Non-Balinese Contracting Land

From BASAbaliWiki
20230509T125801650Z527166.jpeg
Wikithon Winner
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Ayugp
Author(s)
Affiliation
STKIP Agama Hindu Amlapura
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  • Ayugp
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
Oneday


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What do you think about Bali today?

Description


In English

Now many do not remember Balinese culture. Traditions and culture are increasingly decreasing because they have been negatively affected by the times. For example in Ubud. Many people rent their land to foreigners up to 25 years, or sell their land to people who are not Balinese to use it as a business or place to live. I don't think it's wrong, but I feel it's not good, because 25 years is quite a long time. If all the Balinese sell or rent their land to foreigners, surely many Balinese people want to buy land outside the island of Bali or many want to look for work outside Bali because in Bali there are very few places to start a business or look for work. Second, it went viral on social media about Balinese teenagers who don't like Balinese cultural traditions, namely "otot kering" accounts that insult Balinese culture regarding making ogoh-ogoh and talk about how Balinese teenagers are over-acting. This makes Balinese teenagers sad and angry. Teenagers like this must be followed up by their elders or the authorities so that teenagers like this do not become teenagers who lack tolerance and care less about Balinese cultural traditions, such as the proverb "a thorn in the flesh" which means other people feel sorrow. Then the third, about non-Hindu Balinese people selling canang, offerings, and Hindu ceremonial items. The Balinese people should feel ashamed for buying ceremonial materials from non-Hindu people. How do we preserve our customs and culture if we get them from non-Hindu people? This is not a matter of not supporting other people's efforts, but the terms “sukla” and “taksu” (sacred and spiritual force) are no longer appropriate when we make offerings. Therefore, it is very good if the Balinese people create their own ceremonial facilities so that Balinese customs and culture are preserved, as well as “sukla” and “taksu”.

In Balinese

Ring kahanan jagate sekadi mangkin akeh sane nenten eling ring budaya Bali. Napi sane patut dados tradisi lan budaya sayan mangkin sayan rered santukan sampun keni dampak negatif saking panglimbak masa. Akeh sane mangkin kapanggihin sakadi ring Ubud, krama irika nyewaang tanah ipune majeng ring krama duranegara ngantos 25 warsa, utawi ngadol tanah ipune ring parajanan sane nenten krama Bali wantah kaanggen bisnis utawi genah nyeneng.Tiang nenten marasa punika iwang, nanging tiang merasa punika nenten ja becik, duaning 25 warsa punika galah sane su pisan, yening samian krama Bali ngadol utawi nyewa tanah ring parajanane ring duranegara nika mwinan akeh krama Bali sane mapikayun numbas tanah ring luar pulo Bali utawi akeh sane mapikayun ngarereh pakaryan ring luar Bali santukan ring Bali sampun akidik wnten genah jagi ngarya itsaha untawi genah ngerereh pakaryan. Sane kaping kalih wenten sane sampun viral ring media sosial indik yowana Bali sane nenten seneng ring tradisi budaya Bali, inggih punika sang sane madue akun otot kering sane nganistayang budaya Bali indik makarya ogoh-ogoh lan maosang para yowana Bali alay, puniki sampun ngawinang para yowana Bali sedih lan sengkala. Para yowana sakadi puniki patut polih tindak lanjut saking para panglingsir utawi pihak sane berwenang mangda para yowana sakadi puniki nenten dados yowana sane kirang toleran lan nenten tresna ring tradisi budaya Bali, sakadi paribasa duri dalam daging sane ngawinang anak tiosan marasa duka ring manah. Raris sane kaping tiga indik krama Bali sane boya Hindu sane ngadol canang, banten, miwah sarana upacara Hindu, ring sajeroning wicara puniki pastika krama Bali patut marasa kimud santukan numbas sara upacara ring anak sane boya Hindu, sapunapi antuk iraga nglestariang adat istiadat lan budaya iraga yening iraga ngamolihang saking anak sane boya ja Hindu?, puniki nenten ja indik nenten mendukung usaha anak tiosan, nanging istilah sukla lan taksu sampun dados kapatutan ritatkala iraga jagi ngaturang upakara. Olih krana punika becik pisan yening krama Bali Hindu malajah makarya sarana upacara soang-soang mangda adat lan budaya Bali tetep lestari, sapunika taler sukla lan taksu punika tetep ajeg.

In Indonesian

Keadaan bumi sekarang banyak yang tidak ingat dengan budaya Bali. Apa yang patut dijadikan tradisi dan budaya semakin hilang karena sudah terkena dampag negatif dari perkembangan masa. Sekarang banyak yang terlihat di Ubud, masyarakat menyewakan tanahnya ke masyarakat luar negeri sampai 25 tahun, atau menjual tanahnya ke orang yang bukan masyarakat Bali untuk dijadikan bisnis atau tempat tinggal. Saya tidak merasa itu salah, tetapi saya merasa itu kurang bagus, karena 25 tahun itu waktu yang cukup lama, jika semua masyarakat Bali menjual atau menyewakan tanahnya ke orang luar negeri pastinya banyak masyarakat Bali yang ingin membeli tanah di luar pulau Bali atau banyak yang ingin mencari pekerjaan diuar Bali karena di Bali tempat membuat usaha atau mencari pekerjaan sudah sedikit. Yang kedua, ada yang sudah viral di media sosial tentang remaja Bali yang tidak suka dengan tradisi budaya Bali, yaitu akun "otot kering" yang menistakan budaya Bali terkait pembuatan ogoh-ogoh dan membicarakan para remaja Bali itu alay, itu sudah membuat para remaja Bali sedih dan marah. Para remaja seperti ini harus ditindak lanjut oleh para tetua atau pihak yang berwenang agar para remaja seperti ini tidak menjadi remaja yang kurang toleransi dan kurang kasih dengan tradisi budaya Bali, seperti paribahasa "duri dalam daging" yang artinya orang lain merasakan duka. Lalu yang ketiga, tentang masyarakat Bali yang non Hindu menjual canang, banten, dan sarana upacara Hindu, dalam pembahasan ini pasti masyarakat Bali harus merasa malu karena membeli sarana upacara pada orang yang non Hindu, bagaimana cara kita melestarikan adat istiadat dan budaya kita jika kita mendapatkannya dari orang yang non Hindu? Ini bukan masalah tidak mendukung usaha orang lain, tetapi istilah sukla dan taksu sudah tidak menjadi kepatitan ketika kita menghaturkan sesajen. Oleh karena itu, sangat bagus jika masyarakat Bali membuat sarana upacaranya masing-masing agar adat dan budaya Bali tetap lestari, begitu juga sukla dan taksu tetap lestari.