More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Wikan Nampenin Disinformasi

Minum-es-saat-haid-berbahaya-mitos-atau-fakta-1567501558.jpg
Photo credit
google
Issue name
Year
Contributor
Sari Wulandari
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Diaab kesejagatan mangkin niki minab teknologi informasi lan komunikasi, rikanjekan mangkin niki nenten metetibab utawi jagi riin sane becik utawi sane mautama nanging prasida nimbakin sane jelek. Gatra-gatra sane kelimbakin dahatin gelis pisan mangkin siname rage mresida elah pisan ngaryenin gatra utawi informasi mejalaran media sosial minakadi Facebook, instagy, WhatsApp, twitter lan sane tios-tiosan sane ten persida anjakenngajarin sane becik. Gatra-gatra sane kelembakin ring media sosial nika secara ndiri-diri utawi nayake mejalaran ring media sosial lan elektronik punika, yening sampun kelegjegaran lan tur kawacen olih paraparna masyarakat punika jagi ngerusak ring sejeron pikayun perasaan, duka emosi medasar antuk gatra saking durmening presida nebah utawi tindakan ndiri-diri saha masyarakat utawi kelompok. Tiosan ring punika, yening gatra punika nenten patut utawi hoax nenten pastika sane ngawacen mapikayun ten patut. Sapunika taler yening gatra punika palsuna pinah makaden kerugian arta brana utawi wibawa sane nampenin. Gatra sane bogbog punika jagi prasida ngranayang ten becik ring masyarakat. Bilih- bolih gatra sane mogbog punika ten keruruh wungane. Manut sang sane merahe wikan psikologi lan ahli syaraf mangkin manuse medue pikayun sane alami nampenin lan percaya ring gatra sane mudah aluh dipahami punika sampun kebuktian saking hasil analisis aktivitas otak dengan alat pindai FMRI. Saking sarana utawi alat punika kekeniang otak mengerti ring fakta sane kelejaran ring gatra punika. Dopamin sane bertanggung jawab tur ngeranayang i manusa merasa becik positif bahagia saha tenang. Pabalik ipun yening i manusia terima sane jelek utawi rumit justru otal merase sakit utawi sungkan. Pupulan ipun i manusia jagi seneng nampenin sane ten rumit utawi sane aluh diterima terutama gatra-gatra saking media sosial. Pitaken titiang ngudyang ke i manusia percaya sane mogbog utawi hoax manawi ento i manusa mengganggap ragane cakep wikan nampenin gatra-gatra saking media sosial. Dalam ilmu kognitif lan psikologi bias konfirmasi inggih punika cenderung ke tapsir gatra-gatra sane manut keduenan oleh seseorang. Conto sekadi anak istri sebel utawi mens ten dados minum es sane ngemetuang getih mens dados kentel. Duaning sampun diakit indik punika rade kecunduk ring semeton durmaning kewiaktiannyane yening wenten anak istri mens tem minum es nenten jagi ngetelan getih ipun. Siosan ring sinalih tunggil imba punika, wenten taler makudang-kudang gatra sane kagatrayang. Sinalih tunggil ipun duk pinanggal 4 oktober 2020, akun facebook Teguh nyuratang status ring grup facebook sane madaging petang unteng gatra sane nenten dados kamargiang ritatkala anak Istri nedeng ngraja. Petang indik punika yening kalaksanayang sida ngawinang kanker rahim. Petang indik punika minakadi nginem toya es, toya soda, lan kelapa, sampunang majamas, sampunang ngajengan ketimun, sampunang ngantos anggane makaplug utawi keni kapalu antuk bend sane atos, utamin ipun ring weteng. Kakutip saking kompas.com inggihan punika indik gatra lan sane ten kadadosang laksanayang olih anak istri ritatkala sedengan ngraja mangda nenten keni kanker rahim punika wantah gatra hoax. Manut verifikasi kompas.com ngantos mangkin gatra punika nenten patut. Mapaiketan ring narasi orti punika, spesialis Obstetri lan Ginekologi dr. Harry Parathon, SpOG nulak indik kapatutan gatra nenten kadadosang anak istri sane sedengan ngraja mangda nenten keni kanker rahim, sekadi sane kawedarang olih akun facebook ring ajeng. Punika gatra sane durung janten patut sane pepes pisan kapireng. Samian nenten wenten paiketannyane, panelatarane ring komoas.com, Sukra 23 10 2020 . Harry maosang kanker wenten kanker rahim lan mulut rahim. Kanker mulut rahim utawi serviks pangrabdan ipun virus, inggih punika virus human papillomavirus HPV . Yening kanker rahim pangrabdan ipun sida saking mobot sane nenten normal. Manut baos dr. Harry, indike punika nenten patut. Niki mawanenan akehnyane penyebaran hoax ring media sosial. Uningan sumber informasi lan pastika informasi sane kabaca tusing measal ring konten palsu. Yening informasi kadapatin ring satu sumber manten, iraga ten bisa ngemolihang gambaran sane utuh. Iraga masih harus mresidayang informasi sane medasar fakta utawi opini. Sampunan percaye olih informasi sane iraga dapetin, pastika orti punika tulen kejaktianne lan bise dipertanggung jawabkan.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )