Ngewangun Desa Sidan

20220423T005007679Z186043.jpeg
0
Vote
Name of Place
Ngewangun Desa Sidan
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Pande citra

       5 months ago
       Score 1

       Vidio puniki becik pisan , sangat memotivasi untuk ngelestariang jagat puniki .

       Wisata puniki asri pesan yen cingakin ling vidio apalagi yening sampun melancaran drike . Tempat makan ring wisata drike unik pesan minakadi kawangun baan tiing sane ngaenang pemandangan sane tradisional . Aduhh jeg luung pesan tongos melali punika , uli vidio gen sampun ngenah besik sajan . Yening libur sekolah , tiang kel kemu melali ajak keluarga tiange

       Pande citra

       5 months ago
       Score 1

       Vidio puniki becik pisan , sangat memotivasi untuk ngelestariang jagat puniki .

       Wisata puniki asri pesan yen cingakin ling vidio apalagi yening sampun melancaran drike . Tempat makan ring wisata drike unik pesan minakadi kawangun baan tiing sane ngaenang pemandangan sane tradisional . Aduhh jeg luung pesan tongos melali punika , uli vidio gen sampun ngenah besik sajan . Yening libur sekolah , tiang kel kemu melali ajak keluarga tiange

       Ratna sai

       5 months ago
       Score 1
       Becik pisan vidio punika , penjelasan lan suara nyane jelas tur pemandangan wisata punika jeg mantep pisan

       You are not allowed to post comments.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Hallo semeton, semeton nawang sing tongos melali ane luung didesa sidan?semeton ajak mekejang sube taen sg melali mai? Lan barengin tiang melali kedesa sidan, genahne ring desa sidan kecamatan gianyar kabupaten gianyar. I pidan didesa nenenan tusing ade tongos wisata nanging uli warsa duang tali duang likur pemerintah desa ngaenang tongos wisata ane luung pesan. Dini ade tongos makan ane unik yen biasanne tongos makan utawi restoran ento kewangun ban beton nanging didesa niki tongos makan kewangun ban tiing,semeton ngidang medaraan sambilan nyingakin kalanguan, tukad, lan palemahan didesa nenenan, tusing ento dogen, di tongosne eni ade tongos cerik mepaliannan.buinan dini ade tongos melukat ane mewasta pengelukatan Tiyisan Sane kapracaya prasida ngubadin sekancan Pinungkan kulit, Tirte pengelukatan puniki wit saking pura bukit camplung desa sidan, genahe puniki kapracaya dados genah petirtan rencang-rencang ida bhatara sane melinggih ring punika baosnyane. Ring genah puniki taler wenten julit petak putih sane nampak rikala galah sane nenten pasti. Sane unik ring genah puniki, yadiastun sabeh ageng toyane tetep jernihyeh ne ening pesan. Enkn semeton payu melali kesidan? Yen payu mai ajak tiang melali ajak nyen sambil ngelindeng nolih palemahan ring desa sidan

       In Indonesian


       Pande Putu Gita Darma Putri (fakultas dharma acarya)