Kapanggih

From BASAbaliWiki
kp\ ái;
Other forms of "panggih"
Definitions
 • find it; meet; found; found; met; seen en
 • berjumpa; dijumpai; ditemui;bertemu; dilihat id
Translation in English
find it; meet; found; met; seen
Translation in Indonesian
berjumpa; dijumpai; ditemui;bertemu; dilihat
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Taler durung kapanggih?
English
Still can't find it?
Indonesian
Masih belum dapat menemukannya?
Balinese
Kantos mangkin durung kapanggih.
English
So far not found.
Indonesian
Sampai sekarang belum ditemukan.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ipun tan nyak makarya, duaning punika ipun ngidih pitih ring sakancan anake sane kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Government "Ngicen Gegendong Jinah langsung, ngawinang ipun malas makarya
Balinese
Sakewanten, iriki ring jagat Bali sane sampun kaloktah pulau sane sampun maju ring widang pariwisata, kapanggih aken kantun wenten parajana sane nenten mrasidayang masekolah.
English
-
Indonesian
-
Literature NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
Balinese
Ring panegara Indonesia kapanggih akeh wenten Penyandang Disabilitas, mawinan Angganing Nayaka Praja periode 2024-2029, mangda prasida menyusun program sane luih mautama.
English
-
Indonesian
-
Literature STRATEGIC PROGRAM FOR PROSPECTIVE LEADERS 2024-2029 TOWARDS EQUALITY FOR DIVERSE DISABILITIES
Balinese
Ri kala iraga manggihin informasi utawi orti ring sosial media, iraga patut disiplin ring sajeroning pamineh mangda iraga sida nureksa informasi utawi fenomena-fenomena sane kapanggih ring media sosial.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anggen Pemineh Rikala Ngamolihang Informasi
Balinese
Jele parilaksanane jele masi kapanggih keto masi yen melah parilaksanane melah masi kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Teken Kurkuak
Balinese
Ritatkala ipun kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun nylempoh nunas ica sapuniki: "Inggih Ratu, yen wantah IRatu ledang, janten IRatu mrasidayang nyegerang dewek titiange".
English
He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
Indonesian
Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ri tatkala sampun tigang igelan, okan danene sane lanang, sane sedek malinggih ring natar griannyane, raris ngeling masesambatan tur masesambatan ring biang miwah ajin danene: “Wahai Satria Dalem Bansuluk Tegehkori, cingakinja titiang, sampun sué kadi asapunika ngantos mangkin titiang durung taler manggihin rerama miwah ibu, mogi-mogi Hyang Widhi mangda prasida kapanggih sesai”.
English
Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
Indonesian
Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Antuk sakancan kaluwihan Ida, pamuputnyane Ida prasida ngraksa sistem religi puniki ring Bali jangkep sareng dasar-dasar tattwa lan budayannyane sane prasida kapanggih nyantos mangkin.
English
He came to Bali and became an advisor to the Balinese kingdom in Waturenggong era.
Indonesian
Dengan cara yang unik, akhirnya beliau berhasil mempertahankan sistem religi ini di Bali dengan fondasi religius dan budayanya yang bisa dilihat hingga saat ini.
Lontar Babad Brahmana Catur
Balinese
Sekat kasus kapertama COVID-19 ring Indonesia kapanggih, pamrentah mapaica antuk mekarya ring jerone soang-soang sane leket kauningin Work From Home (WFH).
English
-
Indonesian
-
Literature Bali dalam Menghadapi Pandemi COVID-19
Balinese
Hal puniki kapanggih ring penekanan ka lingkungan sane mawasta.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Bali Kedepannya8777@@
Balinese
Nampenin paobahan punika, pakewuh internal wiyadin eksternal patut katulengin mawastu prasida kapanggih naya upaya mapikelatang kawentenan basa bali mangdennye ajeg mawiguna pinaka silih sinunggil praciri manusa Bali.
English
However, in this global era, the Balinese language develops naturally in line with the need of the user.
Indonesian
Dalam menyikapi perkembangan ini, tantangan bagi bahasa Bali baik secara internal maupun eksternal sangat perlu diinventarisir, sehingga dapat ditemukan langkah-langkah ke depan untuk mempertahankan bahasa Bali agar tetap dapat berfungsi sebagai salah satu simbol identitas manusia Bali.
Scholars Room Balinese Language as a Symbol of Balinese People Identity
Balinese
Ring sakancan pikobet pasti wenten paplajahan sane sida kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Literature Jaja Bali
Balinese
Ring Buleleng taler wenten genah wisata sane pastika nudut kayun parajanane, minakadi Danu Buyan, Danu Tamblingan miwah Danu Beratan sane dados tetiga danu kembar sane kapanggih ring kaldera sane ageng, Pasisi Lovina sareg lumba-lumbanyane sane sampun boh, pulo Menjangan sane isin pasihnyane dahat ngulangunin, pulo Menjangan antuk isin pasihnyane sane ngulangunin saha akeh genah wisata alam lianan ring wewidangan Bulelenge.
English
-
Indonesian
-
Place Buleleng
Balinese
Gambut sane kapanggih mateges saking kegiatan punika malih kapanggih kaajahan organik sane dados basa ring pertanian tur perkebunan sane berkelanjutan, lan ngawit ngeremayang alit-alit sane dados sawahangan ekosistem lan keanekaragaman hayati.
English
Improper waste disposal can disrupt the ecosystem and human health.
Indonesian
Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat sistem pertanian organik yang berkelanjutan dan memperbaiki kualitas tanah di Bali.
Literature Pembuatan Gambut dari Sampah Canang dan Upakara di Bali sebagai Bentuk Pelestarian Alam dan Penyeimbangan Tri Hita Karana
Balinese
Ida Raden Dewi raris metaken teken wong jerone. “Eh Bibi bibi Sari dija nyai meli bungane ene?”buin mani ka pasar apang kacunduk teken dagang bungane ene.” Manine kairing Ida Raden Dewi lunga, matumbasan ka pasar.Gelisang carita raris kapanggih Men Bekung nyuun kranjang misi bunga mewarna warni.
English
-
Indonesian
Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Pangalaman sané nénten becik, kauripan sané madaging pikobet, pikobet, miwah kaliangan sané arang pisan kapanggih miwah nénten prasida katrima, ngawinang titiang nyurat cakepan puniki pinaka pahan saking pamargin titiangé ngrereh kauripan sané sujati.
English
-
Indonesian
Pengalaman yang penuh gejolak, kehidupan yang penuh dengan drama, tragedi, dan saat-saat bahagia yang jarang terjadi dan sepertinya tidak akan bertahan lama, telah menginspirasi saya untuk menulis buku ini sebagai bagian dari perjalanan penemuan diri saya.
Biography of Desak Yoni
Balinese
Antuk punika, rasa saling gelahang, sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, saling asah, asih, asuh prasida kapanggih tur pacang ngicénin tuntunan yéning mabina-binan punika parindikan sané lango.
English
Taking concrete actions that are not just being able to mention religious teachings about harmony but are unable to implement them in everyday life.
Indonesian
Pentingnya untuk sejak dini aktif bermasyarakat sehingga terbiasa hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan yang ada pada setiap individu.
Intercultural Different is Beautiful, Bhinneka Tunggal Ika Unites
Balinese
Madasar antuk napi sane kapanggih puniki, prasida kacutetang rauh amunika indike lontar Dwijendra Tattwa nenten karipta olih asiki pangawi, sakewanten akudang pangawi ring masa-masa sane malianan.
English
The first pages (1a to 38b) were probably written during the Waturenggong period, or some time after Dang Hyang Nirartha passed away because at that time the tradition of writing in Bali was in its heyday.
