Kenaikan Harga Sembako Dan Pangan Di Bali

From BASAbaliWiki
20231113T115027301Z137186.jpeg
0
Vote
Title
Kenaikan Harga Sembako Dan Pangan Di Bali
Affiliation
SMA Negeri 1 Sidemen
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://pin.it/YvMamFW
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Suksma antuk galah sane kapaica ring padewekan titiang.Sadurung titiang ngelanturang atur,lugrayang titiang ngaturang Panganjali Umat Om Swastyastu . Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang,para juri sane wangiang titiang,tim BasaBaliWiki miwah pamiarsa sane wangiang titiang. Ring rahina sane mangkin,lugrayang titiang ngaturang orasi indik pikobet sane pinih mabuat sane patut kauratiang olih para calon pemimpin Bali,inggih punika Panincapan Harga Sembako Lan Pangan Ring Bali . Sembako miwah pangan,mangkin terus keni panincapan harga.Pikobet puniki,ngawinang krama Bali sanget sumangsaya.Sane lianan,ipun taler kaperluang nginem sembako miwah pangan nyabran rahina mangda prasida muponin pangupajiwa.Nincapang sembako miwah pangan,ngawinang para kramane sane mablanja sayan-sayan ngirangin prabeya sane kabuatang nyabran rahina.Punika mawinan,nenten ja wantah krama sane matumbasan kemanten sane pacang marasa sumangsaya,nanging krama sane ngadol taler pacang marasa kaon,santukan pikolih adolannyane pacang turun.Indike puniki,pacang ngwetuang pikobet sane ageng yening nenten kamargiang olih pamrentah.Punika mawinan,titiang ngaptiang mangdane pemimpin Bali sane jagi kajudi prasida nincapang kawentenan puniki.Santukan parindikan puniki,mapaiketan ring kabecikan miwah kahuripan parajanane.Ring masane mangkin,nenten sami anake polih pakaryan sane becik tur nenten sami anake ngamolihang jinah akeh.Punika mawinan,para jana sane madue akidik pikolih,pacang keni kasengsaraan kelaparan .Yadiastun,kawentenannyane kirang pisan santukan kawentenan sembako miwah pangan sayan nincap.Punika mawinan pikobet,yening wenten pikobet sakadi puniki,nenten wenten sane nguratiang.Punika mawinan,titiang banget ngaptiang mangdane pemimpin Bali sane jagi kajudi sayan urati tur digelis nanganin pikobet sakadi puniki.Yening pikobet sakadi puniki prasida kapuputang olih pemimpin Bali sane jagi kajudi.Iraga prasida mastikayang krama Bali pacang ngwantu pamimpinnyane ring galah sane pacang rauh,santukan dane sampun peduli ring pikobet sane nibenin kramane.Punika mawinan,majeng ring sang sane jagi dados pamucuk ring Bali,kaaptiang prasida muputang pikobet puniki. Inggih wantah asapunika sane prasida aturang titiang ring rahina sane mangkin.Dumogi,napi sane aturang titiang ring rahina puniki prasida ngawetuang calon pemimpin Bali warsa 2024 sayan urati ring pikobet-pikobet sane wenten ring masyarakat Bali.Ampura yening wenten kaiwangan kruna utawi bebaosan ritatkala titiang maorasi.Titiang matur suksma.Tur titiang muputang antuk Parama Santhi Om Santhi Santhi Santhi Om

In Indonesian