How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Duka

duka

  • grief, sorrow, annoyance, sadness en
  • day, kind of a en
Andap
duka
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Wenten kabar duka Pak Agus sampun ten wenten
There is sad news, Pak agus is died

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Sampun kalih sasih sué Ida meneng ring jeroning kulawarga dalang, kalintang duka kayun Ida meneng irika.

In English:   But he is afraid that Pucangan someday will also claim his territory.

In Indonesian:   Kembali dalam wujud aslinya seperti semula.

In Balinese:   Ida Dalem duka pisan, raris ngandika: ⁇ Beneh pisan ragane sampun nureksain, sane mangkin santukan okan tiange sampun malaksana iwang raris ngrangsuk bahu tiange, sakadi sane kasurat ring lontar Raja Nitisaloka Sang Mabiksu, daweg ida sang prabu sampun ngangge busana agung pinaka pamucuk panegara, nenten dados anake alit punika ngusud bahu raja, anake alit punika keni pinakit kusta.

In English:   After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.

In Indonesian:   Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).

In Balinese:   Duk punika ida rumasa duka pisan, duaning wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, misadia nyengkalen Ida.

In English:   The pupetter's family then making a well hole for him to take shelter in.

In Indonesian:   Amat heran pikiran I Bendesa melihat kejadian yang aneh dan ajaib itu.

In Balinese:   Rambut Sedana sané uning indiké punika pamuputné duka, kantos raris wénten payudan sareng Bawi Srenggi.

In English:   Rambut Sedana, who knew about this, was finally angry, so that a battle broke out with Bawi Srenggi.

In Indonesian:   Rambut Sedana yang mengetahui hal tersebut akhirnya murka, hingga kemudian terjadi pertempuran dengan Bawi Srenggi.

In Balinese:   Caciren anak sane manahnyane sampun tegteg inggih punika ipun nerima suka (lan duka) malarapan antuk pangaptian manah sane pateh.

In English:   The original historical account about this war is narrated in Bhagawata Purana, and said to happen 50 centuries ago in north India.

In Indonesian:   Sejarah asli mengenai peperangan ini ada dalam Kitab Suci Weda Bhagawata Purana, dan tercatat terjadi 50 abad silam di India utara.

In Balinese:   Suka, duka, lara, pati ento bekel ane seng lakar keles uli idup iragane.

In English:   Suka, Duka, Lara, Pati are provisions that cannot be separated from our lives.

In Indonesian:   Menjadi pemerintah memiliki tanggung jawab mengayomi rakyatnya, bukan hanya dirinya maupun juga golongannya.

In Balinese:   Duka, duhkita.

In English:   Duka, sorrow.

In Indonesian:   Jangan tinggalkan rakyat dalam kesengsaraan, tetap bersamai fase asam pahit manis rakyat sampai akhir hayat.

In Balinese:   Adi jalan mulih adi, ampurayang Beli adi, jalan adi mulih!” I Grantang mesaut alot, “kema suba Beli mulih padidi, depang tiang dini naenang sakit ati, diastun tampin tiang mati.Apa puaran tiange idup tusing demenin rerama. “Disubane buka keto pasaut adine laut nyawis nimbal natakin panes tis, suka duka ajak dadua.

In English:  

In Indonesian:   I Grantang memutus perkataan kakaknya, "Janganlah kakak terlalu sesumbar, dirimu tidak pernah tau wujud Benaru.

In Balinese:   Pateh sakadi Sang Hyang Baruna sane duka rikala nyingakin segarane dados barak getih santukan sawan wadua balane sane kaicalang ring segarane sasampun payudan Bharatayuddha puput.

In English:   Similarly, Sang Hyang Baruna was angry when he saw the ocean turning blood red due to the corpses of the troops that were thrown into the sea after the Bharatayuddha war ended.

In Indonesian:   Lingkungan kotor akan membangkitkan energi negatif dan mengganggu kehidupan.

In Balinese:   Yen pradane dane mireng petan ibane sing buungan dane duka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani iraga sampun nawang sami katibe duka, iraga harus bisa nyaga diri mangda sami shanti lan bagia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ni raudraka ngamuk mawinan siung Ganapati elung/tikel, duaning asapunika kalintang duka sang Ganapati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib Dewa Indra duka ring parisolah manusa ane ngancan sumbung tur momo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawentenan Gering Agung (Covid-19) nenten dados pikobet antuk iraga duka taler nenten wenten pakarya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duka Ida Sang Prabu raris ngambil klewang lan sepega I Blanguyang, pegat baongne lantas mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai mula timpal ane sujati, ada ri kala suka muang duka!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duka sane karasayang ring payudan wantah akesep.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Niki indonesia, genah keberagaman dados siki ring lengkara Bhinnéka tunggal Ika (Yadiastun mabinayan nanging tetep jangkep siki).17 Agustus jagat iraga sané seneng,masuka cita antuk mahardika lian ring punika perjuangan duka lara bertahan ring éra globalisasi kadi mangkin.

