How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

De Ulah Aluh Ngugu Munyi di Sisi

FBB92DC3-3548-4C8E-A187-A086376DFE07.jpeg
Photo credit
https://pin.it/1syeGQv
Issue name
Year
Contributor
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Sampun iraga tatas uning yening ring era globalisasi puniki akeh gatra sane hoax utawi gatra sane durung kadasarin antuk fakta. Nanging ulian gatrane punika, akeh masi kramane kene uluk-uluk tur milu nuturang gatra hoax punika. Biasane gatrane punika prasida kapanggehang saking sosial media minakadi Facebook, Twitter, Instagram, Broadcast Wa, Telegram, miwah sane tiosan utawi tutur-tutur anak memunyi. Kadang gatra ring TV taler wenten gatra hoax nyane tur durung prasida kagugu. Samian gatra punika karesep tur malih satuange sareng anak majeng ring anak sane tiosan. Kasus punika sampun sane ngawinan iraga ngugu tutur-tutur sane durung jakti. Lianan teken punika, wenten malih tutur sane mabinayan sareng tutur e dibi. Sampune kenten, malih paling kramane ngugu gatra anyare punika. Pamuputne samian kramane singsal jagi ngugu tutur sane malunan napi sane anyaran. Yening rereh saking basa Baline, akeh kramane ngugu munyi keto kone. Yen sampun keto kone siarange di TV, keto kone orahange jak pemerintahe, lan sane tiosan jeg sampun prasida kagugu lempas tekening fakta-fakta sane durung karereh. Nika sampun pikobetnyane, akeh kramane jeg ulah-ulah ngugu lan kirang literasi. Nanging mangkin zaman sube maju, hp pade ngelah, kuota kenceng, asane anggon megenep nyidaang napi malih tuah ngalih fakta saking gatra-gatra sane durung jakti. Nah, sampun sepatutnyane iraga dados generasi penerus mangdane nenten ngugu tutur sane nguluk-nguluk utawi ring bahasa Indonesia kawastanin berita bohong. Irage sinareng sami mangdane nempasin samian disinformasi punika. Krana nika sane prasida ngawinan iraga aluh kene jebak tur uluk-uluk anak lian. Olih krana asapunika, ngiring iraga sareng-sareng ngelaksanayang literasi mangda nenten keni gatra-gatra hoax. Utamanyane iraga anak istri sane aluh pisan keni uluk-uluk. Napi sane mawinan asapunika? Santukan iraga dados anak istri geginane tuah jumah iteh ngerunguang umah, lempas sampun tekening budaya literasi napi malih masekolah durung tamat sube enggalan nganten, jeg ngelantas sampun tusing naenin mace gatra sane jakti. Sujatinyane budaya literasi punika patut kalaksanayang olih samian krama nenten kadasarin antuk lanang istri, cerik kelih, tua bajang, mangdane nempasin disinformasi punika. Napi malih ring zaman mangkine sampun wenten sane mawasta emansipasi wanita. Kedudukan lanang sareng istri sampun pateh. Yening dumun sane dados pemimpin tuah lanang kemanten, nangin mangkin sampun akeh pemimpine sane istri. Nika pinaka ceciren yening wenten emansipasi wanita. Olih krana punika, mangkin akeh peranan istri-istrine nempasin samian tutur hoax e puniki. Mangda nenten stata keni uluk-uluk kemanten, mangkin raga para istri ngiring sinareng sami nincapang budaya literasi anggen nempasin samian gatra hoax.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )