How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Kapurwan Parinama Desa Batubulan

Batubulan.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
GPS Wisata Indonesia
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • wit parinama desa
Reference
Related Places
Desa Batubulan
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Bali wantah pulo dewata sane kasub ngantos ka duranagara santukan seni lan budayanne. Wewidangan pulo Bali madue mitos, legenda, miwah kapurwannyane soang-soang. Parinama indik genah-genah ring Bali pastika madue lelintihan carita, umpaminnyane desa, pura, pasih, miwah genah sane lianan. Silih tunggil desa sane madue kapurwan inggih punika desa Batubulan. Desa Batubulan magenah ring Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Desa puniki wantah panepi siring Kota Denpasar miwah Gianyar. Desa puniki kadadosang desa wisata duaning seni lan budayane. Seni sane kasub ring desa puniki inggih punika sasolahan barong. Nika mawinan desa punika kasub kawastanin desa Barong. Tiosan kasub antuk seni lan budaya, Desa Batubulan taler madue kapurwan indik parinama desa sane ngawinang desa puniki unik. Kapurwan parinama puniki marupa mitos miwah kasengguh ring Babad Badung. Parinama desa Batubulan wenten kasengguh ring babad Badung. Drika wenten kacritayang ri tatkala pabalik I Gusti Agung Maruti ring Kerajaan Gelgel kirang langkung abad ka-XVII. Raja Badung, I Gusti Ngurah Jambe Pule kacunduk anak alit ring margi sane sujatinnyane pratisentana saking Dalem Sagening. Raris anak alit punika kaangkat tur kadadosang pianak. Anak alit punika kapesengin D wa Agung Kalesan santukan ri tatkala kabakta ka Badung, anak alit punika kawadahin antuk kranjang utawi kalesan. Ritatkala Dewa Agung Kalesan sampun truna, I Gusti Ngurah Jambe Pule ngicenin wewidangan ring pasisi kangin Kerajaan Badung ka Dewa Agung Kalesan mangda ngaryanin kerajaan drika. Raris Dewa Agung Kalesan mamargi sareng parekan-parekannyane. Sadurungnyane, wewidangan pasisi kangin Kerajaan Badung punika marupa alas sane jimbar. Ri tatkala Dewa Agung Kalesan sareng parekannyane masandekan, Dewa Agung Kalesan nyingakin wenten sunar ring tengah alase. Raris Dewa Agung Kalesan ngrereh asal sunar punika. Ngantos ring tengah alas, Dewa Agung Kalesan kacunduk batu sane masunar sakadi sunar bulan. Duk punika, Dewa Agung Kalesan ngwastanin wewidangan punika desa Batubulan tur kadadosang genah kerajaan. Tiosan kasengguh ring babad Badung, parinama desa Batubulan taler kasub saking mitos sane kaprecaya olih krama desa ngantos mangkin. Sadurungnyane ri tatkala purnama, wenten krama nyingakin sunar sane ageng sakadi bulan bah ring tegale. Ri tatkala sunar punika bah, gumine peteng dedet. Raris kulkule katepak ngantos makejang kramane medal ka genah sunar punika sambilanga makta lampu sentir. Sakewanten ngantos ring genah sunar punika, wantah kacunduk batu ageng kemanten. Krama desane precaya batu punika mawit saking bulan. Nika mawinan, wewidangan punika kawastanin desa Batubulan. Raris batu ageng punika kakaryanin genah suci tur kasuciang olih krama desane. Sadurungnyane wantah wenten batu asiki, sakewanten sayan makelo batu punika sayan ageng tur makeh. Ngantos mangkin, batu punika kasimpen ring Merajan Agung Puri Batubulan. Ring merajan punika sabilang 6 sasih ri tatkala Buddha Kliwon Ugu kalaksanayang piodalan olih krama desane. Yening jagi nyingakin batu punika, nunas lugra dumun ring Pemangku Merajan. Kapurwan desa Batubulan puniki ngawinang desa puniki unik tur kadadosang desa wisata. Makeh wenten seni lan budaya ring desa Batubulan, makadi sasolahan Kecak miwah Barong. Nika mawinan makeh toris-torise sane malancaran ka desa Batubulan. Tiosan punika, ring sisin margi desa Batubulan makeh kacunduk toko sane ngadol togog. Togog-togog sane majejer punika ngaryanin desa puniki becik tur ngulangunin. Sadurungnyane krama d sa Batubulan makeh sane makarya dados tukang ukir togog. Nika mawinan makeh kacunduk togog ring pasisi margi, uling togog alit ngantos sane ageng. Parinama indik genah-genah ring Bali, utamannyane parinama desa Batubulan puniki ngawinang pulo Bali sayan ngulangunin. Parinama desa sane madasar antuk carita, mitos, miwah legenda puniki prasida kaanggen kapurwan sane kacritayang ring alit-alite mangda tatas uning. Pulo Bali wantah pulo alit, sakewanten makeh madue seni lan budaya sane ngulangunin tur kaloktah ngantos ka duranagara. Krama Bali sapatutnyane satata ngajegang seni lan budaya puniki, umpaminnyane nglanturang miwah nyritayang mitos, legenda, miwah kapurwan ring para yowanane mangda satata tresna ring seni lan budaya Bali.

In Indonesian