How to avoid sexual abuses in Bali's educational communities? Post your comments here or propose a question.

Ban

ban

bn/
 • wooden board (Mider) (Noun) en
 • tire (Mider) (Noun) en
 • ban (Mider) (Noun) id
 • papan dari kayu (Mider) (Noun) id
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ban montor iluhe maganti di bengkel.
Iluh motorcycle tires were replaced at the workshop.

Ibi tiang nganti ban mobil tiange.
[example 1]
I had to change a tire on my car yesterday.

Luh Rani malali ke Seririt lantas ban motorné kempés di jalan.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Manut ring sastra mule saje, conto nyane, linuh tusing ngidang ban nebag ipidan lakar ade dije tongosne ento sing ngidang ban ngorahang, yen manut lontar palelindon ngorahang yening prakampa kal luung lan jelekne linuh maiketan ajak yoga dewa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida manggihin rabine ane alitan sedek sedih ban Ida maduwe putra bikul.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja berbicara menanyakan perihal yang terjadi.

In Balinese:   Kendelné tara bakat ban nuturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lawar, jukut ares, komoh, brengkes, sate makejang malakar ban be jlema,” keto abetne I Pondal misunayang Ni Made Wali.

In English:  

In Indonesian:   Uek uek, penjual ini menjual olahan daging manusia.

In Balinese:   Beh malipuk jaen bonne, kanti endusa ban I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di tengah telagane misi punyan tunjung, kaiterin ban makudang-kudang be.

In English:  

In Indonesian:   Di tengah kolam berisi tanaman bunga teratai yang dikelilingi oleh banyak ikan.

In Balinese:   Jani bapa lakar mapica swagina marep ken Cening ajak telu, apang kukuh ban Cening nglaksanayang!” Masaur Ida Sang Arunika, Sang Abimanyu, miwah Sang Weda. “Singgih Ratu Bhagawan, paragayan Hyang Pramesti Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane beten, duduka ban I Belog tur punduhanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krana gageson ban layahne, lengis damare mabriok mure tur kalalah ban apine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane maan kursi luung ditu

Jeg betara bakat uluk-uluk Sawireh punggawa jani liunang ne dueg nutur Duh ratu,,yen dadi ban orahang Nyak care munyin lato-lato, Tektektektektektekk jeg mekuus sing ade tindak Nah kudiang men,,, Nak ngetrend jani meplalianan lato-lato Kadi rasa sube dueg punggawane maluang lato-lato Kaden men maluang manusa gen bisane Nah jani tiang ngidih, tanggehang kitane, mekejang sube maan duman.

In English:  

In Indonesian:   Ketika sudah mendapatkan kursi yang bagus Tuhan pun dibohongi Dikarenakan banyak pemimpin sekarang yang hanya pintar bicara Seperti halnya lato-lato Tektektektektekk sangat ribut tanpa tindakan Yaaa bagaimana lagi Sekarang trendnya bermain lato-lato Jika dirasa-rasa pemerintah sekarang pada pintar memainkan lato-lato itu Yang dikira hanya pintar mengadu domba orang Iyaa,sekarang yang saya minta, kendalikan keinginan, karena semua sudah mendapat bagian Jangan serakah, karena serakah

Nanti kering bagaiaman??

In Balinese:   Kene ban jani madaya, nyanan petenge lakar mabakti ka Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang nyidang dadi manusa.

In English:  

In Indonesian:   Makan daging ayam, ikan kocing, babi guling, sayur ares, sayur plecing capcay, fuyunghai.

In Balinese:   Pelih ban ngomong, pelih ban malaksana sinah lakar tungkasina tekening panjake.

“Ampurayang, kola nenten nunas paican palungguh ratu, kola mapamit.” I Cupak bangun tur mekaad uling bale paseban.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja terkejut sebab pahlawan Gobangwesi itu menolak hadiah sayembara. “Jero Gede Cupak,” sang raja memanggil pahlawan Gobangwesi.

“Kerajaan ini kuserahkan kepadamu.

In Balinese:   Kabatek ban tresnane kapining Damar Wulan, ipun nyambatang panudan Minak Jinggo.

In English:  

In Indonesian:   Minak Jinggo memasukkannya ke dalam penjara.

In Balinese:   Yadiapin ja tusing bakat ban nuturang luungne, benehne carane nuturang ane sandang kitukang abedik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka anaké ngorahang layahé tanpa tulang aluh ban ngilukang, makejang ngorahang beneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen ngoyong di sebunne, sinah seluka ban i manusa wiadin ban burone lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita jani I Belog padidiana jumah, tusing ada ane nyakanang, ban layah basangne lantas ia ka peken meli ubi, kasela, gatep, muah ane len-lenan ane sarwa mudah-mudah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Payu besbesa awakne I Semal ban I Meong kanti ngemasin mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita jani Ida Raden Galuh Daha nyumpena matemu marabi teken anak bagus gati, nanging anake ento, jani magoba bojog putih, bisa ngomong jlema, kaubuh ban wang prau tur lakar bisa kone dadi anak bagus.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang kita ceritakan Mantri di negeri Daha.

In Balinese:   Kajagjagin ban Dadong Raksasa, kewala sing bakatanga Ni Ranjani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita pongponga grobage ban I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang ibunya datang.

In Balinese:   Kucit ane lenan malaib pati silib takut katadah ban I Macan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang maan ngipi karauhin ban I Kaki Dukuh, tur ngandikain tiang pang numbeg tanahe di teba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bangken I Lutung tadtade kapondoke ban I Kaki Perodong.

In English:  

In Indonesian:   Ia hanya mendapat kulit pisang.

In Balinese:   Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesai ban beli ngorain Wayan Gerobak " yan sabar nah, tegtegang mejujuk apang man sesari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Puniki mawinang, bahasa bali sayan surut lan akedik peminatne ka kalahang ban bahasa Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ban krana Covid-19 ene keweh yen kal ngudiang-ngudiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane di bali deen konden telah ban ningalin bin misi ningalin ane di luar bali ?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Carike ketaneman ban padi, padi sane sube menguning ngaenang adem ring penyingakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi turis (WNA) sane maparilaksana nenten patut ritatkala mendaki ke Gunung Agung , wenten taler turis sane berpose nenten patut ring area pura, di sampune berita punika viral wau raris ngaturang guru piduka , nenten ke iraga sareng sami jegah tur gedeg miragiang orti kadi punika?? .Gumi baline kerasa keendahang ban wisatawane , harapan tityang pemerintah sepatutnyane bertindak minakadi ngewentenang penyuluhan utawi pasraman , ngaryanin brosur miwah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:   Yang menuju ke wisatawan yang akan berlibur ke Bali, dan untuk masyarakat Bali jangan takut dan ragu untuk mengigatkan orang yang berprilaku tidak baik di Bali, mari bersama-sama memperhatikan hal ini, agar pulau Bali tetap lestari dan suci.

In Balinese:   Nanging akibat ring oknum sane melali ke Bali, sane ten tanggung jawab teken sampah sane abene, tusing bedik pantai ring Bali ka kotorin ban lulu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén ten pelih ban narka Pandemi Covid-19 sampun kirang langkung awarsa ngubek jagaté.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di dura negara liu pesa suba ada gedung elit lan tegeh ngangklik, kadirasa nyidang ban nyujuh langit baan bas tegeh gedung totonan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dini ade tongos makan ane unik yen biasanne tongos makan utawi restoran ento kewangun ban beton nanging didesa niki tongos makan kewangun ban tiing,semeton ngidang medaraan sambilan nyingakin kalanguan, tukad, lan palemahan didesa nenenan, tusing ento dogen, di tongosne eni ade tongos cerik”mepaliannan.buinan dini ade tongos melukat ane mewasta pengelukatan Tiyisan Sane kapracaya prasida ngubadin sekancan Pinungkan kulit, Tirte pengelukatan puniki wit saking pura bukit camplung desa sidan, genahe puniki kapracaya dados genah petirtan rencang-rencang ida bhatara sane melinggih ring punika baosnyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas pidan, jagat alase kawawa ban macan kabinawa madan Sangmong.

In English:  

In Indonesian:   Dahulu kala, kawasan hutan dikuasai oleh macan hebat yang bernama Sangmong.

In Balinese:   Kae mapi-mapi dadi peranda apang aluh ban kai ngamah iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patih Sambada masaut sada kenyem. “Saja to, yen kapineh ban dewek sing keto, pasawitran Ida Prabu Singa teken Sang Nandaka tusing adung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab teked dini jatu karmane
       Sesek tangkah e
       Sebet pesan keneh e
       Nusuk hati paling dalem
       Anak ane sayangan
       Makelo ban nimpalin
       Jani ngalahin matilar
       Ulian ban Ego ane ngiyasin
       Buka nyemak bunga mawa ne madui
       Ngeling....tuah ngeling di kamar e
       Mangenehang kenangane pidan
       Mangkin sampun matilar
Nanging....

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebet, sekel, inguh keneh awake

Cai mesemu takut sebilang nepuk awake

Asanange matan awake melontod tepukin ban nani o?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita Ida lunga lakar maboros ka Alas Lebak Tawa tepi siring jagat idane, kairing ban wateking Tandamantri, Baudanda, muah panjak idane makejang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melahan suba idewek bareng mati ajak makejang katadah ban I Raksasa Baka,” keto baos Idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah sapatutnyane nganikain indik bahan sane kaanggen ngaryanin ogoh-ogoh punika becikan yening nganggen bahan sane ramah lingkungan minakadi malakar ban ulat-ulatan tiing.

In English:  

In Indonesian:   Ogoh-ogoh ini menceritakan gambaran seperti bukal atau kelelawar yang biasanya sosok ini akan mulai ada atau keluar ketika pergantian waktu dari sore ke malam atau biasa disebut dengan sandikala.

In Balinese:   Ulian sai ningeh orta ne boya – boya ngaenang meme lan bapan tiange miyegan, ngemasin memen tiange sai kene jagur lan katig-tig ban bapan tiange kanti uliange memen tiange ke pekak tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jemaka ban I Pagul, “Saja taluh emas!” ia kendel laut negak di ambene ilih-ilih. “Bli Pagul, benjang taluh niki bakal adep tiang ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yusan tyang 12 ti ban.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening masker non medis (masker kain) enggalang kerem di cairan disinfektan dadi masih enggalang kerem ban yeh anget tur umbah aji detergen lantas etuhang. 10.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita Sang Aji Dharma suba dadi kedis belibis putih tur kaduduk ban I Jaka Gedug tur kapiara kaangken beli.

In English:  

In Indonesian:  
 1. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010