How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Ngelawan Korupsi

20231130T015013631Z079086.jpeg
0
Vote
Title
Ngelawan Korupsi
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6671662/korupsi-rp-23-9-miliar-eks-kepala-uptd-pam-bali-ditahan
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMAN 1 GIANYAR
Location


Nias

4 months ago
Votes 3++
🔥🔥
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Para angga panureksa sane wangiang titiang Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang Para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat, om swastyastu. Bagia pisan manah titiang rahinane mangkin, sangkaning pasuecan Ida Hyang Widhi Wasa, titiang kaicen galah ngaturang sarin-sarin manah titiange ring lomba Wikithon puniki. Suksma aturang titiang majeng para angga panureksa miwah tim BASAbali Wiki sane sampun ngwacen tulisan titiange.

Ring galah sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pikobet sane urgen pisan ring Bali mangkin, inggih punika pikobet Ngelawan Korupsi. Korupsi, pinaka pikobet sane dahat mautama ring kahuripan parajanane, nenten dados kaicalang utawi kasepekang. Korupsi sampun nglimbak sakadi virus san ngusak-asik kaadilan miwah integritas ring pamr ntahan. Iraga patut ngangkenin, korupsi punika nenten ja wantah pelanggaran hukum kemanten, nanging taler ancaman majeng dasar-dasar pembangunan berkelanjutan miwah kesejahteraan masyarakat. Kaping ajeng, korupsi punika ngawinang ketimpangan ekonomi sane ngerusak mayoritas warga negara. Dana sane patut kanggen ring infrastruktur, ring pelayanan kesehatan, miwah ring pendidikan sering pisan kaangg n antuk anak sane nenten bertanggung jawab. Punika sane ngawinang, pabinayan sosial sayan nglimbak, tur akeh kramane sane nenten polih wantuan sane pinih utama. Sajabaning punika, pikobet indik korupsi taler ngaenang rasa percaya kramane ring lembaga-lembaga pemerintah sayan nincap. Rikala parajanane nenten malih andel ring pamrentahnyane sane makarya pabuat kabecikan manusane, pamrentahe punika nenten malih madue dasar sane kukuh buat ngwangun panegara sane adil miwah jujur. Kapercayaan san sampun kaon puniki taler prasida ngawinang kahanan politik miwah sosial san n nten stabil, taler prasida ngawinang kahanan san n nten becik. Punika mawinan, patut kaambil pamargi san tegas miwah nyata angg n ngicalang korupsi. Ngukuhang sistem pengawasan, penegakan hukum sane adil, miwah partisipasi aktif parajanane ring pengawasan kebijakan pemerintah inggih punika kunci anggen nanganin pinungkan sane ngamademang puniki. Malarapan antuk nunggal kayun sajeroning ngaonang parajanane saking pakibeh korupsi, iraga prasida ngwangun masa depan sane cerah lan adil majeng ring generasi sane jagi rauh.

Ring pamuput pidarta puniki, ngiring iraga sareng-sareng mautsaha ngelidin korupsi. Iraga sampun nyingakin dampak sane kaon saking korupsi, nanging iraga taler madue kuasa ngubah masa depan. Malarapan antuk integritas, keberanian, miwah partisipasi aktif krama, iraga prasida ngwangun parajana sane bersih saking korupsi. Suksma antuk uratian lan dukungan semeton sareng sami sajeroning payudan nglawan korupsi. Ngiring sareng-sareng ngwangun masa depan sane adil lan adil. Asapunika sane prasida aturang titiang ring galahe mangkin. Mugi-mugi napi sane aturang titiang puniki prasida dados uratian tur dasar program kerja sane pacang kautamayang olih calon pamimpin sane jagi kapilih ring 2024. Puputang titiang antuk parama santih om santih santih santih om.

In Indonesian