Sekaté Covid-19 ada di Bali

GAMBAR 1.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Google
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  • Esay
Reference
Related Places
Desa Bantiran,Pupuan,Tabanan ,Bali
Event
Related scholarly work
Reference


You are not allowed to post comments.

Description


In English

In Balinese

Sekat COVID-19 ada di Bali I Made Udayana Putra Bali sampun kaloktah ngantos ring dura nagara, nent n lian antuk ak h kaw ntenan adat miwah tradisi ring Bali, tios ring punika ak h anak dura nagara rauh ka Bali mapelesiran utawi ngalimurang manah miwah ngrasayang sapunapi idup di Bali. Bali san pinaka pulau san ak h mapunia d visa minab saking sektor pariwisatan nyane miwah jana utawi krama Bali san makarya ring dura n gara ngarereh pangupa jiwa, angg n prab ya nugtugang tuwuh lan swadharma dados krama adat ring Bali, yadiastun doh makarya ring dura nagara dados pegawai migran Indonesia nangin kaluarga ring Bali n nten l mpas antuk keni san mawasta ayah-ayahan manados krama adat san madasar antuk yadnya makuma nyama sagilik saguluk salunglung sabayantaka paras paros sarpanaya. Sapunapi gatra mangkin ring Bali? Ak h pikobet san kapolihang panegaran Indonesia sareng sami lan Bali nika pateh nahenin pikobet sekadi mangkin, san pinih anyar nika indik merana Covid -19 san mangkin sampun ngantos meriki ring Bali san wit nyan kapertama kapolihang ring Wuhan China. Napi san ngaranayang meranan puniki gelis ngantos meriki? Nika n nten ja tios antuk parilaksana para janan sami san durung nincap kadisiplinan ipun, Surat Edaran No. 7194 Tahun 2020 Gubernur Bali indik Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sampun katelatarang indik napi san pinih utama angg n munggel penyebaran wabah puniki, yadiastun ak h upakara yadnya Hindu ring Bali san nent n prasida memargi sekadi san sampun-sampun, nanging san pinih utama kawigunannyane wenten perarem sekadi mangkin meneng lan ngening nika angg n nemonin keselamatan karahayuan krama sareng sami, mangda merana punika prasida gelis puput. Kawentenan Bali sekadi mangkin, ngiring pikukuhin kayun antuk dados krama san uning lan trepti mangdan meranan puniki prasida gelis puput, ngiring nginutin perarem, napi san prasida angg n nulungin pamrintah mangda prasida gelis puput mamargi. Iraga dados krama pikukuhin rasa makuma nyama antuk tika tat twam asi, minakadi iraga sareng sami jagi malelungan antu ngangg n masker mangda nent n prasida ngeninin utawi keni merana punika, tios punika iraga dados krama mangda uning napi tika bersin miwah batuk lan san pinih becik yening nent n madue kepentingan utawi sungkan mangda nent n malelungan tur kauningin libur puniki nent n ja angg n liburan, santukan libur antuk merana puniki sumangdan iraga rungu mangdan meneng ring genah soang- soang sareng kaluwarga lan ling tika ngangg n sosial media mangda nent n ngawedar orti san nent n patut. Pikukuhin rasa lan manah antuk kawentetan sekadi mangkin, rasa angg n ngrasayang sapunapi yening nent n nginutin perarem pamrintah antuk iraga lan anak tios, lan manah angg n mikayunin pemargi antuk ngicalang merana puniki. Tincapang rasa pada gelahang dados manusa saling tulungin, pamrintah nulungin iraga sareng sami mangdan iraga nulungin pamrintah antuk nginutin sekancan pewarah-arah sekancan perarem utawi kebijakan sosial san anyar, indayang pinehang malih mangkin yening jagi malelungan sekadi ka pasih miwah san lianan, ring ak h san keni merana puniki, napi nika san pinih utama? Nunggilang kayun ida dan mangda ling nika san mautama angg n nulungin pamrintah lan krama antuk meranan puniki. Boya ja titiang nasikin segara nanging sadurung melaksana aab mangkin patut uning napi san kapikolihang antuk padewekan iraga soang-soang, antuk krama, antuk pamrintah. Yening dados tunas mangdan tincapang rasa makuma nyama saling asah asih asuh antuk manggihin karahayuan. dharman tincapang bagia kapanggih, suka duka lara pati mangda kadasarin antuk dharma, diastun rwabhin da tetep mamargi mangdan malaksana laksananing manusa san madue kebaos tri pramana, tur ak h ajah-ajahan angg n nincapang parilaksana lan ngiring mautsaha ngicalang merana puniki, makarya, malajah lan mabhakti uling jumah. Sampunang idadan jejeh ngiring druwenang lan laksanayang sareng-sareng napi san pinih becik san pinih utama. Dumogi merana puniki gelis ical lan krama Bali manggihin karahayuan lan kasukertan jagat.

In Indonesian