, sayan nglimbak.Konflik antar umat agama lumrahne nenten ja mawit saking faktor agama, nanging saking faktor politik, ekonomi utawi sane lianan sane raris kahubungang sareng agama. Nanging sane pinih utama inggih punika indik pikobet indik agama. Sane pinih ageng pisan sane ngawinang anake maroang-roangan, inggih punika indik genah mabakti. Yadiastun warsa 2014 puniki toleransi agama sayan nglimbak saking warsa-warsa sadurungnyan , sak wanten kantun w nten makudang-kudang peristiwa gangguan utawi penghentian pembangunan genah mabakti san sampun polih ijin.

In Indonesian