Ban

ban

bn/
 • wooden board (Mider) (Noun)
 • tire (Mider) (Noun)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ban montor iluhe maganti di bengkel.
Iluh motorcycle tires were replaced at the workshop.

Ibi tiang nganti ban mobil tiange.
[example 1]
I had to change a tire on my car yesterday.

Luh Rani malali ke Seririt lantas ban motorné kempés di jalan.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Ida manggihin rabine ane alitan sedek sedih ban Ida maduwe putra bikul.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja berbicara menanyakan perihal yang terjadi.

In Balinese:   Kendelné tara bakat ban nuturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lawar, jukut ares, komoh, brengkes, sate makejang malakar ban be jlema,” keto abetne I Pondal misunayang Ni Made Wali.

In English:  

In Indonesian:   Uek uek, penjual ini menjual olahan daging manusia.

In Balinese:   Beh malipuk jaen bonne, kanti endusa ban I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di tengah telagane misi punyan tunjung, kaiterin ban makudang-kudang be.

In English:  

In Indonesian:   Di tengah kolam berisi tanaman bunga teratai yang dikelilingi oleh banyak ikan.

In Balinese:   Jani bapa lakar mapica swagina marep ken Cening ajak telu, apang kukuh ban Cening nglaksanayang!” Masaur Ida Sang Arunika, Sang Abimanyu, miwah Sang Weda. “Singgih Ratu Bhagawan, paragayan Hyang Pramesti Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane beten, duduka ban I Belog tur punduhanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krana gageson ban layahne, lengis damare mabriok mure tur kalalah ban apine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kene ban jani madaya, nyanan petenge lakar mabakti ka Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang nyidang dadi manusa.

In English:  

In Indonesian:   Makan daging ayam, ikan kocing, babi guling, sayur ares, sayur plecing capcay, fuyunghai.

In Balinese:   Pelih ban ngomong, pelih ban malaksana sinah lakar tungkasina tekening panjake.

“Ampurayang, kola nenten nunas paican palungguh ratu, kola mapamit.” I Cupak bangun tur mekaad uling bale paseban.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja terkejut sebab pahlawan Gobangwesi itu menolak hadiah sayembara. “Jero Gede Cupak,” sang raja memanggil pahlawan Gobangwesi.

“Kerajaan ini kuserahkan kepadamu.

In Balinese:   Yadiapin ja tusing bakat ban nuturang luungne, benehne carane nuturang ane sandang kitukang abedik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka anaké ngorahang layahé tanpa tulang aluh ban ngilukang, makejang ngorahang beneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen ngoyong di sebunne, sinah seluka ban i manusa wiadin ban burone lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita jani I Belog padidiana jumah, tusing ada ane nyakanang, ban layah basangne lantas ia ka peken meli ubi, kasela, gatep, muah ane len-lenan ane sarwa mudah-mudah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Payu besbesa awakne I Semal ban I Meong kanti ngemasin mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita jani Ida Raden Galuh Daha nyumpena matemu marabi teken anak bagus gati, nanging anake ento, jani magoba bojog putih, bisa ngomong jlema, kaubuh ban wang prau tur lakar bisa kone dadi anak bagus.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang kita ceritakan Mantri di negeri Daha.

In Balinese:   Kajagjagin ban Dadong Raksasa, kewala sing bakatanga Ni Ranjani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita pongponga grobage ban I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang ibunya datang.

In Balinese:   Kucit ane lenan malaib pati silib takut katadah ban I Macan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang maan ngipi karauhin ban I Kaki Dukuh, tur ngandikain tiang pang numbeg tanahe di teba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bangken I Lutung tadtade kapondoke ban I Kaki Perodong.

In English:  

In Indonesian:   Ia hanya mendapat kulit pisang.

In Balinese:   Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesai ban beli ngorain Wayan Gerobak " yan sabar nah, tegtegang mejujuk apang man sesari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ban krana Covid-19 ene keweh yen kal ngudiang-ngudiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén ten pelih ban narka Pandemi Covid-19 sampun kirang langkung awarsa ngubek jagaté.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dini ade tongos makan ane unik yen biasanne tongos makan utawi restoran ento kewangun ban beton nanging didesa niki tongos makan kewangun ban tiing,semeton ngidang medaraan sambilan nyingakin kalanguan, tukad, lan palemahan didesa nenenan, tusing ento dogen, di tongosne eni ade tongos cerik”mepaliannan.buinan dini ade tongos melukat ane mewasta pengelukatan Tiyisan Sane kapracaya prasida ngubadin sekancan Pinungkan kulit, Tirte pengelukatan puniki wit saking pura bukit camplung desa sidan, genahe puniki kapracaya dados genah petirtan rencang-rencang ida bhatara sane melinggih ring punika baosnyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas pidan, jagat alase kawawa ban macan kabinawa madan Sangmong.

In English:  

In Indonesian:   Dahulu kala, kawasan hutan dikuasai oleh macan hebat yang bernama Sangmong.

In Balinese:   Kae mapi-mapi dadi peranda apang aluh ban kai ngamah iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patih Sambada masaut sada kenyem. “Saja to, yen kapineh ban dewek sing keto, pasawitran Ida Prabu Singa teken Sang Nandaka tusing adung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab teked dini jatu karmane
       Sesek tangkah e
       Sebet pesan keneh e
       Nusuk hati paling dalem
       Anak ane sayangan
       Makelo ban nimpalin
       Jani ngalahin matilar
       Ulian ban Ego ane ngiyasin
       Buka nyemak bunga mawa ne madui
       Ngeling....tuah ngeling di kamar e
       Mangenehang kenangane pidan
       Mangkin sampun matilar
Nanging....

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebet, sekel, inguh keneh awake

Cai mesemu takut sebilang nepuk awake

Asanange matan awake melontod tepukin ban nani o?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita Ida lunga lakar maboros ka Alas Lebak Tawa tepi siring jagat idane, kairing ban wateking Tandamantri, Baudanda, muah panjak idane makejang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melahan suba idewek bareng mati ajak makejang katadah ban I Raksasa Baka,” keto baos Idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian sai ningeh orta ne boya – boya ngaenang meme lan bapan tiange miyegan, ngemasin memen tiange sai kene jagur lan katig-tig ban bapan tiange kanti uliange memen tiange ke pekak tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yusan tyang 12 ti ban.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening masker non medis (masker kain) enggalang kerem di cairan disinfektan dadi masih enggalang kerem ban yeh anget tur umbah aji detergen lantas etuhang. 10.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita Sang Aji Dharma suba dadi kedis belibis putih tur kaduduk ban I Jaka Gedug tur kapiara kaangken beli.

In English:  

In Indonesian:  
 1. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010