Pentingnyane Perdamaian Sane Nenten Prasida Katepasin

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Pentingnyane Perdamaian Sane Nenten Prasida Katepasin
Affiliation
SMAN 1 Gianyar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om swastiastu, rahajeng sareng sami.

Para juri sane wangiang titiang, para pamiarsa lan pamilet sane wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, ngiring iraga sareng sami ngaturang parama suksma ring Ida Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida, daging pidarta puniki prasida kapuputang saha becik. Ring rahinane mangkin, titiang jagi ngaturang pidarta indik pikobet sane patut kauratiang olih para pamimpin Bali inggih punika Pentingnyane Perdamaian Sane Nenten Prasida Katepasin

Makudang-kudang krama Bali uning indik toleransi. Iraga sareng sami misadia pacang nampi sakancan agem-ageman, tanpa pabinayan. Nanging Bapak lan Ibu patut elingang, kabecikan iraga puniki sane ngranayang akeh pikobet ring Bali. Sinalih tunggil conto sane prasida aturang titiang inggih punika wenten video viral sane anyar pisan, wenten pecalang sane kanistayang olih pendatang, santukan anake punika nenten kayun naur jinah. Kawentenan kerahayuan ring Bali, wantah sangkaning jinah iuran wajib nyabran Banjar sane sampun dados kabiasaan. Yening parindikan puniki terus mamargi, sinah pastika Bali pacang kerta raharja.

Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, yening wenten kaiwangan atur titiang nunas geng rena sinampura. Tiang nutup antuk Parama Shanti, Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian