UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Tatas

From BASAbaliWiki


tts/
tatas
Root
tatas
Other forms of "tatas"
Definitions
  • plain, distinct, unequivocal, alert, careful, clear en
  • clear; vivid; watch out en
  • awas; jelas id
Translation in English
clear
Translation in Indonesian
awas; jelas; terang
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Adengang nuturang apang tatas.
English
Slowly tell it to be clear.
Indonesian
Pelan-pelan menceritakannya agar jelas.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Maosang indik “program sane sampun prasida kemargiang, taler wenten akeh kekirangan ring sajeroning penyelenggaraan pemerintah lan pembangunan daerah, umpami indik pengelolaan luu sane durung tatas” punika sane kabaosang Jendrika.
English
-
Indonesian
-
Government "UTSAHA NATASIN PIKOBET LUU RING KABUPATEN KLUNGKUNG"
Balinese
Sampunang pisan gelis percaya, musti “saring” dumun sadurung “sharing” Yening ngnenin indik “kesehatan” utawi “pengobatan” sadurung tatas uning sampun iraga anggen tamba punika ring angga, mangda nenten pangaptine seger oger dadosne bungker naanang sakit.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Era Digital Anti Hoaks
Balinese
Ngeninin yusia tatas nenten gumanti mapaiketan ring tincap kauripan para istri ring Desa Bongkasa,Desa Bongkasa Pertiwi lan Desa Sangeh, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
English
-
Indonesian
Sedangkan umur tidak mempengaruhi kualitas hidup perempuan di Desa Bongkasa, Bongkasa Pertiwi, dan Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Scholars Room Analysis of Factors that Affect Women’s Quality of Life in Abiansemal, Badung Regency
Balinese
calon pemimpin Bali patut maduwe visi sane tatas sakadi ring jangka pendek, ring jangka menengah, punika taler jangka panjang ring parindikan manajemen luu tawi mis puniki.
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Nyantos wates Maharloka, jagate sami kapepekin antuk geni metu saking Hyang Rudra, ngawe jagat tigane (bhur, bhuwah swah) telas, tatas lebur.
English
Broadly speaking, this chronicle gives a glimpse about the situation when Majapahit collapsed—it had a major influence on the development of literacy in Java and Bali.
Indonesian
[ID] Kadang beberapa kalangan menyamakan Babad Brahmana Catur dengan Dwijendra Tattwa, namun kedua jenis teks lontar ini adalah dua kategori yang berbeda.
Lontar Babad Brahmana Catur
Balinese
Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut tentang informasi lebih lanjut tentang Narkoba puniki, silakan baca lebih lanjut tentang boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
Semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Sang Hyang Widhi,
Government Bahaya narkoba
Balinese
Pabligbagan ngeninin budaya Bali kantun kimeng seantukan napi sane kesengguh kebudayaan gumanti durung tatas pisan.
English
-
Indonesian
Kajian kebudayaan Bali kebingungan oleh karena yang dimaksudkan dengan ‘kebudayaan’ sangat kurang terang.
Scholars Room Bali is a Brand: A Critical Approach
Balinese
Arang sane tatas ring Indonesia, gumanti Bali sampun kasub ring Eropa ngawit sadurung para atiti saking Barat rauh ke Bali ngaruruh swarga ring mercapada.
English
-
Indonesian
Kajian kebudayaan Bali kebingungan oleh karena yang dimaksudkan dengan ‘kebudayaan’ sangat kurang terang.
Scholars Room Bali is a Brand: A Critical Approach
Balinese
Mawinan iraga pinaka wargi istri mangda eling ring kawentenan punika tur tatas ring orti punika.
English
So as not to spread the news before knowing the truth of the contents of the news.
Indonesian
Supaya tidak menyebarluaskan berita tersebut sebelum mengetahui kebenaran isi dari berita tersebut.
Womens Spirit Berita Hoaks tentang Vaksin COVID19
Balinese
Pan Jirna lan Men Jirna tuara tatas nawang.
English
-
Indonesian
Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya.
Folktale Bukit Catu
Balinese
Di galahe ene tiyang lakar nyobiahang unduk bully ane sube tatas kepireng di keramane makadi di sekolah lenan ken ento cara lepasin unduke ene pikibet ene ngulgul kauripan para yowanane perundungan ento bisa marupa tindakan fisik bise ngae tatu di para korbane.
English
-
Indonesian
-
Government Bully Ring Bali
Balinese
Ida dane sareng sami,manawita Ida dane sampun tatas uning napi sane kabaos bullying?
English
-
Indonesian
-
Government Bullying Ring Sekolah
Balinese
Tatujon panyuratan puniki tan sios mangda tatas kauningin praciri lan punapa punapi sane nundunin manah ipune makarya ring Nusa Dua Beach Hotel & Spa, taler mangda kauningin napi sane dados piambeng lan panyundul sang katiben disabilitas selami nangun karya ring Nusa Dua Beach Hoten & Spa.
English
The method used in this research is descriptive qualitative by collecting and combining data information from the identification of raw data.
Indonesian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari karyawan disabilitas di Nusa Dua Beach Hotel and Spa, untuk mengetahui motivasi kerja dari karyawan disabilitas di Nusa Dua Beach Hotel and Spa, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung karyawan disabilitas selama bekerja di Nusa Dua Beach Hotel and Spa.
Scholars Room Characteristics and Motivation of Persons with Disabilities as employees at Nusa Dua Beach Hotel
Balinese
Ekadaya natingin parindikan sane utama inggih punika tatas ring parindikan tur pageh ring pikayun.
English
Using coping strategy becomes an effort of a single mother to develop their SWB in order to improve their life quality.
Indonesian
Strategi coping yang baik yaitu problem - focused coping dan emotion - focused coping.
Scholars Room Coping Strategy to Improve the Subjective Well-being of Single Mothers in Bali
Balinese
Sakéng riin Manusa Baliné sampun tatas yéning ngaptiang toya sané ening ring tebénan, wenang katawengin sakéng duluan.
English
-
Indonesian
-
Government Danu: Bélong Ageng Ngembahin Kahuripan
Balinese
Pastikan Sumber Berita; Yadiastun maan info uling timpal, sakewala sing misi tautan resmi, ane nerima masi sing tatas nawang nyen ngirimang paling malu.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Be liu sajan jani kasengguh wanita karir, wanita multi-peran, ada ane dueg ngadasin umah sambilanga ngarawat pianak ngayahin kurnan awaian, ada ane mulih magae lantas nyalinang panak pampers, ada ane sing bisa nyakan ulian magae sakewala tatas baan nyediayang darang nasi anggon pianak kurnan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Sampun iraga tatas uning yening ring era globalisasi puniki akeh gatra sane hoax utawi gatra sane durung kadasarin antuk fakta.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit De Ulah Aluh Ngugu Munyi di Sisi
Balinese
Pemerintah sepatutnyane nyediangang surat suara sane matiosan mangda tatas antuk nyoblos sane kaarsayang saking krama panyandang desabilitas.
English
The government must provide different ballot papers to make it easier for people with disabilities to vote.
Indonesian
Pemerintah harus menyediakan surat suara yg berbeda agar memudahkan penderita desabilitas untuk menyoblos.
Literature Disabilitas bukan penghalang dalam menyuarakan pendapat
Balinese
Buka tatas nawang yening panembahane bakal kamranan kalaning pegat katuran.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Rincik pengabdian masyarakat sane sampun tatas pokokne jagi nglaksanayang kemanten harus kawangde.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Pokokne Tiang Curhat-Ni Komang Dyah Asri Astini
Balinese
Panyuratan kalaksanayang ring tigang Kabupaten lan kota inggih punika Buleleng,Tabanan lan Denpasar.Ring soang soang Kabupaten lan Kota kajudi kalih Desa inggihan ring Kota lan ring pedesaan.Data kapupulang antuk saur pitaken nganutin papaletan madasar antuk pitaken mantuka ring 120 diri panyawis tur kalanturang antuk saur pitaken sane teleb mantuka ring panyawis panyawis utama.Panyuratan mitegesang inggihan makeh kantun panyawis( 68,30 persen)durung tatas ngeninin pidabdab gender, mawastu wantah 21,70 persen sane gumanti uning tur madue panampen yadiastun kantun mabina binaan ngeninin gender wiadin kesetaraan lan kesetaraan gender.Mapaiketan ring kesetaraan lan kesetaraan gender wantah 24,20 persen panyawis sane naanin ngawacen lan mireng parindikan inucap.Nanging yening kapaiketang ring utsaha nabdab kesetaraan lan kesetaraan gender mawilang 91,60 persen panyawis mitegesang cumpu ring paridabdab inucap.Siosan ring punika kapanggihin taler ring kasujatiane timbis timbis makasami para panyawis sampun ketah metukar widang pakarya inggihan sane marupa ageman anak istri kalawan ageman anak lanang sekadi adung paras paros.Kasujatian puniki mitegesang sampun wenten paobahan pikayunan prejanane ngeninin widang karya sane duk rihin kantun kaku mangkin sampun sayan lues.Madasar antuk kawentenan inucap presida kapitegesang inggihan yadiastun kantun arang prejanane sane uning tur teleb ring paridabdab gender rauhing kesetaraan lan kesetaraan gender kasujatiane ipun sampun pada ngalaksanayang ring kauripan sedina dina.Makeh taler wargi sane cumpu ngobah panampen ipune ngeninin gender,mawastu kaadilan lan kasetaraan gender presida kalaksanayang.
English
Therefore, struggle toward gender equity and equality is become interesting global issue for the world and also Indonesia and Bali.The aims of this study is 1) to analyze knowledge, perception, and attitude of Balinese community toward gender concept and gender equity and equality, and 2) to know implementation of gender role in the family and community.
Indonesian
Oleh karena itu, perjuangan menuju kesetaraan dan kesetaraan gender menjadi isu global yang menarik bagi dunia, termasuk Indonesia dan Bali.
Scholars Room GENDER AND GENDER EQUALITY AND JUSTICE: A STUDY OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF BALI PEOPLE
Balinese
Makudang carca pangawigunayan taler gumanti tatas nanging stata mapikelatang gender para istri pinaka sane kantun angulati hak ipune.
English
For that reason, the projection of the use of gender terms, equality of rights, and struggle with men is the primary choice to demonstrate the struggle for gender equality.
Indonesian
Untuk itu, proyeksi penggunaan istilah gender, kesetaraan hak, dan perjuangan dengan laki-laki menjadi pilihan utama untuk menunjukkan perjuangan kesetaraan gender.
Scholars Room Gender Perspectives in Political Campaigns
Balinese
Nyoman Suwida sampun tatas nabuhang genggong puniki kasarengin antuk prakantinyane ring komunitas Genggong kutus sane kadruen olih Wayan Suwida.
English
-
Indonesian
Menurut Pak Made Djimat (seorang maestro tari dari Batuan), berdasarkan cerita oral yang diturunkan kepadanya, disebut bahwa yang membuat Genggong adalah Tapak Mada (nama Mahapatih Gajah Mada ketika belum diangkat sebagai Mahapatih).
Music Genggong Batuan
Balinese
Minakadinnyane ipun rumasa bagia rikala ngemolihang genah meloyar loyaran.Nanging cita rasa meloyar loyaran ring kasubagian ipune durung gumanti tatas pisan.Panyuratan puniki matetujon mitatasin panglahlah cita rasa loyar mantuka ring pangerasa i wisatawan tur mastikayang panglahlah nyane.Panyuratan puniki magenah ring Bali.Pinaka subyek inggih punika para wisatawan dura negara sane rauh ke Bali.
English
For example, they feel happy when they get the hedonic experience.
Indonesian
Misalnya, mereka merasa senang ketika mendapat pengalaman hedonis.
Scholars Room Hedonic Happiness of Foreign Tourists in Bali
Balinese
Dampak sane becik utawi positif saking konflik inggih punika:

• Wenten sane nyelasang indik aspek-aspek sane durung jelas utawi tatas lan sane durung kapragatang. • Wenten sane nganutang malih indik awig-awig utawi norma tur nilai utawi tatuek sane wenten ubungan sosialne sareng jana, krama lan kelompok sane lianan.

• Ngwantu ngidupang malih awig-awig utawi norma sane sampun makelo utawi dumunan ngantos awig-awig utawi norma sane anyar anut ring kesepakatan ring krama utawi kelompok masyarakat.
English
-
Indonesian
-
Literature Membantu Sedikit Bermakna Besar
Balinese
Indik pamargi Berita Hoax punika nénten wantah ring Media Sosial, nanging prasida ngawit saking parajana sané gelis keni pengaruh Média pastika gelis taler ngalimbakang informasi sané durung tatas kapatutannyané.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Nénten Marakyat
Balinese
Nah ditu I Kancil ngraos, “Apang seken icang tatas nawang unduke, jalan kemu jani sid tongose ane malu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Keto nyen saktin bojoge apang Cai tatas nawang.” Keto munyin I Bojog ireng, nigtig tangkah marasa teken awakne ririh tur sakti.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kidang Ngalahan I Macan
Balinese
Mara ia tatas nawang, pusakane ento tuah pusaka ane nyidaang ngaenang para bendega tur anake ngelah pangupajiwa ngalih soroh be tur udang, sinah bakal maan udang gede-gede tur mokoh-mokoh.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Deje ngajahin bahasa Inggris bahasa internasional,Kadi rase bahasa Bali,Nyurat aksara lan ngewacen bahasa bali sane kabaos bahasa ibu neneten Wenten guru sane praside tatas uning.Duaning asapunika dumogi bapak utawi Ibu sane dados murdaning jagat praside macecingak ke sekolah.banget pinunas tiang dumogi bapak utawi ibu murdaning jagat praside nyangkepin tenaga pengajar utawi guru.mangde alit-alite maksimal ngemolihan sane kabaos ilmu.
English
-
Indonesian
-
Literature Saya Mau nangis
Balinese
Krama lingsir durung tatas uning ngawigunayang masker sane becik, "apang kuala matekep dogen bibihe", wantah punika sane kauningin krama lingsir indik ngawigunayang masker.
English
-
Indonesian
Warga lanjut usia belum tahu jelas cara menggunakan masker yang baik, “agar sekedar menutupi bibir saja”, hanya itu yang diketahui warga lanjut usia tentang penggunaan masker.
Covid Kuala Nekepin Bibih (I Wayan Kuntara)
Balinese
Iraga patut dueg, tatas lan uning teken berita sane patut lan sane hoax.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit LIANGE MANADI SEBET
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature "NARKOBA"
Balinese
Tiang harap BASAbali Wiki piniki mangdane kasosialisasikan ring sekolah-sekolah, mangda siswa/siswine tatas uning napi nike Wikithon.
English
-
Indonesian
-
Literature Bagaimana platform BASAbali Wiki dapat mendorong Anda untuk berpatisipasi dalam isu-isu publik?
Balinese
Kamus basa Bali punika becik pisan anggen ngicenin semeton-semeton sane durung uning sareng kosa kata basa Bali mangda risampun wusan nganggen kamus puniki mangda semeton pacang tatas uning indik kosa kata punika, tur kaanggen ring sekancan mabebaosan.
English
-
Indonesian
-
Literature Basa Bali Wiki Sebagai "Jembatan Budaya"
Balinese
Nanging liunan kramane ane tusing tatas teken programe ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Data Penyandang Disabilitas
Balinese
Biasané dugas kampanye kanti malantik, tileh nganggon visi ané universal dadiné sing tatas disubané nyalanang program.
English
-
Indonesian
-
Literature Jaman jani keweh ngalih pemimpin ane ngelah visi jelas
Balinese
Parinama desa sane madasar antuk carita, mitos, miwah legenda puniki prasida kaanggen kapurwan sane kacritayang ring alit-alite mangda tatas uning.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Parinama Desa Batubulan
Balinese
Pinaka dokter sane kapertama ring Bali, Dokter Ida Bagus Rai meled pisan mangda parajanane makasami tatas uning ring Ilmu Kesehatan.
English
-
Indonesian
Sebagai dokter pertama di Bali, Dokter Ida Bagus Rai ingin sekali agar seluruh masyarakat tahu dengan cermat mengenai Ilmu Kesehatan.
Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
Balinese
Dumogi gering agunge puniki gelis tatas gelis rered mangdane iraga sareng sami prasida beraktivitas sadina dina dengan normal.
English
-
Indonesian
-
Literature Krama Meweh PPKM Nenten Wusan
Balinese
Selanturnyane titiang taler tunas majeng ring sang ngraksa jagat, yening pacang ngicenin gatra utawi ngawedar kabijakan mangdane tatas indik unteng sane patut kamargiang utawi sane patut kalaksanayang antuk para kramane, mangda nenten ngawinang para kramane bingung tur mamurug.
English
-
Indonesian
-
Literature Kyai Dangu
Balinese
Sakadi sane iraga tatas uning, Bali madue akeh pesan tradisi lan budaya.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Tradisi dan Budaya Bali
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Narkoba ngawinan kaon
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Narkoba
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Narkotika
Balinese
Apang i raga makejang di gumine masih tatas nawang unduk makejang manusane ene patuh di arep pendidikan.
English
-
Indonesian
-
Literature Pendidikan ane Utama
Balinese
Sane ngawinang rebat puniki tiang during tatas napi sane ngawinang, nanging wenten tiang ngacen ring media, sane ngawinang rebat puniki santukan Ukraina jagi gabung sareng NATO (North Atlantic Treaty Organization).
English
-
Indonesian
-
Literature Rasa Kekeluargaan
Balinese
Buka tatas nawang yening panembahane bakal kamranan kalaning pegat katuran.
English
-
Indonesian
Demikian pula, dengan penyemprotan yang asal-asalan.
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Arah-arah indik wantuan saking pemerintah puniki taler sapatutnyane adil tur tatas.
English
-
Indonesian
Seiring dengan masa pandemi, banyak sektor usaha pariwisata maupun sektor ekonomi kecil milik masyarakat yang tutup, bahkan gulung tikar.
Literature Transparansi Bantuan Covid-19: Untuk Siapa?
Balinese
Nika mawinan makueh warga cendalane ten tatas ring paindikan punika.ritatkala dane murdaning jagat sampun cumpu munggah, mangda uratian dane kadi mangkin metaki taki mangda ngerecabayang warga cendala medue prarem lan uger uger ring warga cendala.
English
-
Indonesian
-
Literature Uger-uger Warga Cendala
Balinese
Apang ada gagaen anake lulusan pariwisata keto masi sastra untengne Sastra Bali ne pasti suba tau utawi tatas teken Kasusastraan Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Wisatawan katanya merusak Bali?
Balinese
Ri kala maosang indik wit parinama sajeroning desa, nenten akidik krama Bali sane nenten tatas uning ring indike punika napi malih indik kapurwan saking desannyane.
English
-
Indonesian
-
Literature Wit Parinama Desa Panjer
Balinese
cikrabala, apang i dewa tatas, tiang kandikayang olih Ida Hyang Siwa mendak atman I Lubdaka!” Yadiastun Ida Sang Hyang Siwa, sane ngarsayang atman I Lubdaka, cikrabala sami nenten kayun nyerah, santukan para cikrabala pageh ngamel swadharma, mayang-mayang atma sane corah.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lubdaka
Balinese
Pengawasan lan Penekanan Aturan Pengawasan lan Penekanan Aturan mangda tatas ngeninin indik ngutang luu ring wewidangan Pura Besakih.
English
-
Indonesian
-
Government Luu sane akeh ring Pura Besalih Santukan Kesadaran ring pare Semeton Kirang
Balinese
Nika mawinan, matsarya patut tatas kapralina.
English
-
Indonesian
-
Holiday or Ceremony Mapandes, Matatah, Masangih
Balinese
Sane pinih sorotang titiang dahat mautama pisan parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government NARKOBA Tidak Baik
Balinese
Tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba
Balinese
Ring jamane sekadi mangkin, minab samian sampun tatas uning majeng ring napi sane kabaos hoax punika.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Nempasin Hoax Penangkal Virus Corona
Balinese
Ring destinasi puniki pacang kapanggih genah sane lapang apadang, taler prasida tatas nyingakin gunung Agung sane nampek pisan.
English
-
Indonesian
-
Place Nglimbakang Potensi Wisata Padang Savana ring Desa Tianyar
Balinese
Dumugi pamerintah misadia ngwantu malih pihak pangelola Tukad Bindu contonyané ngresikang genah lan promosi indik tongos wisata puniki mangdané tatas kauningin olih krama Bali sami ngantos krama dura negara.
English
-
Indonesian
-
Place Ngwangun Desa Kesiman Malarapan Antuk Tukad Bindu
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan OBAT-OBAT TER RARANG puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government OBAT-OBAT TER RARANG
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan OBAT-OBAT TER RARANG puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government OBAT-OBATAN TER LARANG
Balinese
Ring destinasi puniki pacang kapanggih genah sane lapang apadang, taler prasida tatas nyingakin gunung Agung sane nampek pisan.
English
-
Indonesian
-
Place Kaluihan Padang Savana Tianyar
Balinese
Iraga sampun tatas uning indik pikobet jagate sane mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government Pariwisata Pinaka Pangupa Jiwa Krama Bali
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Pemerintah Terhadap Narkoba Di Bawah Umur
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Penanggulangan Narkoba
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Pencegahan Narkoba Terhadap Lingkungan
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Pencegahan Narkoba pada lingkungan
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Pepelajahan Unduk Narkoba
Balinese
mawiguna mapaiketan perkembangan pianak ipun mangda i pianak tatas uning indik kauttaman kerahayuan berkendara.
English
-
Indonesian
-
Government Peraturan Lalu Lintas Nenten Sekadi Peraturan Tresna Sane Dados Langgar
Balinese
Merasa sungsut manahe mangenehang, ring pantai Pandawa puniki kantun wenten makueh pikobet sekadi toilet umum sane durung terawat, bale utawi gazebo sane sampun tatas rusak miwah wenten makudang-kudang toko sane durung layak kanggen maadolan ring wewidangan pantai Purnama.
English
-
Indonesian
-
Place Potensi Desa Kutuh: Pantai Pandawa
Balinese
Nanging, riantukan nénten tatas waged nganggén basa Bali ngawinang para yowana inucap akéhan sané meneng.
English
However, because they could not speak Balinese, they chose to remain silent.
Indonesian
Tetapi, karena tidak menguasai bahasa Bali, mereka memilih diam.
Literature Melestarikan Bahasa Ibu, Bersuara di Wikithon
Balinese
Pengalaman nglaksanaang kriyaloka basa isyarat sareng Dnetwork miwah PUSBISINDO ngawinang titiang ngrasayang inklusif miwah tatas uning ring kawentenan sameton disabilitas.
English
My experience in sign language training with Dnetwork and PUSBISINDO made me feel inclusive and better understand them firsthand.
Indonesian
Pengalaman mengikuti pelatihan bahasa isyarat dengan Dnetwork dan PUSBISINDO membuat saya merasa inklusif dan lebih memahami mereka secara nyata.
Literature Program Inklusi dan Dukungan untuk Disabilitas: Tantangan Pemimpin Masa Depan
Balinese
Rahasia

Rahasia arotosnyane nenten wenten sapa sira ugi uning ring pilihan kramane punika, majanten wantah newek sane tatas ring kawentenanne punika, napimalih anak tiosan sapatutnyane nenten uning naler.

5.
English
-
Indonesian
-
Government SUTINDIH RING ASAS PEMILU ANGGE PAMATUAN PEMILIHAN SANE DEMOKRASI
Balinese
Sekat wenten mrana Covid-19, wau titiang tatas uning binane ja teken isen.
English
That's what I felt when the Covid-19 virus pandemic hit all regions in Indonesia, reaching the Yogyakarta region.
Indonesian
Duhh, siapa yang tidak suka?
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Malarapan antuk punika i raga prasida uning tur tatas ring sajeroning parilaksana sane kabaos becik utawi kaon.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Sasuluh Saking Meme
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government Stop Narkoba
Balinese
Mawinan, krama baline yakti nincap tatas ring indik papineh.
English
-
Indonesian
-
Literature Belajar
Balinese
Taler mawilang 52 persen pacang nyuratang pemargin ipune rikala nodia museum, 80 persen pacang nyobyahang kawentenan museum majalaran antuk internet, 92 persen sampun tatas ring kawentenan museum sane pacang katodia tur sang sane ngawangun. 60 persen pacang nyobyahang malih mantuka ring prajana sane siosan, 40 persen pacang mewali riwekas nodia museum inucap.
English
and founders, 60 percent will re-promote to others. 40 percent will return to visit the same museum.
Indonesian
-
Scholars Room The Role of Communication in the Millennial Era Tourism Industry: An Overview of Museums in Bali
Balinese
Pikolih panyuratan mitatasang inggihan makehan panodia museum sane sampun ngawit riwekas nyelehin museum inucap mawilang 52 persen, taler mawilang 52 persen pacang nyuratang pemargin ipune rikala nodia museum, 80 persen pacang nyobyahang kawentenan museum majalaran antuk internet,92 persen sampun tatas ring kawentenan museum sane pacang katodia tur sapa sira sana ngawangun, 60 persen pacang nyobyahang malih mantuka ring prajana siosan, 40 persen pacang mewali nodia museum inucap.
English
The results showed that most of the visitors who visited the museum were people who had studied museum related

information first, namely 52 percent, 52 percent would write the story of their trip to visit the museum, 80 percent would promote the existence of the museum through the internet, 92 percent knew the museum's history that would visited and its

founder, 60 percent will promote back to others. 40 percent will return to visit the same museum.
Indonesian
Konsep ini dominan dipengaruhi oleh ciri-ciri estetika pos-modern seperti: Pastiche, Parodi, Kitsch, Camp, dan Skizofrenia.
Scholars Room Tourists Satisfaction towards Museum in Tourism Industry: A Perspective in Postmodernism
Balinese
Nang tegarang orahang teken bena, apang bena tatas nawang!” Matur Ida Sengguhu, “Puniki sira Mpu, mawinan titiang tangkil ring sira Mpu, santukan titiang kapandikayang jagi ngrereh Ida Mpu, mangda budal mriki ka Madura jagi masarengin ring rakan sira Mpu, sane tepengan puniki sungkan banget pisan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Tusing Dadi Naar Be Deleg
Balinese
Inggih, kadi asapunika tatas uningin titiang ring semeton sami, mangda napi ja sane kasurat titiang bermanfaat ring anak akeh.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Ulian Percaya dadi kena Baya
Balinese
Sane nenten tatas ring bahasa bali,nenten perlu je khawatir saantukan ring platfrom basa bali wiki kasadiang tiga bahasa minakadi,bahasa bali,indonesia miwah bahasa inggris.
English
-
Indonesian
Basa Bali Wiki merupakan platform bahasa Bali pertama yang terpercaya dan terverifikasi keamanan dan kebermanfaatannya.
Literature Kebermanfaatannya Platform Basa Bali Wiki Sebagai Ruang Berekspresi
Balinese
Sakewanten sasukat wenten pembangunan anyar ring subak tebak majalangu sane durung tatas ngawinang subak teba majalangu nenten kapiara becik akehnyane laluu tur genahnyane ring ungkur dadosnyane anake meweh nyingakin sane encen kabaos subak teba majalangu.
English
-
Indonesian
-
Place WISATA EDUKASI "TEBA MAJALANGU"
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan narkoba puniki, maka

tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas

uning maring paindikang miwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Government cegah narkotika