Indonesian
Lembar-lembar pertama (1a hingga 38b) kemungkinan ditulis pada masa Waturenggong, atau beberapa waktu setelah Dang Hyang Nirartha berpulang karena pada waktu itu tradisi kepenulisan di Bali sedang berada dalam masa jaya.
Lontar Dwijendra Tattwa
Balinese
Mogi-mogi pikobet puniki gelis kapuputang tur prasida kapanggih titik terang mangda tenaga pendidik (Guru) prasida polih upah sane becik, profesi guru nenten kajudi lan prasida ngasilang SDM sane berkompeten lan prasida nincapang kecerdasan SDM.
English
-
Indonesian
-
Government Gaji Guru Tileh Cenik Ngranayang Gegaen Guru Kacingak Sebelah Mata, Napika Pemerintang Ngerunguang?
Balinese
Utpeti sane becik pacang ngwetuang Shanti, yening sampun Shanti kapanggih pastika sampun Ayu sane sujati pacang metu saking sang sane maurip.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Guna Rasa
Balinese
Bikasne jele pesan.”

“Kenken jelen sesana manusane, corah ucapang cai, ia tetep enu dadi manusa melah yening baang sasuluh lan pertiwimba, sinah yening cai Macan nyarap manusane ene sinah bas kalintang agung dosan caine.” Mara aketo pamunyine Ni Wenari lantas I Macan maklieng sinambi mamunyi, “Nah yan aketo munyin nyaine buin pidan ja ada manusa mamati-mati baburon di alase mula wenang kai lakar nyarap.”

Keto anake ane demen mamati-mati sinah sengkalane lakar kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Sedekan anak paum di bancingah, teka I Sigir madingehang raos, lantas ia matur teken pada ne mangraos ditu. “Inggih yak yakti sapunika wacanan Ida Sang Prabu, titiang nunas ngiring pakayun ida sane mangkin, kewanten mangda ida dane sareng nonton satingkah titiange ngiring pakayunan, yadin pacang sadia tan sadia, mangda kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Sedekan anak paum di bancingah, teka I Sigir madingehang raos, lantas ia matur teken pada ne mangraos ditu. “Inggih yak yakti sapunika wacanan Ida Sang Prabu, titiang nunas ngiring pakayun ida sane mangkin, kewanten mangda ida dane sareng nonton satingkah titiange ngiring pakayunan, yadin pacang sadia tan sadia, mangda kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Mitegesin marupa silih sinunggil pucak kawagedan IGB Sugriwa sane rikala mangkin sayan sulit kapanggih.
English
Translating is one of the pinnacles of IGB Sugriwa's skills which are now increasingly rare.
Indonesian
Menerjemahkan merupakan salah satu puncak keterampilan IGB Sugriwa yang kini semakin langka.
Scholars Room IGB Sugriwa's Model of Translation in Kakawin Rāmatantra: The Effort to Continue the Springs Of Literature to Various Eras
Balinese
Malarapan antuk pamargi kadi asamupika, dumogi kawentenan wicara kadi asapunika, nenten malih kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Government Iwang Penampen I Juru Parkir Sareng Pamedek Sane Parkir Ring Pura Hulun Danu Batur
Balinese
Bagia sane kapanggih anggen tulus ngawantu anak tiosan.
English
-
Indonesian
-
VisualArt KALA MAYA TATWA
Balinese
Yening sampun mabuk, sinah lakar akeh pisan kasungkanan-kasungkanan sane kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Government KAALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA
Balinese
Sebet kalawaning takut setata merasa ring rage, nanging titiang wau mapineh, santukan sukses nike prasida kapanggih yening iraga prasida mautsaha lan ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
English
-
Indonesian
-
Covid KUKUH diastun RAPUH
Balinese
Baos sakadi punika ketah kapanggih ring wewidangan utawi krama sané nyungsung katattwan kapitalisme.
English
This expression is common in places or societies that uphold capitalism.
Indonesian
Ungkapan tersebut lumrah dijumpai di tempat atau masyarakat yang menjunjung kapitalisme.
