UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Kyai Dangu

From BASAbaliWiki
Kamasan Ramayana.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Osah, inguh, paling, rasa punika sampun sadina - dina nimpalin kauripan manusane mangkin. Ngawit saking nyingak bertita ring luar negeri, ngantos sane mangkin irage sane kanyingak ring beritane. Sekancan naya upaya sampun kalaksanayang mangda sida ngimpasin, sakewanten durung taler manggihin galang. Kirang langkung sampun panemaye awarsa tengah gering Covid 19 nyusupin tur ngarubeda ring jagate. Sawewengkon jagate kalilit antuk Covid 19 tur neten je milihin pacang nyusupin anak. waluya sakadi sanjata Kyai Dangu druen sang Rama Dewa tatkala ngetut sang Rawana, sapunapi utsaha sang Rahwana melaib tur mengkeb taler kakeniang antuk Kyai Dangu lantas katusuk, Pateh sakadi merana Covid 19 puniki, nenten prasida pacang kalempasin. Kawentenan Covid 19 ngawinang mategepan pikobet ring sekancang bidang kauripan minakadi ekonomi, Pendidikan, Sosial, Budaya lan sane lianan, utamanyane ring jagat Bali. Punika nyihnayang merana Covid 19 puniki kalintang baya. Sang maraga mustikaning jagat sampun ngelarang sekancan utsaha nepasin merana covid 19, makudang kudang kebijakan sampun kawedar mangda prasida ngirangin pangalimbak covid 19. Minakadi PSBB, PSBB daerah, PPKM Jawa Bali, PPKM Level 4, Vaksinasi masal lan sane lianan. Taler sampun akeh ngicenin wantuan ring para kramane. Kudang miliar sampun kaangen ring sajeroning utsaha nepasin merana Covid puniki. Nyabran dina irage nyingakin berita ring media cetak utawi ring elektronik indik kawentenan Covid puniki, nenten karasayang punika ngawinang tekanan psikologi ring para kramane, utamanyane sane magenah ring dusun lan para anak odah. Sami raris para kramane jerih ring kawentenan jagat tur banget pisan ngawinang sungkan angga riantukan kajerihan. Sakewanten wenten taler krama sane nente renge tur maboya antuk kawentenan merana Covid 19, sane ngawinang ipun sakadi ampah tur nenten nganutin protokol Kesehatan. Yening titiang dados ngaturin penampen indik Covid 19, titiang mabuat pisan nunas majeng sang sane ngaraksa jagat mangda nincapang ngicenin ajahan utawi sosialisasi indik Covid 19 lan kabijakan sane kawedar utamanyane majeng ring para krama sane wenten ring desa desa mangdane para kramane nenten wantah ngaduang orti sane kapiarsa ring TV utawi ring media. Selanturnyane titiang taler tunas majeng ring sang ngraksa jagat, yening pacang ngicenin gatra utawi ngawedar kabijakan mangdane tatas indik unteng sane patut kamargiang utawi sane patut kalaksanayang antuk para kramane, mangda nenten ngawinang para kramane bingung tur mamurug. Pinih untat, ngiring iraga sareng sami saling matueling antuk kawentenan jagate mangkin, sang ngraksa jagat pastika sampun banget mautsaha nepasin bencana Covid 19 puniki, sakewanten patut taler ratu mangda ngaresepang napi sane karaseyang para kramane. Pinaka sang Ngraksa jagat taler mangda nenten bendu rikala wenten krama sane ngaturang tetimbang.

  In Indonesian