Pembangunan ring Bali

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Pembangunan ring Bali
Affiliation
SMAN 2 SEMARAPURA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Putu Aura Pitaprajna Warta
Video Credit/Source
NI PUTU AURA PITAPRAJNA WARTA
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Para angga Tim panureksa sane dahat wangiang titiang Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang Miwah para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang Sadurung titiang jagi matur pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat, Om Swastyastu

Suksma antuk galah sane sampun ketiba ring sikian titiang, gargita pisan manah titiang mawinan sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa titiang prasida ngaturang sarin manah titiang indik pikobet sane urgent wenten ring bali.

Mangkin, utsaha nglimbakang perekonomian masyarakat ring Bali sedeng mamargi. Ngawit saking ngawangun restoran, hotel, villa miwah san lianan. Nanging pikobet san sering kapanggihin ring upaya ngwangun paumahan san pateh inggih punika kirangnyan pendidikan majeng ring investor san jagi ngwangun. Ngantos w nten pikobet ri tatkala wangunan restoran ngawit nglangkungin genah suci ring Bali. Parisolah sane kadi asapunika ngawinang duka ring parajanane sane wenten ring genahe punika, santukan ipun pada mitaenang mungguing anake sane ngwangun genahe punika leteh. Punika sane ngawinang wenten pikobet sane ngawinang pawangunan nenten mamargi becik taler ngawinang parajanane sami pada medal mapunduh. Punika mawinan pamimpin patut ngambil pamargi sane becik. Sane dados utsaha inggih punika mangda wenten awig-awig sane ngicen pamargi majeng ring para investor mangda sajeroning pawangunan punika prasida tetep ring wates miwah nenten kantos nglintangin genah suci. Pangaptinnyane, pamrentah mangda prasida ngamargiang pembangunan olih para investor sane nenten ngrusak krama Hindune. Inggih kadi asapunika sane prasida atur tityang. Tityang nunas pengampura yening wenten keiwangan ritatkala matur. Dumogi pikobet npi sane wenten ring bali prasida polih solusi sane becik. Puputang tityang antuk parama santih Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian