UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Sang Kala Gni Sakti Macecingak

From BASAbaliWiki
20230330T125642452Z552266.jpg
0
Vote
Title
Sang Kala Gni Sakti Macecingak
Photo Credit/Source
Ni Wayan Suarni, S.Pd
Artist / contributor
Ni Wayan Suarni, S.Pd
Genre
-
Related Place
Jalan Kubu Anyar No.21
The place does not exists yet in wiki, click to create it
Organization/school


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What values do you want the government to learn from your choice of Ogoh-ogoh?

In English

In Balinese

Sang Kala Gni Sakti macecingak Sang Kala Gni Sakti mangkin matangi, macecingak ring jagate. Duka ngantenang kawentenan ajah- ajahan agama hindune sane sampun ten manut ring jagat Bali pamekasnyane. Bebaosan sane nyapa kadi aku indik kaluihan manusane mangkin, saling ngedengengang karirihan manut peplajahan sane sampun katrima nanging makasami punika jakti - jakti sampun lempas ring tata-titi malaksana, maparisolah dados manusa Bali. Nenten malih sutinut majeng tetamian ajah- ajahin panglisire. Puniki wenang kabasma, kaicalang ring jagat Baline mangda parajana Baline mawali eling ring sesana, mabaosan tan ngawag-awag malih. Pamekasnyane majeng Sang Angawerat ring Bali, prasida dados tameng, nindihang jagat Baline.

In Indonesian