Literature Refleksi Kala: Dasar Introspeksi Diri
Balinese
Ring ajeng pandemi, sakadi prasida kacingak ring sisin marga ring wewidangan pariwisata minakadi Nusa Dua utawi Denpasar, akeh prasida kapanggih krama pinaka pelaku pariwisata sane maadolan kaanggen ngruruh pangupajiwa.
English
-
Indonesian
-
Literature 3S Pariwisata Bali: Membangun Kebijakan Mengurangi PHP dan Meningkatkan HPP di Masa Pandemi
Balinese
Indiké puniki prasida kapanggih saking sektor UMKM sané durung go digital.
English
-
Indonesian
Dengan demikian, pasti ekonomi Bali akan cepat pulih dan membaik karena potensi yang ada telah mendapat dukungan dari masyrakat dan pemerintah.
Literature Aplikasi Digital UMKM, Potensi Besar Pulihkan Perkonomian Bali
Balinese
Lianan teken anggen upacara adat utawi keagamaan, babi guling akeh kapanggih ring warung makan.
English
-
Indonesian
-
Literature Babi Guling
Balinese
Puniki dados pikobet polusi udara ring pasar, taler pastika sampun kenyamanan ring pasar nenten je kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Literature Beberapa akibat jika sampah di pasar berserakan atau tidak dikelola dengan baik
Balinese
Manut sakadi punika, kawéntenan Desa Gulingan, wawu kapanggih ring sajeroning Dwijendra Tattwa lan babad inggih punika Babad Brahmana lan Babad Mengwi.
English
-
Indonesian
Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Desa Gulingan, baru ditemukan di dalam Dwijendra Tattwa dan Babad yaitu Babad Brahmana dan Babad Mengwi.
Literature Kapurwan Desa Gulingan
Balinese
Kapurwan parinama puniki taler prasida kapanggih ring prasasti sane wenten ring Pura Hyang Tibha sane kawangun antuk Candrasengkala “Lawang apit gajah” inggih punika isaka : 829 = warsa 907 Masèhi olih Srie Aji Darmapangkaja Wira Dalem Kesari Warmadewa.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Parinama Desa Batuan
Balinese
Kawentenan basa Bali pinaka piranti basa utama sane kanggen mababaosan kantun akeh kapanggih ring desa-desa.
English
-
Indonesian
Intensitas pengunaan bahasa Bali sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi masih banyak ditemukan di kalangan pedesaan.
Literature Kawigunan Basa Ibu ring Sajeroning Pendidikan Karakter
Balinese
Punika mawinan, akéh kramanyané sané wénten ring Bali sayan nincap, sané ngawinang makudang-kudang pikobet, sané ketah kapanggih ring kahuripan soang-soang inggih punika kemacetan miwah kakirangan lahan ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Masalah Yang Terjadi Akibat Padatnya Pemukiman Di Pulau Bali Akibat Mudah Dan Murahnya Akses Masuk Ke Bali
Balinese
Sampun akeh sane kapanggih, mawit saking ngalestariang tetamian anak lingsir ngantos ngajegang tradisi iraga.
English
-
Indonesian
-
Literature Mata air, air mata.
Balinese
Akeh nyane kapanggih murdan-murdan Cerita Tantri ring sajebag jagat, nyihnayang yening satua-satua sane munggah ring cerita punika madue cecerin sane mabuat pisan kauningin.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
Balinese
Yening sampun prasida sekadi punika pangapti Bali Era Baru prasida kapanggih malarapan antuk menang nglawan leluu plastik.
English
-
Indonesian
-
Literature Perang zaman now
Balinese
dharmané tincapang bagia kapanggih, suka duka lara pati mangda

kadasarin antuk dharma, diastun rwabhinéda tetep mamargi mangdané malaksana laksananing manusa sané madue kebaos tri pramana, tur akéh ajah-ajahan anggén nincapang parilaksana lan ngiring mautsaha ngicalang merana puniki, makarya, malajah

lan mabhakti uling jumah.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekaté Covid-19 ada di Bali
Balinese
Ring panglimbak aab jagat sekadi mangkin sampun ketah kapanggih indik kawentenan sane matiosan.
