UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ban

From BASAbaliWiki


bn/
ban
Root
ban
Other forms of "ban"
Definitions
 • tire (Mider) en
 • wooden board (Mider) en
 • papan dari kayu (Mider) id
 • ban (Mider) id
Translation in English
tire; wooden board
Translation in Indonesian
ban; papan dari kayu
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Ban montor iluhe maganti di bengkel.
English
Iluh motorcycle tires were replaced at the workshop.
Indonesian
Ban motor Iluh diganti di bengkel.
Balinese
Ibi tiang nganti ban mobil tiange.
English
I had to change a tire on my car yesterday.
Indonesian
Kemarin saya mengganti ban mobil saya.
Balinese
Luh Rani malali ke Seririt lantas ban motorné kempés di jalan.
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Manut ring sastra mule saje, conto nyane, linuh tusing ngidang ban nebag ipidan lakar ade dije tongosne ento sing ngidang ban ngorahang, yen manut lontar palelindon ngorahang yening prakampa kal luung lan jelekne linuh maiketan ajak yoga dewa.
English
-
Indonesian
-
Literature "Tidak Bisa Ditebak"
Balinese
Ida manggihin rabine ane alitan sedek sedih ban Ida maduwe putra bikul.
English
-
Indonesian
Sang Raja berbicara menanyakan perihal yang terjadi.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Kendelné tara bakat ban nuturang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Anak Ririh
Balinese
Lawar, jukut ares, komoh, brengkes, sate makejang malakar ban be jlema,” keto abetne I Pondal misunayang Ni Made Wali.
English
-
Indonesian
Uek uek, penjual ini menjual olahan daging manusia.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Beh malipuk jaen bonne, kanti endusa ban I Blenjo.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Di tengah telagane misi punyan tunjung, kaiterin ban makudang-kudang be.
English
-
Indonesian
Di tengah kolam berisi tanaman bunga teratai yang dikelilingi oleh banyak ikan.
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Jani bapa lakar mapica swagina marep ken Cening ajak telu, apang kukuh ban Cening nglaksanayang!” Masaur Ida Sang Arunika, Sang Abimanyu, miwah Sang Weda. “Singgih Ratu Bhagawan, paragayan Hyang Pramesti Guru.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Disubane beten, duduka ban I Belog tur punduhanga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Belog Magandong
Balinese
Krana gageson ban layahne, lengis damare mabriok mure tur kalalah ban apine.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bikul ka Suarga Loka
Balinese
Sing kanyet ban icang minehang, dija ada raja belog, kena sateb manusa.
English
-
Indonesian
Melihat ada kera di dalamnya, ia langsung membawa tangkapannya ke rumah.
Folktale Bojog Dadi Raja
Balinese
Disubane maan kursi luung ditu

Jeg betara bakat uluk-uluk Sawireh punggawa jani liunang ne dueg nutur Duh ratu,,yen dadi ban orahang Nyak care munyin lato-lato, Tektektektektektekk jeg mekuus sing ade tindak Nah kudiang men,,, Nak ngetrend jani meplalianan lato-lato Kadi rasa sube dueg punggawane maluang lato-lato Kaden men maluang manusa gen bisane

Nah jani tiang ngidih, tanggehang kitane, mekejang sube maan duman.
English
-
Indonesian
Ketika sudah mendapatkan kursi yang bagus

Tuhan pun dibohongi Dikarenakan banyak pemimpin sekarang yang hanya pintar bicara Seperti halnya lato-lato Tektektektektekk sangat ribut tanpa tindakan Yaaa bagaimana lagi Sekarang trendnya bermain lato-lato Jika dirasa-rasa pemerintah sekarang pada pintar memainkan lato-lato itu Yang dikira hanya pintar mengadu domba orang Iyaa,sekarang yang saya minta, kendalikan keinginan, karena semua sudah mendapat bagian Jangan serakah, karena serakah

Nanti kering bagaiaman??
VisualArt Butha Lato-lato
Balinese
Kene ban jani madaya, nyanan petenge lakar mabakti ka Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang nyidang dadi manusa.
English
-
Indonesian
Makan daging ayam, ikan kocing, babi guling, sayur ares, sayur plecing capcay, fuyunghai.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Pelih ban ngomong, pelih ban malaksana sinah lakar tungkasina tekening panjake. “Ampurayang, kola nenten nunas paican palungguh ratu, kola mapamit.” I Cupak bangun tur mekaad uling bale paseban.
English
-
Indonesian
Sang Raja terkejut sebab pahlawan Gobangwesi itu menolak hadiah sayembara.

“Jero Gede Cupak,” sang raja memanggil pahlawan Gobangwesi.

“Kerajaan ini kuserahkan kepadamu.
Folktale Cupak Nulak Dadi Raja
Balinese
Kabatek ban tresnane kapining Damar Wulan, ipun nyambatang panudan Minak Jinggo.
English
-
Indonesian
Minak Jinggo memasukkannya ke dalam penjara.
Folktale Damar Wulan
Balinese
Yadiapin ja tusing bakat ban nuturang luungne, benehne carane nuturang ane sandang kitukang abedik.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
Balinese
Dane Dukuh kenyem sarwi ngandika, “Uduh Jaran apa alih iba teka mai?”

“Jero Dukuh napi iwang titiange dados titiang kapicayang dados tetadahan ipun I Macan?”

Dane Dukuh ngandika, “Kene ento Jaran, iba suba kaipiang ban I Macan dadi tedahannyane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Nanging indik punika nenten ja silih tunggil jalaran sane ngawinang indik punika nincap kawentenannyane, krana wenten gegendong sane ngrasa seneng tur demen ngalaksanayang geginan punika mawinan dangan ngamolihang jinah ban natakang lima tur negak nyontol sekadi togog ring sisin margane. “Geginan” dadi gegendong nika akeh katemuin ring genah-genah sane ramia karauhin para jana sekadi ring marga, mall, peken, restaurant, objek wisata taler weten sane ngelindeng ka umah-umah krama ring desa.
English
-
Indonesian
-
Government GegaenDong
Balinese
Buka anaké ngorahang layahé tanpa tulang aluh ban ngilukang, makejang ngorahang beneh.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Lan Disinformasi
Balinese
Yen ngoyong di sebunne, sinah seluka ban i manusa wiadin ban burone lenan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Kacarita jani I Belog padidiana jumah, tusing ada ane nyakanang, ban layah basangne lantas ia ka peken meli ubi, kasela, gatep, muah ane len-lenan ane sarwa mudah-mudah.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Belog Nganten Ajak Bangke
Balinese
Payu besbesa awakne I Semal ban I Meong kanti ngemasin mati.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Kacrita jani Ida Raden Galuh Daha nyumpena matemu marabi teken anak bagus gati, nanging anake ento, jani magoba bojog putih, bisa ngomong jlema, kaubuh ban wang prau tur lakar bisa kone dadi anak bagus.
English
-
Indonesian
Sekarang kita ceritakan Mantri di negeri Daha.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Kajagjagin ban Dadong Raksasa, kewala sing bakatanga Ni Ranjani.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
Balinese
Nanging I Siput bisa ngalahin I Kancil ban kaduegan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kancil lan I Siput
Balinese
Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kecut
Balinese
Kacerita pongponga grobage ban I Bikul.
English
-
Indonesian
Diceritakan sekarang ibunya datang.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Kucit ane lenan malaib pati silib takut katadah ban I Macan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kidang Ngalahan I Macan
Balinese
Tiang maan ngipi karauhin ban I Kaki Dukuh, tur ngandikain tiang pang numbeg tanahe di teba.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Bangken I Lutung tadtade kapondoke ban I Kaki Perodong.
English
-
Indonesian
Ia hanya mendapat kulit pisang.
Folktale I Lutung Teken I Kakua
Balinese
Lantas jekjek ban batis caine ane gede.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
I Sigara ane madagang di peken laut duduka ban mekel pekene anggona panak sayang.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Sesai ban beli ngorain Wayan Gerobak " yan sabar nah, tegtegang mejujuk apang man sesari.
English
-
Indonesian
-
Covid Korona Mewabah Gae Berubah
Balinese
Puniki mawinang, bahasa bali sayan surut lan akedik peminatne ka kalahang ban bahasa Indonesia.
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Bali Dikalahkan Zaman
Balinese
Ban krana Covid-19 ene keweh yen kal ngudiang-ngudiang.
English
-
Indonesian
-
Literature Covid-19 Di Bali Jemak Ané Luung Lan Kutang Ané Jele
Balinese
Ane di bali deen konden telah ban ningalin bin misi ningalin ane di luar bali ?
English
-
Indonesian
-
Literature Cowo bali memang menggoda
Balinese
Carike ketaneman ban padi, padi sane sube menguning ngaenang adem ring penyingakan.
English
-
Indonesian
-
Literature Hembusan Angin Bali
Balinese
Sekadi turis (WNA) sane maparilaksana nenten patut ritatkala mendaki ke Gunung Agung , wenten taler turis sane berpose nenten patut ring area pura, di sampune berita punika viral wau raris ngaturang guru piduka , nenten ke iraga sareng sami jegah tur gedeg miragiang orti kadi punika?? .Gumi baline kerasa keendahang ban wisatawane , harapan tityang pemerintah sepatutnyane bertindak minakadi ngewentenang penyuluhan utawi pasraman , ngaryanin brosur miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
Yang menuju ke wisatawan yang akan berlibur ke Bali, dan untuk masyarakat Bali jangan takut dan ragu untuk mengigatkan orang yang berprilaku tidak baik di Bali, mari bersama-sama memperhatikan hal ini, agar pulau Bali tetap lestari dan suci.
Literature Menjaga kesucian Bali
Balinese
Nanging akibat ring oknum sane melali ke Bali, sane ten tanggung jawab teken sampah sane abene, tusing bedik pantai ring Bali ka kotorin ban lulu.
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai di Bali
Balinese
Yén ten pelih ban narka Pandemi Covid-19 sampun kirang langkung awarsa ngubek jagaté.
English
-
Indonesian
-
Literature Pengeng Pélénganné Kija Maulehang
Balinese
Di dura negara liu pesa suba ada gedung elit lan tegeh ngangklik, kadirasa nyidang ban nyujuh langit baan bas tegeh gedung totonan.
English
-
Indonesian
-
Literature TURIS KA BALI KRANA GEDUNG SANE MAKEH LAN TEGEH?
Balinese
Ditu Ida Raden Galuh kalemesin ban Ida Anak Agung Wiryadana.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Dini ade tongos makan ane unik yen biasanne tongos makan utawi restoran ento kewangun ban beton nanging didesa niki tongos makan kewangun ban tiing,semeton ngidang medaraan sambilan nyingakin kalanguan, tukad, lan palemahan didesa nenenan, tusing ento dogen, di tongosne eni ade tongos cerik”mepaliannan.buinan dini ade tongos melukat ane mewasta pengelukatan Tiyisan Sane kapracaya prasida ngubadin sekancan Pinungkan kulit, Tirte pengelukatan puniki wit saking pura bukit camplung desa sidan, genahe puniki kapracaya dados genah petirtan rencang-rencang ida bhatara sane melinggih ring punika baosnyane.
English
-
Indonesian
-
Place Ngewangun Desa Sidan
Balinese
Dugas pidan, jagat alase kawawa ban macan kabinawa madan Sangmong.
English
-
Indonesian
Dahulu kala, kawasan hutan dikuasai oleh macan hebat yang bernama Sangmong.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Kae mapi-mapi dadi peranda apang aluh ban kai ngamah iba.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Contonyane tren-trend sane viral sekadi memodifikasi sepeda motor, nyenikang ban motor lan ngemargiaang trek-trekan sane ngawinang kecelakan lalu lintas kasengkalen ring margine.
English
-
Indonesian
-
Government Peraturan Lalu Lintas Nenten Sekadi Peraturan Tresna Sane Dados Langgar
Balinese
Minakadi rem montor sane blonk, lampu sane padem, ban sane kempis, ban sane gundul, lan kajangkepan surat-surat motor sane nenten jangkep ngawinang kecelakaan lalu lintas.
English
-
Indonesian
-
Government Peraturan Lalu Lintas Nenten Sekadi Peraturan Tresna Sane Dados Langgar
Balinese
Ban bekas anggo ngai ayunan.
English
-
Indonesian
-
Government Permasalahan Sampah di Bali
Balinese
Patih Sambada masaut sada kenyem. “Saja to, yen kapineh ban dewek sing keto, pasawitran Ida Prabu Singa teken Sang Nandaka tusing adung.
English
-
Indonesian
-
Folktale Prabu Singa lan Sang Nandaka Kapisuna
Balinese
Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula
English
-
Indonesian
-
Covid Sengsara ( Luh Widiasih)
Balinese
Minab teked dini jatu karmane
       Sesek tangkah e
       Sebet pesan keneh e
       Nusuk hati paling dalem
       Anak ane sayangan
       Makelo ban nimpalin
       Jani ngalahin matilar
       Ulian ban Ego ane ngiyasin
       Buka nyemak bunga mawa ne madui
       Ngeling....tuah ngeling di kamar e
       Mangenehang kenangane pidan
       Mangkin sampun matilar
Nanging....
English
-
Indonesian
-
Covid Tresna Pegat Ulian Corona (Sang Ayu Juniantari)
Balinese
Sebet, sekel, inguh keneh awake

