UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

KENAKALAN YOWANA

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
KENAKALAN YOWANA
Affiliation
SMAN 1 Susut
Regency/City
Bangli
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Bagusantara

one month ago
Votes 0++
Inggih skadi patut pisan silih tunggil pamargi anggen nepasin pikobet yowana sane sayan-sayan rered parilaksana pratungkah pikenoh ipun inggih punika majalaran antuk ngamargiang parikrama-parikrama sane mabuat anggen nincapang katajepan kayun yowana mangda prasida luput saking iyus-iyus negatif sane ngawinang pinungkan moral tur nyengkalen anak tios, silih tunggil pamargi pasraman kilat nyabran a wuku a pisan prasida kaambil pinaka geguat para yowana nuenang kegiatan positif ring kahuripan.
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Kenakalan yowana inggih punika pikobet sane kapanggihin olih para yowanane sane ngambekang parilaksana sane nenten becik. Kenakalan yowana ring aab sekadi mangkin sampun sayan marak, sekadi prakara ring galah sane sampun lintang mahasiswa afirmasi pendidikan Adem Papua, makarya prakara ring wewidangan MAL Pelayanan Publik MPP Bangli, kasus maling sane kamargiang olih sisya SMP ring 74 genah, miwah akeh pisan para yowane sane menormalisasikan nginem tuak arak lan ngelanjar.

Sejeroning pidabdab kenakalan yowana punika, yening minabang titiang, ring yowana sakadi mangkin akeh pisan matiosan piranti-piranti modern. Taler akeh pakrimikan olih para panglingsir muah surat kabare, mungguing kawentenan para yowanane utawi para truna-truni sane sampun keni pinungkan kemrosotan moral utawi ngandap ngesorang kesusilaan. Santukan punika patut pisan iraga ngeret semaya ring para yowana. W nten makudang-kudang pamargi san prasida kamargiang mangda prasida ngirangin parilaksana san n nten becik ring para yowana sekadi mangkin, minakadi ngamargiang pendidikan berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter inggih punika pamargi san mabuat pisan angg n ngluputang para yowana saking parilaksana san n nten becik. Melarapan antuk pendekatan sane terintegrasi lan holistik para yowana prasida kaicen pengertian sane becik indik norma nilai miwah aturan sosial. Pendidikan sane madasar antuk karakter madue pikenoh sane ageng pisan sajeroning ngwangun generasi yowana sane bertanggung jawab tur ngelidin ipun saking kenakalan remaja. Pendidikan berbasis karakter prasida kamargiang majalaran antuk makudang-kudang metode miwah pendekatan. Silih tunggil utsaha sane prasida kamargiang olih pamerintah mangda prasida ngirangin parilaksana sane kaon saking para yowanane inggih punika ngamargiang pasraman kilat.

Malarapan antuk ngamargiang pasraman kilat pastika prasida ngebekin kakirangan pendidikan agama ring lingkungan kulawarga lan sekolah mangda nenten ngreredang moral lan spiritual para yowanane. Pasraman kilat kamargiang ring sekolah ritatkala nagingin galah libur sekolah, taler ring desa adat kamargiang nyabran wuku a pisan rung rahina saniscara utawi redite mangda prasida nincapang keimanan miwah ketaqwaan majeng ring Ida Sang Hyang Widhi wasa miwah pembinaan mental spiritual majeng para sisia miwah para yowana Hindu generasi muda Hindu .

Melarapan antuk kegiatan pasraman kilat, para yowana prasida kaicen pangresep sane becik indik norma, nilai, miwah awig-awig ring parajanane. Kegiatan pasraman kilat taler ngwantu ngwangun karakter miwah parilaksana soang-soang taler nglimbakang kawagedan sosial san kaperluang rikala mapaiketan sareng para kraman . Sane matetujon nincapang sradha miwah bhakti majeng ring Sang hyang Widhi miwah bertanggung jawab majeng ring genah ipun .

Antuk nglaksanayang pakaryan pasraman kilat puniki prasida ngwantu nylametang para yowana saking parisolah yowana sane corah antuk ngicen pangresep sane becik indik pikobet miwah konsekuensi negatif saking parilaksana remaja sane corah. Melarapan antuk utsaha puniki, para yowanane taler prasida kaplajahin indik nilai-nilai moral, norma-norma, miwah tata-titi sosial sane mabuat pisan sajeroning ngwangun karakter miwah parilaksana sane becik.

In Indonesian