UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Nginem

From BASAbaliWiki


\in)m/
nginem
Root
Other forms of "inem"
Definitions
  • to drink en
  • minum; meminum id
Translation in English
drink (v)
Translation in Indonesian
minum
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
minum
Andap
nginem
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Suud ngajeng, tiang nginem yeh
English
-
Indonesian
Setelah makan, saya minum air
Balinese
Tuan Keran, nyidangke ngemang tiang ngidih yeh abedik? Ene, ragane dadi nginem. Nanging jani suba sanja, dadi enggalin.
English
Mr. Faucet, can you give me a little water? Here, you can drink. But it's already dusk, so hurry up.
Indonesian
Tuan Keran, bisakah kau memberiku sedikit air? Ini, kamu boleh minum. Tapi ini sudah senja, jadi bersegeralah.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Pamerintah lokal patut ngwantu nanganin kakirangan toya mangda kramané nénten keni kakirangan toya sané ngawinang pariwisata, pertanian, kebakaran hutan, miwah sané pinih kaon, kramané nénten prasida nginem toya, mawinan kramané prasida dehidrasi.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Keni Krisis Toya
Balinese
Tusing ngamah muang nginem yeh.
English
-
Indonesian
Tidak makan, tidak minum.
Folktale Bojog Jegeg
Balinese
Keto masih ada danu linggah ane kajaga raksasa galak. “Da pesan nginem yeh danune ento.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
Dapetanga I Kedis Cangak sedeng nginem yeh di sisin danune. “Swastyastu!
English
-
Indonesian
Bukan main sakitnya!
Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
Balinese
Sabilang semeng negak di penggak, nginem tuak lan arak, tengai sirep, petengne ngibingin joged.
English
-
Indonesian
Semoga paduka berkenan, kabulkanlah permohonan hamba.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Yening pacang nginem krama iriki nunas toya kelebutan ring dusun lianan.
English
-
Indonesian
-
Place Cubang Angge Genah Kahuripan
Balinese
Nah ne enu lad-ladne jalan gagah ajak dadua.”Disubane ada raosne I Cupak buka keto laut masaut I Grantang, “Nah daar suba beli, tiang tusing merasa seduk” I Cupak medaar padidiana, ngesop nasi nginem yeh, celekutang nitig tangkah, suud madaar I Cupak taagtaag nyiriang basang betek.
English
-
Indonesian
Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Rikala ningalin danu mayeh ening, gajah-gajahe marebut nyemplungang awakne lan nginem yeh sakita keneh.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gajah lan Sanghyang Candra
Balinese
Uab-uab laut mamunyi I Raksasa, “Uaaahemmmmm, meli tuak aji nemnem, tusing telah baan nginem, payu garang sidem, jani kai lakar medem.
English
-
Indonesian
-
Folktale Galuh Pitu
Balinese
Lianan punika wenten taler daa truna nglaksanayang acara kaon, sane nenten patut kaconto, minakadi, nginem ineman alkohol.
English
-
Indonesian
-
Comics Generasi Milenial Merdeka
Balinese
Ngiring semeton sareng sareng jaga kesehatan minakadi seleg nginem toya miwah mejemuh ring galah semeng.
English
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Indonesian
Indonesia khususnya BALI.
Covid What a problem for various countries on 2020
Balinese
Di tlagane ento masi ada I Kancil sedeng nginem yeh tlagane.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kancil lan I Siput
Balinese
Basangne bengkak makita nginem yeh.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Ngencak Taluh
Balinese
Ditu ia nginem yeh tukad.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Teken I Kancil
Balinese
I Wingsata lengit pesan magarapan, sakewala pipis pikolih ngadep be muah udange sabilang sanja belianga tuak muah arak angona nginem mapunyah-unyahan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Ring galahe sane sampun lintang wenten anak luh sane keni hoax, iye i meme lan panak-panak ne minum urine utawi yeh enceh ngantos petang rahine, sesampun nguacen gatre sane ngorahang nginem urine utawi yeh enceh dados anggen ubad nyegerang gering covid-19 utawi virus corona.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit I meme ngajak panak-panak ne nginem yeh enceh kaanggen nyegah gering covid-19
Balinese
Pinaka conto inggih punika parilaksana utawi budaya nginem ineman arak sane kalintang liwat.
English
-
Indonesian
-
Government KAALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA
Balinese
Kenakalan yowana ring aab sekadi mangkin sampun sayan marak, sekadi prakara ring galah sane sampun lintang mahasiswa afirmasi pendidikan (Adem) Papua, makarya prakara ring wewidangan MAL Pelayanan Publik (MPP) Bangli, kasus maling sane kamargiang olih sisya SMP ring 74 genah, miwah akeh pisan para yowane sane menormalisasikan nginem tuak arak lan ngelanjar.
English
-
Indonesian
-
Government KENAKALAN YOWANA
Balinese
Gusti Patih ngelurin juru boros lan panjak purine mangda marerern tur salegenti nginem yeh di sisin abinge.
English
-
Indonesian
Setelah melewati padang ilalang, ia menemukan air yang menetes dari tebing.
Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
Balinese
Sembako miwah pangan,mangkin terus keni panincapan harga.Pikobet puniki,ngawinang krama Bali sanget sumangsaya.Sane lianan,ipun taler kaperluang nginem sembako miwah pangan nyabran rahina mangda prasida muponin pangupajiwa.Nincapang sembako miwah pangan,ngawinang para kramane sane mablanja sayan-sayan ngirangin prabeya sane kabuatang nyabran rahina.Punika mawinan,nenten ja wantah krama sane matumbasan kemanten sane pacang marasa sumangsaya,nanging krama sane ngadol taler pacang marasa kaon,santukan pikolih adolannyane pacang turun.Indike puniki,pacang ngwetuang pikobet sane ageng yening nenten kamargiang olih pamrentah.Punika mawinan,titiang ngaptiang mangdane pemimpin Bali sane jagi kajudi prasida nincapang kawentenan puniki.Santukan parindikan puniki,mapaiketan ring kabecikan miwah kahuripan parajanane.Ring masane mangkin,nenten sami anake polih pakaryan sane becik tur nenten sami anake ngamolihang jinah akeh.Punika mawinan,para jana sane madue akidik pikolih,pacang keni kasengsaraan (kelaparan).Yadiastun,kawentenannyane kirang pisan santukan kawentenan sembako miwah pangan sayan nincap.Punika mawinan pikobet,yening wenten pikobet sakadi puniki,nenten wenten sane nguratiang.Punika mawinan,titiang banget ngaptiang mangdane pemimpin Bali sane jagi kajudi sayan urati tur digelis nanganin pikobet sakadi puniki.Yening pikobet sakadi puniki prasida kapuputang olih pemimpin Bali sane jagi kajudi.Iraga prasida mastikayang krama Bali pacang ngwantu pamimpinnyane ring galah sane pacang rauh,santukan dane sampun peduli ring pikobet sane nibenin kramane.Punika mawinan,majeng ring sang sane jagi dados pamucuk ring Bali,kaaptiang prasida muputang pikobet puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Kenaikan Harga Sembako Dan Pangan Di Bali
Balinese
Ri sajeroning teks Adi Parwa ritatkala ula (naga) jagi nginem mreta sane kapolihang olih Garuda, para ulane raris mersihin awak.
English
-
Indonesian
-
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Iraga dados krama Bali patut madue kesadaran mangda setata ngemargiang protocol kesetan, mevaksin 2x, olahraga, jaga jarak minimal 1 m taler nginem vitamin mangda prasida mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.
English
-
Indonesian
-
Literature PPKM DITERAPKAN PEREKONOMIAN MENURUN
Balinese
Cerpen lainnya, yaitu “Djelen Anake Demen Nginem Inoem-Inoeman Ane Makada Poendjah, loeire : djenewer, berandi, teken ane len-lenan” (Kejelekan orang yang suka meminum minuman yang memabukkan, seperti: jenewer, beradi, dan lain-lainnya).
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Truna truni bali di bali mule terkenal teken trune truni ane jegeg jegeg lan bagus bagus, nanging jani yen tolih truna truni ane ade di bali solahne jek ngangsan ngendah ngendahang mirib , jani bedik tepuk ade truna truna ane tangkil ke pure maturan ,jek diapin je rainan jani lebian be truna truna ne adene mapunduh ajak timpal timpalne, magending sambilange nginem arak kanti punyah , tusing be inget lan ngitungang rainan.lebian be bajang bajang ane tangkil ke pure, nanging jekk ngendah masi jani tepuk bajang bajang e ane tangkil ke pure,yen tolih jek ngadug ngadug San busanane, lebian bajang bajang ane tangkil ke pure nganggon kebaya ane kuangan bahan care ane sg misi lengen, tundune rograg, lan transparan ,mimbuh misi bok ne megambahan sombrang sambring tusing je rapiane negul .
English
-
Indonesian
-
Literature Truna Truni Bali
Balinese
Pan Brengkak buin makaukan, “Cening, cening Tai sagiang tamiune, enceh isin cekele.” Wireh tamiune makejang tusing nawang adan panak Pan Brengkake keto, kadena dewekne lakar baanga naar tai muah nginem enceh, awanan makejang bangun kirig-kirig lakar mulih tan pasamodana.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pan Brengkak
Balinese
Wenten taler sané kadulurin antuk pikayunan olih para yowanane, yéning nginem narkoba punika pikayunan iraga pacang dados.
English
-
Indonesian
-
Government Para Pamimpin lan Para Yowanane
Balinese
Nanging satondene para nagana nginem tirta amerthane, tunden ia manjus malu apang bersih!” Gelisang satua, mapamit lantas Sang Garuda uli Wisnu Loka nuju tongos para nagane.
English
-
Indonesian
Namun buktikan dulu, berikan aku tirta keabadian itu!” pinta Sang Garuda yang mendadak berkata lembut. “Nah, ini ambilah tirta yang kau inginkan.
Folktale Sang Garuda Bhakti Ring Ibu
Balinese
Suud nginem kopi lantas ia nyemak tambah muah arit, makinkin ka tegale.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur Mataluh Emas
Balinese
Sasampun prasida ngamademang Ratun Hiranyakasipu antuk nginem rah miwah ngrusak awaknyané, Narasinga raris dados tan sida kaaturang.
English
Lord Shiva then sent Virabhadra to face Narasinga.
Indonesian
Setelah berhasil membunuh Raksasa Hiranyakasipu dengan minum darah dan mencabik-cabik tubuhnya, Narasinga malah menjadi tidak terkendali.
VisualArt Siwa Sarabha
Balinese
Ada mabuk kuasa, mabuk ulian bagus, ada masih mabuk ulian nginem arak, tuak, berem, brendi, muang minuman alkohol lenan.
English
-
Indonesian
Ada yang mabuk kuasa, mabuk karena rupawan, ada juga mabuk menenggak arak, tuak, berem, brendi, dan minuman beralkohol lainnya.
Folktale Tuma Teken Titih
Balinese
Petang indik punika minakadi nginem toya es, toya soda, lan kelapa, sampunang majamas, sampunang ngajengan ketimun, sampunang ngantos anggane makaplug utawi keni kapalu antuk bend sane atos, utamin ipun ring weteng.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Wikan Nampenin Disinformasi