Sengsara ( Luh Widiasih)

Title
Sengsara ( Luh Widiasih)
Related Places
  Related Biographies
   Reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Sengsara Olih: Luh Widiasih

   Sengsara......... Paketel-tel yeh peningalane ulung Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara Mangda mewali ring jati mula

   In Indonesian