UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Onion and Garlic

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 1 Tabanan
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  silih tunggil satua rakyat saking Bali san ketah kapanggihin ring buku teks inggih punika satua indik Ni Bawang miwah Ni Kesuna. Satua puniki nyaritayang indik anak alit san mawasta Ni Bawang san manja lan agak malas. Nanging Ni Kesuna, anak san rajin makarya tur seneng nulungin ring umah. Singkat cerita, Ni Kesuna dikutuk olih ibunnyane ulian maplalianan ring tukad ngantos wengi. Ibunnyan duka, raris ngicalang Ni Kesuna. Ngantenang adinnyane kasangsarain, Ni Bawang raris makenyem. Diusir, Ni Kesuna langsung ngeling tur lunga ka alas. Raris wenten paksi asiki rauh tur nglempag sirah Ni Kesuna. N nten ja sakit, Ni Kesuna ngamolihang akeh perhiasan mas. Punika mawinan Ni Kesuna madue manah sane mulia lan nenten iri ati. Selanturnyane, Ni Kesuna taler mawali ka umah sareng perhiasan sane kapolihang. Manut tiang, Burung Kuning Cucuk taler ngambel awak Ni Bawang. Nanging santukan dane kalintang iri ati, dane tan kayun ngaturang mas ring Ida. Ida raris nglempag Ni bawang kantos keni pinakit, tur awakne kalikub antuk ulung.

  In Indonesian