In English:   This is Indonesia, a place where diversity grows into one under the phrase Bhinneka Tunggal Ika (different but still one).

In Indonesian:   Ini Indonesia, tempat dimana keberagaman tumbuh menjadi satu di bawah kalimat Bhinneka tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). 17 Agustus negara yang kita cintai bersuka cita dibalik perjuangan duka lara bertahan di era gempuran zaman yang semakin maju.

In Balinese:   Titiang dados sisya ngrasayang duka pisan mawinan Ten dados masekolah, Ten dados mesadu arep lan matemu majeng ibu utawi bapak guru miwah pasawitran titiang sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabaosang siklus idup dadi manusa sane nenten prasida kepegatang wantah suka ,duka, lara, pati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   KALA MAYA TATTWA

Catur bekal manumadi wantah petang bekel sane nampingin kahuripan iraga luire " Suka, Duka, Lara,Pati ".

In English:   KALLA MAYA TATTWA Chess supplies manumadi are the four provisions that always accompany our lives, namely "LIKE, GRIEF, LARA, PATI" - God gives us the provision of LIKE, to enjoy this life happily. - Provision of GRIEF is a feeling of sadness - LARA's provision is misery or trouble in life - Provisions PATI ( death) , so that we realize life in this world is just an illusion that leads to death.

In Indonesian:   KALLA MAYA TATTWA Catur bekal manumadi merupakan empat bekal yang selalu mendampingi hidup kita yaitu " SUKA ,DUKA, LARA, PATI" - Tuhan memberikan kita bekal SUKA , untuk menikmati hidup ini dengan bahagia. - Bekal DUKA yaitu perasaan sedih - Bekal LARA yaitu kesengsaraan atau kesusahan dalam hidup

- Bekal PATI ( kematian) , agar kita sadar kehidupan di dunia ini hanyalah ilusi yang berujung kepada kematian.

In Balinese:   Ia ninggalin desa sane liu kenangan liang lan duka ring hati ipun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabu kalintang duka nyingakin parisolah Irengan sane ngadug-adug.

“He, Pamah Patih!” pangandikan Ida Sang Prabu majeng patih idane sane kasayangang. “Bojoge ento tusing ja ngusak-asik taman gelahe, nanging lakar ngusakang tegalan panjak gelahe.

In English:  

In Indonesian:   Prabu Jayawikrama sangat marah melihat ulah kera yang kurang ajar itu.

“Hai, Paman Patih!” katanya kepada patih yang selalu setia mendampinginya. “Kera itu bukan saja merusak taman, tetapi juga akan merusak kebun rakyat.

In Balinese:   Prabu Suradarma duka santukan pocol munduhang toya di tekore.

In English:  

In Indonesian:   Air itu tumpah, tak setetes pun tersisa.

In Balinese:   Ipun sering ngawinang krama Bali duka antuk parilaksanannyane, sekadi ngusap tembok fasilitas umum antuk pilox, raris ngrusak lalu lintas, taler ngambil pakaryan krama Bali inggih punika nyewa motor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sareng sami sampun nyingakin lan ngerasayang suka lan duka iraga idup di bali, ketika napi sane seharusne keomongang nenten keomongang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Isin amplope mresidayang nguangin pengeluaran anak ane ngelah acara duka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makuug suaran sirine ambulane pinaka saksi ibu pertiwine duka.

In English:  

In Indonesian:   Berbeda dengan suara para orang tua, “ Miskin….Miskin, memang penyakit agak berkurang namun tidak ada pemasukan.

In Balinese:   Ipun sering ngawinang krama Bali duka antuk parilaksanannyane, sekadi ngusap tembok fasilitas umum antuk pilox, raris ngrusak lalu lintas, taler ngambil pakaryan krama Bali inggih punika nyewa motor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suka duka sane sampun kalintangin saking kelas X kantos kelas XII.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suka duka sane sampun kalintangin saking kelas X kantos kelas XII.

In English:  

In Indonesian:   Susah senang yang sudah kita lewati dari kelas X sampai kelas XII.

In Balinese:   Iraga sareng sami sampun nyingakin lan ngerasayang suka lan duka iraga idup di bali, ketika napi sane seharusne keomongang nenten keomongang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sareng sami sampun nyingakin lan ngerasayang suka lan duka iraga idup di bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu sajan hal-hal cenik ane ngidang anggo conto ngajegan jagat bali, conto ne: irage nyama Bali ten dados saling jelekin, bareng lomba care basabali care kini,bareng suka duka dibanjar, ajak nu liu ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ritatkala punika, Sang Rama raris rauh ngawirangin atinidane Sang Wibisana sane sedek kaliput antuk rasa duka.

