maintain religious harmony

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
merawat kerukunan agama
Title (Balines)
ngerajegang kerukunan agama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ngakan Nyoman Ardhyo Putra Pratama
Institution / School / Organization
Sma Negeri 1 Gianyar
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Krama Indonesia inggih punika bangsa sane becik lan mawit saking makudang-kudang suku, agama, miwah ras, nanging taler kasub pinaka bangsa sane ramah sareng toleransi. Keanekaragaman agama ring Indonesia sampun su tur dumun pisan y ning bandingang sareng ring Negara-Negara liyan ring gumin . Toleransi inggih punika pikayun utawi pangapti sane kapolihang saking anak tiosan. Toleransi kakepah dados kalih soroh, inggih punika Toleransi Negatif miwah Toleransi Positif. Konsep toleransi positif puniki sane kalimbakang ring paiketan sosial ring negara puniki antuk istilah Kerukunan. Dadosne, kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar umat agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Kaw ntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan,

  inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama sane becik dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan pantaraning soroh agama ring Indonesia sampun becik pisan. Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar. Ring iklim sakadi puniki taler medal ekspresi kelompok sane paham radikal utawi intoleran, sane yadiastun ak hnyane akidik nanging ring kasus-kasus tertentu nyihnayang kelompok mayoriras. Krama Indonesia sane akehnyane nganut agama Islam, lan ngakenin indik kaw ntenan agama tiosan ring agama Islam, sampun kacumpuin ring Undang-Undang Dasar 1945: Negara ngic nin kebebasan ring soang-soang krama mangda nganut agama soang-soang miwah mabakti manut agama miwah kepercayaan soang-soang. Kajaba punika, pamr ntah taler patut ngic nin piteket miwah pelayanan mangda sakancan kraman prasida ngamargiang agamannyane antuk damai, lancar miwah becik. indik pasemetonan agama pinaka pahan utama pasemetonan nasional.

  In Indonesian

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Krama Indonesia inggih punika bangsa sane becik lan mawit saking makudang-kudang suku, agama, miwah ras, nanging taler kasub pinaka bangsa sane ramah sareng toleransi. Keanekaragaman agama ring Indonesia sampun sué tur dumun pisan yéning bandingang sareng ring Negara-Negara liyané ring guminé. Toleransi inggih punika pikayun utawi pangapti sane kapolihang saking anak tiosan. Toleransi kakepah dados kalih soroh, inggih punika Toleransi Negatif miwah Toleransi Positif. Konsep toleransi positif puniki sane kalimbakang ring paiketan sosial ring negara puniki antuk istilah Kerukunan. Dadosne, kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar umat agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Kawéntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa (HAM), taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan," contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.