Literature Basa Bali Wiki Sebagai "Jembatan Budaya"

From BASAbaliWiki
20221113T151253842Z338865.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  Universitas Udayana
  Category
  University
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Pemaksimalan


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

   Description


   In English

   In Balinese

   Kawentenan budaya sane mangkin ring era globalisasi puniki sayan-sayan rered. Sane ngawinang kadi asapunika boya ja orang luar utawi dura negari, nanging saking orang lokal utawi semeton-semeton iraga. Sekadi budaya mebasa Bali, sane mangkin pemuda-pemudi Bali, semeton sane kari alit nenten mrasidayang mebasa Bali sane becik taler wenten sane nenten mrasidayang mebasa Bali. Yening cingak saking kawigunannyane, basa Bali wantah pengartos manah, napi sane kayunang prasida medal saking cangkem iraga, tur katerima sareng sang sane mirengang. Nanging yening cingak saking sisi kebudayaannyane, basa Bali punika minakadi bahasa Ibu, bahasa sane sepatutnyane kauningang sareng sane wenten ring Bali. Boya ja mebinayang sareng semeton saking luar Bali. Nanging, yening basa Bali punika nenten kalestariang sareng iraga sane nuenang bahasane punika, sira malih? Nggih, antuk kawentenan permasalahan punika, yening ring manah tur sane sampun kacingak, kawentenan Basa Bali Wiki puniki pinaka solusi. Solusi anggen ngajegang budaya Bali minakadi basa Baline punika. Saking kamus Basa Bali sane mresidayang translate saking bahasa Indonesia dados basa Bali, tur Bahasa Inggris, punika taler tungkalikannyane. Kamus basa Bali punika becik pisan anggen ngicenin semeton-semeton sane durung uning sareng kosa kata basa Bali mangda risampun wusan nganggen kamus puniki mangda semeton pacang tatas uning indik kosa kata punika, tur kaanggen ring sekancan mabebaosan. Taler makeh artikel tur informasi sane nganggen basa Bali, punika prasida ngicenin sang sane ngewacen ilmu tambahan. Nanging risampun wenten genah minakadi Basa Bali Wiki puniki anggen ngalestariang budaya basa Baline punika, sumangdane para yowanane makesami semangat tur rajin indik melajahin kawentenan basa Baline punika. Niki sampun kaicen genah sane instan, sane sampun elah anggen melajah minakadi Basa Bali Wiki puniki. Ngiring sareng sareng melajah basa Bali mangda setata ajeg tur lestari.

   In Indonesian