UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

GegaenDong

From BASAbaliWiki
20240418T042626232Z054075.jpg
0
Vote
Title
GegaenDong
Affiliation
SMA Negeri 2 Singaraja
Regency/City
Buleleng
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
iNews
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Sira sane uning napi nika gegendong? Napike gegendong nika marupa geginan? Yening uratiang, mewehnyane ngerereh pikaryan ring aab jagate sekadi mangkin manados jalaran sane kaanggen taler prasida ngawinang gaginan dadi gegendong ngangsan wai mentik sekebedik, wenten sane lingsir lan nguda, cerik lan kelih, mapengango komel lan ada masi sane nganggo penganggo nyentrik. Nanging indik punika nenten ja silih tunggil jalaran sane ngawinang indik punika nincap kawentenannyane, krana wenten gegendong sane ngrasa seneng tur demen ngalaksanayang geginan punika mawinan dangan ngamolihang jinah ban natakang lima tur negak nyontol sekadi togog ring sisin margane. Geginan dadi gegendong nika akeh katemuin ring genah-genah sane ramia karauhin para jana sekadi ring marga, mall, peken, restaurant, objek wisata taler weten sane ngelindeng ka umah-umah krama ring desa. Buleleng manados silih tunggih daerah paiwista ring Bali, taler daerah sane madue akeh genah makarya puniki durung prasida nambakin pikobet punika. Munggahnyane geginan dadi gegendong ring masyarakat, yening kaselehin malin nenten ja krana kirangnyane lapangan pekerjaan nangin krana rasa males, ngekoh tur lengit mautsaha. Indik niki kacingakin ring sili tunggil media sosial sane nyobiahang orti indik katemuin malih gegendong sane mayusa alit tur truna sane sampun polih keni razia penertiban olih Satpol PP sedurungne, nanging anak-anak truna niki tetep ngelaksanayang geginan puniki yadiastun sampun naenin polih pembinaan, berita niki mawit ring info singaraja news, sadurung berita niki timbul ring info singaraja news berita niki sampun taen ade ring nusa bali.com. Parindikan punika nyihnayang wenten silih tunggil para jana sane lengit tur males makarya, sampun seneng ngerereh jinah sane elah wiadin aluh tanpa makarya sane patut sekadi anak sane tiosan. Yening cingakin ring orti-orti, gegendong nika prasida mupulang jinah nyantos satak tali rupiah sebilang wai, sira sane nenten seneng ngemoliang jinah akeh ulian gae elah? Nangin nika manados pola pekerjaan sane patut katureksain tur kebenahin, mangda nenten indik punika manados wabah ring para yowana lan para jana benjang pungkuran, krana gegendong punika nenten ja marupa geginan nanging kebiasaan sane patut kaicalang. Mangda parindikan punika prasida katatasang, wenten makusang-kudang utsaha sane patut kalaksanayang. Sane pinih utama medasar ring papineh para jana, ajah-ajahan lan piteket guru rupaka. Nanging wenten malih utsaha sane prasida kalaksanayang sekadi ngicenin pawarah-warah majeng ring masyarakat indik skill miwah sane lianan, ngicenin pembinaan keterampilan mangda prasida ngamolihang tur nyayagayang lapangan pekerjaan mangda sida ngareredang tur ngicalang geginan dadi gegendong punika. Tiosan ring punika, indik gegondong sane alit, truna tur lingsir sane sampun ka pupulang ring razia penjaringan mangda prasida kagenahang ring panti manda polih pembinaan. Elingang gegendong dong gegaen.

In Indonesian