UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Peraturan Lalu Lintas Nenten Sekadi Peraturan Tresna Sane Dados Langgar

From BASAbaliWiki
20240420T073205318Z185587.jpg
0
Vote
Title
Peraturan Lalu Lintas Nenten Sekadi Peraturan Tresna Sane Dados Langgar
Affiliation
SMA Negeri 2 Amlapura
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://bali.tribunnews.com/2024/04/03/maut-datang-3-hari-sepulang-dari-pesiar-gus-wisnu-tulang-punggung-keluarga-biayai-sekolah-adiknya
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Ring wewidangan pakubon titiange setata sering wenten paundukan kecelakaan lalu lintas. Manut pikenoh titiang, kecelakaan lalu lintas punika kadasarin olih kalengaan jadma sane nenten pisan urati majeng kawentenan peraturan berlalu lintas. Bilih-bilih para jana lan yoana sane pinaka generasi muda , meparisolah tan manut sesana, mayus nganggen helm, menerobos lampu merah, kebut-kebutan ngelebiin kecepatan tinggi, lan plalianan Hp rikala negakin motor di jalane. Paundukan punika pastika ngawetuang sengkala ring margi agung. Napi malih ring margine sane madaging bias, utawi kerikil makanten belig, mekrana ulung. Pasliweran montore sane saling palimpadin ngeranayang kasengkalen. Minakadi rem montor sane blonk, lampu sane padem, ban sane kempis, ban sane gundul, lan kajangkepan surat-surat motor sane nenten jangkep ngawinang kecelakaan lalu lintas.

Napi malih aab sekadi mangkin para jana lan yoana utawi bajang truna sane durung mayusa pitulas warsa sampun dados negakin montor ka sekolah. Biasane jadma sane mayusa sadurung pitulas warsa, kantun maswadharma ngaruruh peplajahan, nue pikayun meled, ten ngidang ngeret indria,duaning kantun labil ring papineh, masekolah punika kantun ngarereh sajeroning ngetut paplajahan. Mawinan jadma sane dereng mayusa pitulas warsa gelis pisan keni iusan lingkungan. Napi malih ritatkala mapagubugan sewai-wai ring masyarakat. Punika mawinan bajang truna para jana lan yoana ring masyarakat maparisolah briak-briuk siung tan uning pacang pinadosne. Yening sampun nyarengin briak-briuk tanpa guna punika, pastika rasa eling majeng peraturan lalu lintas sampun kalempasin.

Napi malih kirang uratian i rerama majeng pianakne, duaning kebanda antuk repote kalintang. I Rerama ngicenin pianak ipun makta motor kasekolah,tan uning antuk pinadosne. Metu rasa bangga i rerama manggihin pianak ipun sampun prasida makta montor. Siosan punika i rerama nue pakeweh tan prasida ngatehin ka sekolah mawinan metu ngicenin pianak ipun makta montor pararagan ka sekolah punika ngranayang i pianak merasa polih kabebasan. Kawentenan punika i pianak nyarengin parisolah sane nenten manut utawi milu-milu tuwung . Contonyane tren-trend sane viral sekadi memodi kasi sepeda motor, nyenikang ban motor lan ngemargiaang trek-trekan sane ngawinang kecelakan lalu lintas kasengkalen ring margine. Boya je kesengkalen sane nibenin, taler ngerugiang i rerama sekadi nunas jinah sane keanggen boya-boya.

Duaning asapunika pakibeh kawentenan para jana lan yowana ring masyarakat, arang pisan nguratiang peraturan lalu lintas ring margine. Patut wenten tuntunan pemargi sane patut uratiang sekadi:

1.Ngawentenang sosialisasi majeng sekolah lan masyarakat.

Sosialisasi puniki kawentenang majeng pihak aparat kepolisian majeng masyarakat utamannyane majeng para jana lan yowana, sane kantun melajah ring sekolah. Sosialisasi puniki nyobiahang tuntunan tata cara berlalu lintas sane patut lan becik nganutin peraturan berlalu lintas ring sekolah, lan sawewengkon desa pakraman. Mangda ngicenin tuntunan sane mawiguna nganutin awig awig berlalulintas sane patut lan becik mangda para jana lan yoana resep mikayunin.

2.Mastikayang kawentenan margine lan kawentenan montor becik pekantenne.

Pinaka cihna guru rupaka sane becik, mangda sidha nuturin i pianak. Ngicenin darsana kauripan,mangda kanggen bekel ngantos ri kawekas sekadi, pitutur Mauraban di aspale Tusing Semanis ngalapin Rasa Tresna, wantah pitutur sederana, nanging nue suksma pikenoh mauttama.Rikala makta montor sapatutnyane nenten gagesonan saling palimpadin mastikayang milih margi sane becik mangda yukti-yukti kawentenan becik nenten wenten kaambengin napi-napi. Montore mangda ngecek pinih riin, kejangkepin sekancan surat-surat sane mapaiketan ring montore minakadi SIM, STNK, miwah sane siosan.

3.Kawentenan aparat kepolisian mangda ngaryanin program ngemargiang razia rikala wengi.

Razia puniki kemargiang mangda pastika nenten wenten para jana lan yowana sane makta motor dereng antos yusa maparisolah ugal-ugalan, kebut-kebutan, lan saling palimpadin. Aparat kepolisian sapatutne mangda tegas lan gercep gelis ngicenin pemargi sane patut mapaiketan tata cara berlalu lintas ring margine.

4.I rerama patut nguratiang nyelehin i pianak.

Duaning i rerama sane uning indik kawentenan pidabdab pianak ipun,boye je sareng mautsaha melog-melog aparat lalu lintas,sekadi ngemalingin umur i pianak mangda nenten asal-asalan makta motor . mawiguna mapaiketan perkembangan pianak ipun mangda i pianak tatas uning indik kauttaman kerahayuan berkendara. Siosan ring punika i rerama setata ngelingang pianak ipun mangda nguratiang kajangkepan berkendara sekadi swadharma nganggen helm lan nyangkepin surat-surat berkendara.

In Indonesian