UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

live in harmony amidst differences

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Hidup rukun ditengah perbedaan
Title (Balines)
Idup Rahayu majeng ring malenan
Original title language
English
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Putu Beby T Tresna Dewi
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Iraga nenten magenah ring jagate puniki soang-soang. Iraga urip sareng-sareng miwah saling perluang santukan manusa punika mawit saking soroh sane sosial sane mapiteges manusa mawit saking soroh sane tiosan. Santukan iraga sareng sami saling nganteg, dadosipun iraga dados manusa patut setata nglestariang kerahayuan lan keselarasan ring soang-soang kauripan iragane. Kruna rukun agama pateh sakadi kruna toleransi. Kruna toleransi nyihnayang saling pikayunan, saling pikayunan, lan saling ngicalang raga ring sajeroning pasemetonan. Y ning pangartian puniki kaambil, raris toleransi miwah perdamaian wantah san becik miwah kaaptiang olih para janan . Ring konteks Indonesia, kerukunan agama maartos pasemetonan antara umat beragama sareng Pamar ntah mangda prasida ngamolihang pembangunan nasional miwah nglestariang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam nyihnayang kahuripan san damai, rukun miwah toleran. Kerukunan agama inggih punika kahanan ring dija parajanane prasida saling nampi, saling ngajiang kapercayan soang-soang, saling tulungin, lan makarya sareng-sareng ngamolihang tatujon sane pateh. Ring konteks Indonesia, kerukunan agama maartos pasemetonan antara umat beragama sareng pemerintah mangda prasida nglimbakang negara lan nglestariang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pinaka negara kepulauan san jimbar miwah ak h ak hnyan soroh, minakadi w nten soroh, ras, basa, ajeng-ajengan, budaya, adat istiadat, adat istiadat, kantos Agana. Ring Indon sia, agama sampun dados silih tunggil pahan san mabuat ring kahuripan. Ak h krama Indon sia nganutin agama san jagi kasurat ring kartu identitas. Status agama dados hal sane wajib ring kartu identitas, nenten peduli napi sane kasungkemin olih sang sane ngamargiang agama. In Balinese: Indonesia pinaka negara demokratis madue konstitusi sane ngejamin kebebasan beragama majeng ring makasami krama. Hal punika kabecikang olih pasal 28E ayat 1 UUD 1945 sane maosin Satiok warga negara bebas menganut agama lan beribadah sesuai dengan agamanya . Status agama ring Indonesia sampun kaplajahin miwah kaangg n ri tatkala prasida. Napi mawinan? Santukan punika kawedar ring syair kapertama saking Pancasila sane maosin Ketuhanan Yang Maha Esa . Sakadi sane sampun kauningin, Indonesia pinaka negara majemuk madu makudang-kudang suku, budaya, miwah kepercayaan. Saluiring kapercayan madu pabinayan san sering ngawinang pabinayan pantaraning kapercayan sareng kapercayan tiosan. Ring Indon sia w nten 6 agama san kauningin, rumasuk Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Buddha, miwah Konghucu. Kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Kaw ntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama sane becik dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan pantaraning soroh agama ring Indonesia sampun becik pisan. Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar. Ring iklim sakadi puniki taler medal ekspresi kelompok sane paham radikal utawi intoleran, sane yadiastun ak hnyane akidik nanging ring kasus-kasus tertentu nyihnayang kelompok mayoriras.

  In Indonesian