English
-
Indonesian
-
Literature Si kecil yang pintar (gadget)
Balinese
Sampun dados sane biasa yening ring Bali liu kapanggih pura krana mayoritas pendudukne maagama Hindu.
English
-
Indonesian
Keindahan pura Bali ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara.
Literature jaga kelestarian bali
Balinese
Genah luu mangda dangan ka akses/ kapanggih miwah patut kapiara mangda tetep becik.
English
-
Indonesian
-
Government Luu sane akeh ring Pura Besalih Santukan Kesadaran ring pare Semeton Kirang
Balinese
Yéning maosang indik wicara sané wénten ritatkala ngamargiang kahuripan makrama désa pastika akéh sané kapanggih.
English
When talking about problems that arise when living a social life, there will definitely be a lot of people you will meet.
Indonesian
Apabila berbicara terkait masalah yang timbul ketika menjalani kehidupan bermasyarakat pasti akan banyak sekali yang akan ditemui.
Intercultural Maintaining Tolerance Fostering Harmonization Between Religions
Balinese
Pikobet ngeninin gizi para balita utaminnyane gizi kirang utawi ngelangkungin gumanti kantun akeh kapanggih.
English
The nutritional problem in young children particularly nutrition deficiency and over nutrition are still exist.
Indonesian
Masalah gizi pada balita khususnya gizi kurang dan gizi berlebih masih sering dijumpai.
Scholars Room Mother’s Knowledge in Providing Nutrition for Children in The Working Area of East Denpasar I Primary Health Care Centre
Balinese
Puniki malih ring kebijakan PPKM darurat, yukti kadi titiang maweweh pikobet sane kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Literature Permohonan Saya Kepada Pemerintah tentang Kebijakan Penanganan Pandemi
Balinese
Ratu kabawos sang rumaksa gunung, sang suraksa sane tan karaksa, pangambel jagat, atmaning niskala, sasuhunan sane satinut, sang sane tan kasukat antuk manah, kawentenan sane langgeng, sane prasida kapanggih ring jagate.
English
Instead, it is an alias.
Indonesian
Kakawin ini memuat tentang deskripsi ibu kota Majapahit yang megah dan ramai pada masa kejayaannya.
Lontar Nagarakretagama
Balinese
Manut sasuratan ring Kakawin puniki, kutaraja Majapahit ring Trowulan prasida kapanggih tur kawangun malih olih para kawikan sejarah lan arkeologe.
English
This kakawin contains descriptions of Majapahit capital metropolis which was splendid and busy during its heydays.
Indonesian
Berdasarkan uraian dalam kakawin inilah ibu kota Majapahit di Trowulan berhasil ditemukan dan direkonstruksi oleh para sejarawan dan arkeolog.
Lontar Nagarakretagama
Balinese
Ring kahanan puniki, mangkin taler akeh kapanggih gegendong muah pengamen mabusana adat Bali ring pempatan margi, pikobet medal ring baga sosial.
English
Through this website, tourists do not need to come to Bali, but only with digital experience, they can enjoy the natural beauty of Bali.
Indonesian
Dalam keadaan seperti ini, sekarang banyak ditemukan peminta-minta dan pengamen di perempatan jalan yang memakai pakaian adat Bali, permasalahan muncul di bidang sosial.
Government Namtamin Kalanguan Jagat Bali ring Ambaralaya
Balinese
Ring destinasi puniki pacang kapanggih genah sane lapang apadang, taler prasida tatas nyingakin gunung Agung sane nampek pisan.
English
-
Indonesian
-
Place Nglimbakang Potensi Wisata Padang Savana ring Desa Tianyar
Balinese
Panglalah sane sering kapanggih saking sampah sane nenten becik minakadi lingkungan sane cemer, prasida ngawinang banjir, taler prasida ngawinang panyungkan ring sarwa maurip.
