UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Si kecil yang pintar (gadget)

From BASAbaliWiki
20230509T031106597Z726026.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
I Gede Sudiarta
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 1 Baturiti
Category
General Public
Reference for photograph
Foto sendiri
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Putu Reland

  12 months ago
  Votes 0++
  Ten saihang sakadi aab jagat mangkin, gadget punika mabuat pisanbring kauripan para janane. Salewanten, patut selehin sane encen patut, sane encen iwang. Napi malih gadget punika sampun kagamel olih anak alit.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Gadget,,, sayuakti waged tur setata ririh. Ring panglimbak aab jagat sekadi mangkin sampun ketah kapanggih indik kawentenan sane matiosan. Kawentenan puniki sampun pastika ngawetuang kahanan sane becik utawi iwang. Silih tunggilnyane antuk kawentenan anak alit waged utawi gadget. Akeh sampun kapanggih, cerik kelih tua bajang makasami sampun ketah uning lan waged yening sampun ngamel gadget puniki. Yening arahina nenten ngamel gadget, sampun pastika pacang inguh napimalih ngawetuang sungkan. Punika taler anak alit sakadi mangkin yening arahina nenten kaicen gadget, sampun pasti pacang ngambul, nangis ngantos glalang gliling. Yening sampun kaicen gadget, sampun pastika degeng ngantos nenten ngajeng ngarahina. Punika kawagedan anak alit sane ririh, sane janten ngawinang riwekasan anak alit punika waged, sakemaon taler wenten kaonnyane. Inggih punika prasida ngawinang sungkan panyingakan yening ngarahina maplalian gadget. Punika taler meweh rikala masawitra. Santukan ipun sibuk ring gadget nyane. Aptiang titiang magda anak alit sane mangkin mangda kawatesin rikala maplalian gadget.

  In Indonesian