In English:  

In Indonesian:   Teks-teks ini memberikan rujukan penting untuk para pemimpin dalam memangku tanggung jawabnya.

In Balinese:   Titiang dadi masyarakat Bali ,Lekad di Bali lan ngoyong di Bali santukan nike irage sampun ngerasayang suka lan duka ngoyong diBali ,napi sane patut irage omongang lan sane nenten patut omongang.

In English:  

In Indonesian:   Saya menjadi warga Bali Lahir dibali dan tinggal diBali untuk itu kita sudah merasakan suka duka tinggal di Bali.

In Balinese:   Ngurip sareng alam kadang-kadang ngawinang alam duka sareng parilaksana manusa ring jagate.

In English:  

In Indonesian:   Di bali masih banyak sampah plastik berserakan.

In Balinese:   dharmané tincapang bagia kapanggih, suka duka lara pati mangda

kadasarin antuk dharma, diastun rwabhinéda tetep mamargi mangdané malaksana laksananing manusa sané madue kebaos tri pramana, tur akéh ajah-ajahan anggén nincapang parilaksana lan ngiring mautsaha ngicalang merana puniki, makarya, malajah

lan mabhakti uling jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Dalem Angsana raris duka tur Sang Angga Tirta kabakta ka Gélgél.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suka duka sane karasayang,

Rasayang iraga bareng-bareng, Yadiastun tiang sareng timpal-timpal tiang, Len meme len bapa,

Nanging iraga manyama adung,

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duka puniki, titiang mawastaang taksu ngawigunayang Bali antuk tempat sane damang, elok, lan mawastaang puniki dados pusat pemerintahan sane mapikayunan, ngedukung, lan ngaturang inspirasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Hyang Baruna pinaka raja segarane duka santukan wewidangannyane bek madaging bangke, mawinan ida taler nyumpahin bangke punika dados buron sane ngganggu sekadi tikus, belalang, ulat miwah hama liyanan.

In English:   Sang Hyang Baruna as the ruler of the sea was angry because his area was filled with carcasses, so he cursed the carcasses to become nuisance animals such as rats, grasshoppers, caterpillars and other pests.

In Indonesian:   Sang Hyang Baruna sebagai penguasa laut murka karena wilayahnya dipenuhi bangkai, sehingga dia pun mengutuk bangkai itu menjadi binatang pengganggu seperti tikus, belalang, ulat dan hama lainnya.

In Balinese:   Indik punika ngawinang Mbok Niluh Djelantik pinaka silih tunggil politisi Bali sane duka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para yowana sakadi puniki patut polih tindak lanjut saking para panglingsir utawi pihak sane berwenang mangda para yowana sakadi puniki nenten dados yowana sane kirang toleran lan nenten tresna ring tradisi budaya Bali, sakadi paribasa “duri dalam daging" sane ngawinang anak tiosan marasa duka ring manah.

In English:   I don't think it's wrong, but I feel it's not good, because 25 years is quite a long time.

In Indonesian:   Yang kedua, ada yang sudah viral di media sosial tentang remaja Bali yang tidak suka dengan tradisi budaya Bali, yaitu akun "otot kering" yang menistakan budaya Bali terkait pembuatan ogoh-ogoh dan membicarakan para remaja Bali itu alay, itu sudah membuat para remaja Bali sedih dan marah.

In Balinese:   Ibunnyané duka, raris ngicalang Ni Kesuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Video indik tradisi Bali sane kasobyahang ring media sosial sane kasobyahang ring nusa Bali Jawa tapa pakem sané patut, ngawinang duka netizen Bali.

In English:   HARASSMENT OF BALI CULTURAL TRADITIONS BY PEOPLE OUTSIDE THE ISLAND

In Indonesian:   Kemasyuran adat, tradisi dan budaya masyarakat Hindu Bali telah terk-enal hingga mancanegara.