English
-
Indonesian
-
Government Ngolah Luluan Plastik
Balinese
Sane sida kapanggih, Atmi mamilih Naivisme kanggen jalaran nyihnayang ibuk manahnyane.
English
-
Indonesian
-
Biography of Ni Komang Atmi Kristiadewi
Balinese
Dane taler nyurat autobiografi sane mamurda “Geliat Sastra Nyoman Manda” indik pajalan kepengarangannyane, kakawian-kakawianne, lan penghargaan sane sampun kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Biography of Nyoman Manda
Balinese
Nenten wenten wantah medaging nunasa modern kemawon sakewanten ogoh-ogoh puniki medue nilai sane ageng, Rupa tapel tengek iblis chama lan mudha pinaka simbol pengorbanan miwah pengabdian naler kapanggih getih sane ngalir saking tapel asura pinaka simbul ahmkara utawi ego miwah asap sane nyihnayang hawa nafsu sane panes miwah patut kandaliang.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Ogoh-ogoh Chamunda
Balinese
Nenten surud-surud, mangkin sayan akéh kapanggih sanggar seni ring dura Bali sané ngajahin seni tari, seni gamelan khas pulo Dewata.
English
Why does this happen?
Indonesian
Tak heran, kini makin banyak dijumpai sanggar seni di luar Bali yang mengajarkan seni tari, seni gamelan khas pulau Dewata.
Government PELECEHAN ADAT BUDAYA BALI OLIH KRAMA LUAR BALI
Balinese
Kapanggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, taler kapaica rahayu wantah puniki, wantah sane sedaya jagi kawargan.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU NIKE WAJIB
Balinese
Punika taler ring pulau dewata

puniki wénten tutur "sing beling sing naganten" puniki nyihnayang parajana sané ngutamayang mobot

ring jabaning pawiwahan sané ketah kapanggih ring anak alit sané kantun anom.
English
Bali, which has a diverse culture that has a variety of arts, is worth wearing clothes

openly, I know that in this free era, many young people are having relationships

sexual relations outside of marriage, many people dress openly and are only concerned with lust.
Indonesian
Sesuaikah dengan ajaran agama hindu , pikirkan itu!
Government PERNIKAHAN DINI MENGANCAM BAL
Balinese
Sane nyabrang kapanggih rikale para petanine ngameledan pupuk,pupuke durung rauh,tur maning makeh panggihin titiang ring kios wenten pupuk sane keadol sakewanten pengharganyane wantah mael pisan pateh sekadi obat obatan taler keadol mael.
English
-
Indonesian
-
Government PIKOBAT PARA SUBAK
Balinese
Sane nyabrang kapanggih rikale para petanine ngameledan pupuk,pupuke durung rauh,tur maning makeh panggihin titiang ring kios wenten pupuk sane keadol sakewanten pengharganyane wantah mael pisan pateh sekadi obat obatan taler keadol mael.
English
-
Indonesian
-
Government PIKOBET PARA PETANI
Balinese
Sane nyabrang kapanggih rikale para petanine ngameledan pupuk,pupuke durung rauh,tur maning makeh panggihin titiang ring kios wenten pupuk sane keadol sakewanten pengharganyane wantah mael pisan pateh sekadi obat obatan taler keadol mael.
English
-
Indonesian
-
Government PIKOBET PARA SUBAK
Balinese
Ri tatkala iraga nyaga wewidangan puniki mangda setata kedas, pah-pahan Sapta Pesona sane siosan pastika prasida kapanggih.
English
When we can maintain the cleanliness of tourist destinations, the other six aspects can be achieved.
Indonesian
Ketika kita bisa menjaga kebersihan destinasi wisata maka keenam aspek lainnya bisa terjangkau.
Government GEBRAKAN PEMIMPIN BALI 2024: UBAH SAMPAH MENJADI BERKAH
Balinese
Ri tatkala iraga nyaga wewidangan puniki mangda setata kedas, pah-pahan Sapta Pesona sane siosan pastika prasida kapanggih.
English
When we can maintain the cleanliness of tourist destinations, the other six aspects can be achieved.
Indonesian
Ketika kita bisa menjaga kebersihan destinasi wisata maka keenam aspek lainnya bisa terjangkau.
Government PRAKARSA PEMIMPIN BALI 2024: NGUBAH LELUU DADOS PAICA
Balinese
Ring destinasi puniki pacang kapanggih genah sane lapang apadang, taler prasida tatas nyingakin gunung Agung sane nampek pisan.
English
-
Indonesian
-
Place Kaluihan Padang Savana Tianyar
Balinese
Makéh pisan pikobet sané kapanggih ri sajeroning wewidangan ring kauripan.
English
Sehubungan dengan analogi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali, diwakili oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kembali mengadakan acara Bulan Bahasa Bali 2022, yang dilaksanakan mulai tanggal 1-28 Februari 2022.
Indonesian
Complete info about the schedule of the event and the Balinese Moon Competition 2022 can be accessed via Instagram social media (IG), Facebook (FB), and lynk.id/bulanbahasabali links.
Government Parikrama Bulan Bahasa Bali 2022
Balinese
Sane nyabrang kapanggih rikale para petanine ngameledan pupuk,pupuke durung rauh,tur maning makeh panggihin titiang ring kios wenten pupuk sane keadol sakewanten pengharganyane wantah mael pisan pateh sekadi obat obatan taler keadol mael.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet para petani ring aab jagate sane sandang uratiang
Balinese
Setata eling ngrastiti bhakti ring Ida Sanghyang Widhi ,pastika rahayu kapanggih
English
-
Indonesian
-
VisualArt Pitik Bengil
Balinese
Paridabdab kualitatif kasarengin antuk analisis studi kawigunayang ring panyuratan puniki.Matemu baos semi terstruktur,observasi lan studi dokumentasi taler kalaksanayang mangda kakeniang unteng pamineh maka data panyuratan.Majalaran antuk panyuratan puniki kapanggih raris makudang kakirangan ngeninin surat ijin pamandu wisata punika sekadi panglaksanan,tatujon ,standar lan sumber daya,komunikasi,wawidangan sosial ekonomi lan politik rauhing karakteristik lan disposisi sang panglaksana.
English
Practically, this research can provide an understanding of policy implementers to pay attention to aspects of implementation in tour guide licensing policies in Bali.
Indonesian
pemandu wisata di Bali.
Scholars Room Policy Implementation of Tour Guides License in Maintaining the Quality of Tourism in Bali Province
Balinese
Silih sinunggil pabinayan sane sering kabaosang miwah kapanggih inggih punika pabinayan agama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Preserving Existing Diversity
Balinese
Saking akéhnyané prostitusi ring Bali wénten makudang-kudang kasus prostitusi sané sampun kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Government Akehnyane sanganan utawi ajengan luar bali
Balinese
Sapangrauh Sang Ananta Boga di alas Lebak Tawa, kapanggih sang Prabhu sedek malinggih di batune asah, katangkilin ban tanda mantrin ida, tur nganikayang kosekan kayunne, antuk parilaksanan Ula Deles muah Naga Gini makrida angapa krama tan manut sasana, parilaksanane ngletehin jagat.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Punika mawinan para lingsire ngelingang gumanti nenten kaliwat girang yening manggihin suka, tungalik nyane nenten kaliwat sebet yening dukane kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Wenten taler kapanggih tradisi ring Bali sane nyumawisang lanjaran ri kala wenten upacara agama majeng ring para uleman utawi pangayah.
English
What's more, there are addictive substances that make addiction.
Indonesian
Ada juga sebuah kebiasaan saat menggelar upacara agama di Bali yang menyediakan rokok sebagai sajian untuk tamu dan ‘pangayah’ (warga yang membantu acara).
Literature Mulut Berasap Tidak Tahu Malu
Balinese
Yening kapanggih, titiang pacang ngaturin jro panunggun kepuh ketipat akelan maulam ayam.” Mara keto ia masesaudan, saget mamunyi sampine di beten tiinge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur
Balinese
Sumpah Palapa
         mateges Patih Gajah Mada sane 
         masumpah jagi nyikiang nusantara 
        puniki, yening tetujon punike kapanggih 
wawu ipun jagi ngelepas brata.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sumpah Palapa
Balinese
Mangda prasida saling menghormati, asah asih asuh, nyelehin napi sane kapanggih antuk sepat sane mabinayan nanging ngemetuang sane becik, tolerasni presida muputang pikobet antuk pasamuahan, napi malih yening makasami umat meagama prasida nerapang konsep Tat Twam Asi sane mawinan kerukunan umate setata trepti.
English
Tat Twam Asi is a sentence in Hindu philosophy which comes from Sanskrit and has the meaning "he is you" I am you, you are me and all creatures have the same atman.
Indonesian
Bagaimana kita antar umat beragama bisa saling menghormati, peduli, tolong menolong, belajar memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang, saling toleransi, menyelesaikan masalah secara musyawarah.
Intercultural TAT TWAM ASI AS THE FOUNDATION OF INTERRELIGIOUS HONOR
Balinese
Sakéwanten ring pamarginnyané, fakta sané mabinayan kapanggih ring lapangan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural THE ROLE OF TOLERANCE IN RELIGIOUS LIFE
Balinese
Majalaran analisis koding, raris kapanggih makudang parindikan marupa pidabdab malajahang raga inggih punika pikobet antuk rasa makesiab, biota sareng i matua, biota sarang kurenan, pikobet ngenin jinah tur pikobet ngeninin swadarma sane kabanda.
English
The factors that influence self-adjustment include experience, learning process, self-concept, family support and environmental conditions.
Indonesian
Melalui analisis koding, ditemukan beberapa hal yang meliputi proses penyesuaian diri yaitu kendala mencakup keterkejutan, konflik dengan mertua konflik dengan suami, masalah finansial dan memiliki peran berlebih.
Scholars Room The Adaptation Process of Balinese Women Who Married in Accordance to Ngerob
Balinese
Pikenoh informatif mapaiketan ring makudang informasi ngeninin tatanduran raramon kajegegan, nganinin sajeroning angga sane kangkat katambanin lan tata cara nambanin.Pikenoh interaktif kapanggih ring pabligbag Dewi Saci kalawan Rukmini.Sapunika taler pikenoh imajinatif kakeniang majalaran sapamarigunayan metafora ekoleksikon panggal buaya lan ekoleksikon Arjuna.
English
Bali is famous because has conserved traditional manuscripts that become cultural heritage of the island.
Indonesian
Bali menjadi terkenal karena telah banyak menyimpan naskahnaskah kuna yang merupakan warisan budaya pulau ini.
Scholars Room The Function of Beauty Ecolexicon in the Balinese Manuscript Indrani Sastra
Balinese
Makeh kapanggih sengkala sane kaawinang oleh papineh para yowana sane nenten pageh.
English
-
Indonesian
-
Government Tigang Angga Sarira Pinaka Tameng Generasi Strobery
Balinese
Minakadi ring pasisi, makudang-kudang pasisi sane sampun tiang simpang wantah wenten sampah sane kapanggih, inggih punika sampah organik miwah sane nenten organik.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Lan Sampah
Balinese
Santukan ring Indonesia akeh wenten agama sane mabinayan, mawinan iraga sering kapanggih utawi dados timpal sane becik sareng anak sane mabinayan ring iraga.
English
-
Indonesian
-
Intercultural UNITY AND TOLERANCE IN RELIGIOUS DIFFERENCES