UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Wangun Bali, Nuju Indonesia Dirgayu Dirgayusa

From BASAbaliWiki
20220827T113826290Z687593.jpeg
0
Vote
Artist
Kevin Galdian
Reference
Kevin Galdian
Year
Affiliation
Umum
Dictionary words


  I Dewa Ayu Made Manis Suarningsih

  21 months ago
  Votes 0++
  Ong Swastyastu Ampura nyelang galah, wastan titiang I Dewa Ayu Made Manis Suarningsih, titiang jagi mapanampen indik caption sane munggah ring sor sane mamurda "Wangun Bali Nuju Indonesia, Dirgayu, Dirgayusa" manut saking titiang, napi sane sampun kasobiahang ring caption puniki jakti pisan ring kehidupan bermasyarakat Republik Indonesia yening iraga makesami malih matolihan ka ungkur suka duka ngliputin nglawan penjajah, nenten dados lali teken perjuangan penjajah. Yening ngisi kemerdekaan maakehan nglaksanayang lomba-lomba sane beragam, doh ring artin semangat kemerdekaan nglaksanayang lomba, irage makesami mangda malih nginget-ngingetin pamargin irage dados masyarakat indonesia state ngamargiang swadharma miwah swakarma mangda state anut ring aturan pemerintah. patut sane sampun karipta ring caption, ngiring sareng-sareng ngisinin kemerdekaan saking hal sane sederhana antuk masikian. Inggih wantah kadi amunika panampen saking titiang, ampurayang yening wenten sane nenten anut nunas ampura. Ong Santi, Santi, Santi Ong.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Independence day challenge -- write a caption!

  Description


  In English

  In Balinese

  Dirgahayu Republik Indonesia kaping 77. Sampun 77 tiban Indonesia merdeka. Akeh suka-dukane ngliputin. Suka dening menang nglawan penjajah. Duka dening pikobet sane nenten surud-surud ngenyepin. 17 Agustus sane mangkin boya ja dina Memperingati Kemerdekaan Indonesia manten, nanging pinaka pangeling pamargin i raga sareng sami mangda satata ngamargiang swadarma pinaka warga, ngwangun Bali antuk gemah ripah loh jinawi. Ngiring sareng-sareng ngisinin kemerdekaan antuk masikian, ngwangun Bali sane raharja tur sutrepti, nuju Indonesia dirgayu tur dirgayusa.

  In Indonesian