Hoax Nénten Marakyat

Screenshot 2021-04-11-08-17-28-52.png
Photo credit
Editing from PowerPoint
Contributor
Kadek Ambarwati


I Wayan Adi Suantika

14 months ago
Score 0
Yening skadi titiang, wimbakara puniki pinih becik pisan. Riantukan ring galah sane mangkin sampun mawasta emansipasi wanita, punika taler ngawinang mangda iraga saling ajiang, nenten dados ngesorang anak istri, skadi sane mangkin anak istri madue peran mangda nguningin turmaning nyobiahang ring parindikan berita hoax punika, skadi sane sampun kawedar ring ajeng pinih patut tur jangkep pisan pawarah warahnyane.

You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Ritepengan kaw ntenan pamargi jagat san kabaos Era Globalisasi puniki, sami rumasa dangan kapolihang, napi malih ngarereh Berita utawi Informasi utaman ipun ring Intern t wiadin M dia sosial. Parindikan sarana komunikasi san marupa Hand phone sampun sayan sayan ngalimbak indik kaw ntenan ipun, n nten wantah alit alit, nanging krama san lingsir lingsir taler sareng ngangg n Hand Phone pinaka piranti wajib san kadu nang. Lianan ring kawigunan ipun san mak h, ngawit saking Hand Phone taler prasida ngawinan panglimbakan Berita Hoax utawi orti san n nten patut. Berita Hoax punika prasida ngawinang parajanan biyut, jejeh, bilih bilih prasida ngawetuang parebatan. San mangkin, sapunapi mawinan iraga utaman ipun anak Istri prasida keni pengaruh utawi ngamolihang Berita Hoax punika?. Y ning sakadi pamargi utawi pengalaman titiang risedek ngangg n Hand Phone pinaka sarana ngalimurang manah miwah ngarereh informasi. Berita Hoax punika n nten prasida keni antuk minayang san marupa Berita Hoax miwah Berita Faktual. Kaw ntenan parindikan sakadi punika rasayang titiang santukan minim utawi kirangnyan jnana wiadin pengetahuan miwah pengalaman titiang risedek miragiang turmaning mirengang Berita. Y ning pineh pinehang mawali iraga patut prasida nguningin sakidik kidiknyan ring kaw ntenan Berita Hoax punika, mangdaning n nten sayan sayan teleb ring informasi san durung patut. Riantukan punika titiang ngarereh refer nsi mangda uning napi san minayang Berita Hoax sareng Berita faktual. San mangkin pacang uningayang titiang akidik ngeninin indik sapunapi caranyan nguningin Berita punika patut napi n nten. Pateh sakadi ngaryanin tulisan ilmiah, pastika ngangg n sasuluh utawi dudonan pamargi inggian punika 5W 1H. Napi manten daging ipun?, 5W 1H y ning tlatarang ngawit saking bahasa Inggris 5W punika maartos What Napi , Why Sapunapi ngawinang , Where Ring dija , When Galah , Who Sira , 1H punika nyantenang How Sapunapi pamargi . Titiang maosang sakadi punika santukan Berita berita faktual sane patut, pastika ngangg n utawi nyantenang informasi san jangkep. Inggian punika pastika nlatarang indik, Berita napi punika?, Sapunapi san ngawinang berita punika?, Ring dija parindikan punika w nten?, Ring galah napi kaw ntenan berita punika?, Sira manten san sareng utawi terlibat ring kaw ntenan punika?, miwah Sapunapi pamargi berita punika?. Y ning ida dan ngamolihang berita san n nten jangkep turmaning n nten jelas informasi san kawedar, miwah w nten swalapatra san mencurigakan minakadi Pesan ini harus diteruskan utawi swalapatra san berlebihan sakadi Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 10 juta, silahkan kirim nomor r kening melalui nomor ini . W nten taler situs situs tan bertanggung jawab ring Intern t. Y ning iraga ulap saking berita berita sakadi punika, bilih bilih prasida ngawinang iraga keni pikobet. Mangda n nten sakadi punika, ritepengan mangkin, sapunapi san prasida kamargiang rikanjekan kaw ntenan Berita Hoax punika?. Sakadi san sampun margiang titiang, iraga dados jatma san madu pamineh, yening manut ring Agama Hindu kasengguh Tri Pramana, inggian punika w nten Sabda Berbicara , Bayu Bernafas , Idep Berpikir . Idep pinaka kelebihan jatma ring kauripan puniki, rauh saking idep punika iraga patut prasida nguningin indik sapolah palih kaw ntenan pamargi ring jagat puniki, inggian ipun patut napi n nten. Santukan punika rikanjekan namp nin indik Berita Hoax, iraga patut pilah malih indik kapatutan informasi san kawedar, mangdaning iraga n nten keni kapiambeng wiadin pikobet. Asapunika taler mangda iraga sareng sareng nguningayang majeng ring kraman sami mangda n nten gelis teleb utawi percaya rikalaning miragiang wiadin mirengang berita. W nten taler ring Tri Kaya Parisuda maosang manut pahpahannyan inggian punika Manacika Berpikir , Wacika Berkata , Kayika Berbuat . Indik pamargi Berita Hoax punika n nten wantah ring Media Sosial, nanging prasida ngawit saking parajana san gelis keni pengaruh M dia pastika gelis taler ngalimbakang informasi san durung tatas kapatutannyan . Riantukan punika taler mangda iraga sareng sami n nten gelis ngamargiang Berita san durung tatas kauningin indik polah palihnyan , samian mangda kapineh pinehang dumun, n nten sareng sareng ngeshare informasi san durung tatas kauningin, mangda n nten sayan ngalimbak. Y ning iraga ngarereh informasi ring intern t patut ngarereh situs san sampun terpercaya, minakadi e-jurnal, Pdf, Artikel miwah sane lianan. Yadin pamargi puniki karasayang alit nanging prasida ngawetuang panglimbak san ageng, napi malih san mangkin sampun w nten Undang Undang ITE ring Pasal 45A Ayat 1 Nomor 19 Warsa 2016, y ning iraga sareng sareng ngalimbakang informasi san n nten patut, punika prasida ngawinan iraga keni Hukum pelanggaran UU ITE, inggian punika hukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah . Majeng ring krama sareng sami titiang Kadek Ambarwati ngiringang semeton sami inggian lanang wiadin istri ngawit saking pamargi sederhana puniki, mangdaning prasida milah milah informasi san faktual taler n nten ngalimbakang Berita Hoax san prasida ngawetuang biyuta. Pinaka wasananing atur, majeng ring sang san ngawacen puniki, Rahajeng nyanggra rahina jagat Galungan Miwah Kuningan san pacang Rauh. Rahayu.

Referensi

https: klikpena.com 23 09 2019 aktual tri-kaya-parisudha-kearifan-lokal-penagkal-hoax

http: repository.uinjambi.ac.id 3129 1 SKRIPSI 20YANG 20SUDAH 20BENAR.pdf

https: youtu.be Ajr7IHIOdMs

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )