How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Helping a Little Big Meaning

20220518T114711847Z599431.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Nulungin Abedik Maarti Liu
Photograph by
-
Author(s)
Reference for photograph
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fserangnews.pikiran-rakyat.com%2Fnews%2Fpr-120989523%2Fdaerah-sultra-disebut-terjadi-konflik-sosial-warga-dan-tka&psig=AOvVaw3M4VGkuoESpStJWm-SYOHZ&ust=1652960747076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCJjN1OP86PcCFQAAAAAdAAAAABAD
Subject(s)
  • pengungsi
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
-
Reference
-
Competition
Pengungsi


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

Description

-


In English

In Balinese

Konflik ring Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mateges matograh, majajal, pabinayan, matungkas, malenan, miwah malianan. Konflik Sosial inggih punika jana utawi krama sane matungkas, matograh, majaljal ring kaidupan sane maambek ring makaukud. Wenten makudang-kudang faktor sane ngranayang konflik inggih punika: Kapertama faktor pabinayan papineh utawi pendirian sang jana utawi krama sane marupa pabinayan papineh, pabinayang asli sane karasayang, miwah sane lianan. Faktor sane kaping kalih wenten pabinayan kabudayaan, nyambran wewidangan madue kabudayaan sane malianan, minakadi parisolah, parilaksana, polah, miwah tingkah. Yening nenten wenten titik temu utawi adung tur cumpu konflik punika pacang ngagengang. Wenten pabinayan kebudayaan pastika madue parisolah, parilaksana utwi polah miwah tingkah sane mabinayan, nika sane mawinang konflik prasida kalaksanayang. Faktor sane kaping tiga, inggih punika pabinayan sarat. Pabinayan sarat punika mresidayang mawinang konflik kalaksanayang krana para jana utawi krama punika matingkah individualisme utawi mentingang padewekan adiri. Yening wenten krama sane nenten cumpu teken sarat sane lianan, nika sane mawinang konflik prasida kalaksanayang. Lan faktor sane kaping untat, inggih punika nilai-nilai utawi tatuek sosial sane magentos. Nilai-nilai utawi tatuek sosial sane magentos nika dampak saking revolusi utawi perubahan sane pinih gelis ring masyarakat. Revolusi sane kalaksanayang minakadi demo, unjuk rasa miwah sane lianan. Dampak-dampak sane wenten yening konflik kalaksanayang punika kepah dados dampak sane becik utawi positif lan dampak sane nenten becik utawi negatif. Dampak sane becik utawi positif saking konflik inggih punika: Wenten sane nyelasang indik aspek-aspek sane durung jelas utawi tatas lan sane durung kapragatang. Wenten sane nganutang malih indik awig-awig utawi norma tur nilai utawi tatuek sane wenten ubungan sosialne sareng jana, krama lan kelompok sane lianan. Ngwantu ngidupang malih awig-awig utawi norma sane sampun makelo utawi dumunan ngantos awig-awig utawi norma sane anyar anut ring kesepakatan ring krama utawi kelompok masyarakat. Dampak sane nenten becik utawi negatif saking konflik inggih punika: Ngranayang jana, karma utawi kelompok masyarakat madue rasa sumandeya utawi sumangsaya teken krama sane lianan. Ngranayang jana, karma utawi kelompok masyarakat nenten saling asah, asih, asuh minakadi majajal, matograh miwah sane lianan. Wenten arta brana sane dados tumbal utawi korban, nenten tuah arta brana, wentenne tabuh rah utawi pertumpahan darah, lan wentenne korban jiwa. Para jana, krama tur kelompok masyarakat sane ring wewidanganne wenten konflik, sepatutnyane ngungsi ngrereh genah sane aman utawi trepti, mangda nenten dados tumbal utawi korban ring konflik punika. Penampen utawi tanggapan titiang yening wenten jana utawi krama sane wenten konflik ring wewidangannyane tur ngungsi ring umah utawi pondok titiang, titiang pacang nerima tur nampung pengungsi punika nyantos konflik ring wewidangannyane puput. Titiang pacang ngaturang ajeng-ajengan, tur pakaian mangda pengungsi punika ngrasayang aman tur trepti. Napi malih yening alit-alit, mangda nenten krana konflik punika alit-alit trauma utawi mapapineh konflik nika imba utawi conto sane becik kalaksayang. Titiang pacang ngewehin alit-alit punika indik konflik nika imba utawi conto parilaksana sane nenten becik tur nenten patut kalaksanayang. Krana iraga dados jana utawi manusa nika makhluk sosial sane nenten mresidayang idup padewekan, iraga sepatutnyane saling asah, asih, asuh mangda ngemolihang wewidangan tur pidabdab utawi paundukan sane becik, aman, trepti, tur bagia. Nika mawinan iraga patut ngelidin sane mawasta konflik.

In Indonesian