In Balinese:   Suka duka sampun kalaksanain

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Parisolah sane kadi asapunika ngawinang duka ring parajanane sane wenten ring genahe punika, santukan ipun pada mitaenang mungguing anake sane ngwangun genahe punika leteh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu sajan hal-hal cenik ane ngidang anggo conto ngajegan jagat bali, conto ne: irage nyama Bali ten dados saling jelekin, bareng lomba care basabali care kini,bareng suka duka dibanjar, ajak nu liu ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud maboya

Gering agunge ene tusing macanda Apa ane orahina tuutang saja-saja Apang tusing nyeselang raga

Maurip ngandong duka

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ngalih ajak matatimbang

Bhakti sujati sampun kaunggahang Mabakti, Makarya lan Malajah ring genah soang-soang ngantosang landuh sané kaarepang pawisik saking para Hyang tamba gering kamargiang mangda jagat galang apadang suka duka tekek kagisiang

Tat twam asi kalaksanayang

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu Sang Prabu duka, lantas Ida ngambil gléwang, sahasa nyempal I Rakrék Sakti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacereita duka Sang Ananta Boga, lantas Ida nyutirupa dadi lelipi cenik, gelis lunga ka alas Lebak Tawa, lakar nyedayang Sang Prabhu Aji Dharma.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngenahang sampah ring segarane wantah parilaksana sane nenten prasida kaicalang sane ngawinang Sang Hyang Baruna duka.

In English:  

In Indonesian:   Membuang sampah ke laut merupakan kebiasaan kita yang tidak bisa dipungkiri akan membuat Sang Hyang Baruna marah yang dimana Sang Hyang Baruna merupakan penjaga laut dalam agama hindu, dimana laut bukanlah tempat yang tepat untuk membuang sampah.

In Balinese:   Duka ngantenang kawentenan ajah- ajahan agama hindune sane sampun ten manut ring jagat Bali pamekasnyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Salami tigang warsa titiang nongos ring kota pelajar puniki, sampun akeh suka duka sane rasayang titiang.

In English:   "Stay in Yogyakarta, Kadek, soon your thesis will be ready to be tested," said my supervisor to me.

In Indonesian:   Yogyakarta, 09 Juli 2020

In Balinese:   Yadiastun kalintang duka, Ida Begawan malih lunga ka Gunung Agung pacang nunas tulung ring Naga Besukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun Laksmi pinaka rabin Dewa Wisnu nenten prasida ngicalang rasa duka.

In English:  

In Indonesian:   Bahkan Laksmi sebagai istri Dewa Wisnu tidak bisa menenangkannya.

In Balinese:   Kawentenan sor singgih mitatasang inggihan basa Bali tan patut kamedalang ngawag awag.Ring pangawigunannyane patut stata nganutin situasi lan kondisi inggihan sareng sira mababaosan.Sang sane ngaraos stata mautsaha mangda babaosannyane tan ngawinang duka ring pikayunan semeton siosan mawastu sang mawicara stata nginggilang tata krama ring babaosannyane nganutin budaya Bali sane stata nginggilang pasemetonan tur rasa saling sihin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   om swastiastu,semeton sareng sami sane wangiang titiang,titiang jagi ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda bali berduka iriki titiang ngaturang pidarta indik Bali sane ngerasayang duka, utawinyane majeng ring para pangendara motor mangda stata waspada tur nganutin rambu lalulintas miwah sampunang gelis gelis memargi ring jalan mangda stata rahayu lan selamat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tanting Mas inggih punika silih tunggil widang ilmu panyerangan pinaka panugrahan saking Bhatari Durga sané duk nguni Tanting Mas inggih punika ratu Prabhu Dirah, sané saking duka rabinnyané nénten kayun ngangkat pianaknyané sané nangis, duk paseban agung, dados duka tur nyingakin rabinnyané antuk tajam miwah sang prabu padem ring genahé punika.

In English:   The government should not imitate Tanting Mas, who misunderstood the knowledge he has and is arbitrary about his power.

In Indonesian:   Sebaiknya pemerintah tidak meniru Tanting Mas yang keliru dengan ilmu yang di milikinya dan semena mena akan kesaktian dan kekuasaannya.

In Balinese:   Iriki ring sekolah,

titiang polih timpal-timpal, Sane banget sayang teken titiang, Sane setata wenten di sisin titiang,

Suka duka sampun kalewatin iraga,

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duka dening pikobet sane nenten surud-surud ngenyepin. 17 Agustus sane mangkin boya ja dina "Memperingati Kemerdekaan Indonesia" manten, nanging pinaka pangeling pamargin i raga sareng sami mangda satata ngamargiang swadarma pinaka warga, ngwangun Bali antuk gemah ripah loh jinawi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gatra-gatra sane kelembakin ring media sosial nika secara ndiri-diri utawi nayake mejalaran ring media sosial lan elektronik punika, yening sampun kelegjegaran lan tur kawacen olih paraparna (masyarakat) punika jagi ngerusak ring sejeron pikayun perasaan, duka (emosi) medasar antuk gatra saking durmening presida nebah utawi tindakan ndiri-diri saha masyarakat utawi kelompok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sareng sami sampun nyingakin lan ngerasayang suka lan duka iraga idup di bali, ketika napi sane seharusne keomongang nenten keomongang.

In English:  

In Indonesian:   Saya adalah Bali.