Cai mesemu takut sebilang nepuk awake

Asanange matan awake melontod tepukin ban nani o?
English
-
Indonesian
-
Covid Awake Boya Leak!!
Balinese
Kacerita Ida lunga lakar maboros ka Alas Lebak Tawa tepi siring jagat idane, kairing ban wateking Tandamantri, Baudanda, muah panjak idane makejang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Melahan suba idewek bareng mati ajak makejang katadah ban I Raksasa Baka,” keto baos Idane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Pemerintah sapatutnyane nganikain indik bahan sane kaanggen ngaryanin ogoh-ogoh punika becikan yening nganggen bahan sane ramah lingkungan minakadi malakar ban ulat-ulatan tiing.
English
-
Indonesian
Ogoh-ogoh ini menceritakan gambaran seperti bukal atau kelelawar yang biasanya sosok ini akan mulai ada atau keluar ketika pergantian waktu dari sore ke malam atau biasa disebut dengan sandikala.
VisualArt Sang Kala Bajang Bukal
Balinese
Ulian sai ningeh orta ne boya – boya ngaenang meme lan bapan tiange miyegan, ngemasin memen tiange sai kene jagur lan katig-tig ban bapan tiange kanti uliange memen tiange ke pekak tiange.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Semangan –Mangat Tajine nu Manganan Bungute
Balinese
Jemaka ban I Pagul, “Saja taluh emas!” ia kendel laut negak di ambene ilih-ilih. “Bli Pagul, benjang taluh niki bakal adep tiang ka peken.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur Mataluh Emas
Balinese
Yusan tyang 12 ti ban.
English
-
Indonesian
-
Comics Pekan Olahraga
Balinese
Yening masker non medis (masker kain) enggalang kerem di cairan disinfektan dadi masih enggalang kerem ban yeh anget tur umbah aji detergen lantas etuhang. 10.
English
-
Indonesian
-
Covid Uger-uger Nganggo lan Ngelesang Masker Ri Kala Gering Covid-19
Balinese
Kacarita Sang Aji Dharma suba dadi kedis belibis putih tur kaduduk ban I Jaka Gedug tur kapiara kaangken beli.
English
-
Indonesian
-
Folktale Tusing Dadi Mula Timbul