UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Luu Sane Akeh ring Pura Besakih Santukan Kesadaran saking Para Semeton Kirang

From BASAbaliWiki
20240418T062455357Z078584.jpg
0
Vote
Title
Luu Sane Akeh ring Pura Besakih Santukan Kesadaran saking Para Semeton Kirang
Affiliation
SMA N 1 Manggis
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.nusabali.com/berita/3841/tinggalkan-sampah-petugas-kebersihan-besakih-kewalahan
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Anonymous user #1

one month ago
Votes 0 You
Bagus

I Wayan Ardita

one month ago
Votes 0++
Inggih nike patut pisan santukan Pura nike genah suci druwen iraga sami sane dados punggelan jagat Baline. Yaning irage nenten madue kesadaran sira malih sane pacang nyage tur mecikan genah suci iragene. Sampunang wantah inget muspa tur nunas waranugraha nanging nenten madue pikayun nyaga kebersihan tur kesucian Pura, nike mewasta pocol tangkil wantah ngusak genah suci iraga

Dewa Ketut Raka Aridana

one month ago
Votes 0++

Ingih patut pisan, pemedek sepatutne uning antuk kebersihan wewidangan pure. Tiang cumpu pisan sareng solusi sane kaaturang. Edukasi ring para semetone indik wewidangan pure lan nyiagayang genah luu sane jangkep.

Sinah yen sampun nincap kesadaran pemeden lan wenten sarana prasarana kebersihan sane pepek dumogi pure besakih state bersih lan lestari
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Pikobet luu ring Pura Besakih nyansan rame kabligbagang ring media sosial, Pura Besakih pinaka sinalih tunggil wewidangan suci sane pinih ageng ring Bali puniki pastika pacang rame pisan kacingakin olih umat Hindune ring Bali, nanging akeh saking umat Hindune nenten eling utawi sadar indik paresikan palemahan kebersihan lingkungan. Dadosne pikobet luu puniki medal, utamanipun luu saking pemedek. Akeh wenten cara solusi anggen ngirangin luu ring wewidangan Pura Besakih, napike indik edukasi, kolaborasi, miwah pemahaman secara terus menerus. 1. Edukasi lan Kesadaran ring para semetone indik lingkungan sekitar. Edukasi ring para semetone wantah mabuat pisan. Para pengunjung, tenaga kerja, lan komunitas setempat patut kaicenin pemahaman indik kasujatin ring nyaga kebersihan, ngutang luu ring genah sane sampun kasiagayang, lan kebersihan ring wewidangan suci. Materi edukasi ring para pengunjung prasida kasobiahang majalaran papan informasi. Sekadi pengalaman, para semitone nenten urati indik punika, duaning asapunika iraga patut ngimbangin antuk nyiagayang genah luu. 2. Nyiagayang genah luu sane jangkep Napi mawinan titiang nyuratang indik Nyiagayang luu sane jangkep? Santukan Pura Besakih puniki pinaka sinalih tunggil pura pinih ageng ring Bali, pastika para semetone pacang akeh pedek tangkil ka pura Besakih. Nenten akeh pemedek taler utawi lumbrah kabaos NYAGANG ring wewidangan pura punika. Genah luu sane jangkep ring wewidangan Pura Besakih napike indik sampah organik utawi sampah anorganik dados solusi dahat mawiguna pisan. Genah luu mangda dangan ka akses kapanggih miwah patut kapiara mangda tetep becik. Tiosan punika, saking akeh pemedek sane tangkil miwah akeh luu sane kapolihang ngawinang program puniki nenten prasida mamargi becik, duaning asapunika iraga patut ngelaksanayang kolaborasi mantuka ring pihak terkait.. 3. Kolaborasi sareng pihak terkait mangda danganan Sekadi sampun kauningin, pura Besakih wantah pura pinih ageng ring Bali. Yening iraga nenten sareng-sareng ngeremba, pastika pikolihne nenten prasida maksimal. Dadosne, Kerjasama sareng pemerintah daerah, instansi lingkungan, lan organisasi sosial pastika ngewantu miwah nanganang napike indik penganturan transportasi sampah, program sosialisasi, lan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. 4. Penggunaan Material Ramah Lingkungan Ring pura Besakih akeh pedagang lokal sane meadolan. Pedagang-pedagang punika akeh nganggen kemasan-kemasan sane nenten ramah lingkungan sekadi plastik miwah kertas minyak. Yening selehin, kertas minyak punika patut gentosin antuk don biu. Pamargi punika patut kalaksanayang majalaran edukasi-edukasi mantuka ring para pedagang local miwah para pemedek mangda nganggen produk lokal tur setata nganggen kemasan sane ramah lingkungan. 5. Pengawasan lan Penekanan Aturan Pengawasan lan Penekanan Aturan mangda tatas ngeninin indik ngutang luu ring wewidangan Pura Besakih. Sekadi larangan ngutang luu sembarangan taler yening wenten sane melanggar, pacang keni sanksi utawi denda. Nyobiahang edukasi utawi sosialisasi aturan ring para pemedek miwah para wisatawan mangda konsisten kalaksanayang miwah kategakang. Malarapan ngelaksanayang parikrama punika secara konsisten miwah berkelanjutan, kaaptiang pikobet luu ring wewidangan Pura Besakih prasida kapuputang utawi karerehang pemargi sane becik mangda setata asri miwah bersih. Mangkin Irage sareng sareng ngingetang luu sane kebakta ke Pura Besakih apang nente dadi penyakit. ELINGANG, LUU BOYAJA WARISAN SANE KABAANG PIANAK LAN CUCU IRAGA

In Indonesian