What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Bali Keni Krisis Toya

20231130T142640652Z720107.jpg
0
Vote
Title
Bali Keni Krisis Toya
Affiliation
SMA Negeri 1 Nusa Penida
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Wayan Mita Suastini
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Matur suksma majeng ring pangenter acara, antuk galah san katiba ring pasikian titiang. Sadurung titiang nguningayang atur pinih riin lugrayang titiang ngaturang panganjali umat Om Swastiastu

-Angganing panureksa san dahat kusumayang titiang, -Ida Dane sareng sami sane wangiang titiang, -punika taler para pamilet lomba Orasi Basa Bali san tresnasihin titiang Angayubagian pisan aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa utawi Tuhan Yang Maha Esa,duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida,titiang prasida iriki ngaturang orasi tur prasida iraga sareng sami mapupul iriki. Ida Dane san wangiang titiang,ring galahe san becik punika titiang pacang ngaturang orasi san mamurda Krisis Toya Bersih Ring Bali Inggih Ida Dane sareng sami, napi mawinan titiang ngambil tema puniki? santukan Kaw ntenan toya ring Bali sampun su pisan. Tiosan ring kaw ntenan pamr ntahan san n nten becik ring widang pengendalian toya domestik miwah non domestik, pikobet puniki taler kawedarang olih eksplorasi miwah eksploitasi toya tanah , duaning kaw ntenan pariwisata ring Pulo Dewata san gelis pisan nincap. Punika mawinan ak h pisan kaw ntenan eksploitasi toya ring tanah, utaminnyan ring genah-genah san ak h madaging hot l miwah vila utaminnyan san ngawinang pariwisata.Panglalah saking sabeh san su ngawinang kirangnyan toya ring Bali. Sak wanten, kaw ntenan pariwisata ring Nusa Dewata punika san ngawinang kahanan puniki sayan nglimbak.Minab kantun 20 utawi 30 tiban san jagi rauh, sak wanten mangkin sampun.Ring warsa 2023 puniki Bali sanget keni kekeringan santukan mangkin sampun masan sabeh sak wanten nyantos mangkin durung w nten sabeh pisan ring BaliKaw ntenan toya ring Bali taler ngawinang para petani keni pikobet. Subak, sistem irigasi pertanian san kaangg n ring Bali n nten malih mamargi santukan sumber-sumber toya sampun tuh. N nten wantah punika, kahanan garba ring Bali taler nadosang para kraman matumbasan toya san mael angg n kaperluan sarahina-rahina. Sajaba punika, parajanane taler kapangandikayang mangda waspada ring kebakaran alas miwah tanah, santukan kahanan sane tuh ngawinang tanah dados tuh miwah dangan keni geni. Puncak masan tuh ring Bali kaaptiang pacang rauh ring Juli-Agustus 2023, san kapangaruhan olih fenomena El Nino. Nanging, nganutin analisis Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika BMKG El Nino sane ngawinang kahanan garing tetep ring tingkat sedeng kantos periode Desember 2023, Januari lan Februari 2024.Kondisi puniki kaaptiang pacang sayan nincapang kahanan kekeringan ring Bali. Pamerintah lokal patut ngwantu nanganin kakirangan toya mangda kraman n nten keni kakirangan toya san ngawinang pariwisata, pertanian, kebakaran hutan, miwah san pinih kaon, kraman n nten prasida nginem toya, mawinan kraman prasida dehidrasi. Inggih asapunika san prasida aturang titiang.make kirang langkung lan menawi wenten tan manut ring arsa,sekadi unjuk lungsur anggah unguhin basa ,titiang nunas geng rena sinampura .Pinaka panguntat Puputan titiang antuk parama santih Om Santih,Santih,Santih,Om

In Indonesian