What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Sesuluh Saking Meme

Peran Perempuan dalam Disinformasi.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Kevin Galdiantara
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Tan katarka ring aab jagate sakadi mangkin kawentenan teknologi nyansan canggih. Kawentenanne punika prasida kapanggihin ring para janane mangkin sane sampun dangan ngrereh informasi, buka ngabadingang tlapak lima. Sawireh sampun ketah para janane nganggen piranti gawai makadi handphone, sane ketah kaanggen ngwantu ring sajeroning pakaryan miwah anggen sarana malila cita makadi ngrereh orti-orti informasi-informasi terkini . Sakemanten ring aab jagate mangkin ketah kapanggihin orti-orti sane nenten majanten kawentenannyane utawi sane kabaos disinformasi. Disinformasi inggih punika babaosan indik ngwedar informasi sane kawentenannyane sampun pastika nenten janten. Sang sane ngwedar babaosan punika nyelap madue pikarsa mangda napi sane kawedar punika prasida ngawinang anake kablinger. Mawinan asapunika, raris sapunapi antuk i raga mangkin nepasin indike punika? Sajeroning nepasin pikobet punika akeh sane madue kapatutan, silih tunggil ring wewidangan kulawarga sane pinih utama inggih punika ibu. Napi mawinan asapunika? Santukan paplajahan-paplajahan sane becik ring kulawarga sampun pastika ngadadosang jadma sane waged tur madue parilaksana sane becik. Kawentenan ring kulawarga, ibu punika kadadosang guru sane pinih utama. Ring kulawarga, ibu kadadosang satmaka guru sane setata ngwedar sarin-sarin pikayun sane luwih. Malarapan antuk punika i raga prasida uning tur tatas ring sajeroning parilaksana sane kabaos becik utawi kaon. Saking ajah-ajahane punika prasida anggen piteket utawi gegambelan. Bilih-bilih kawentenan aab jagate sakadi sane sampun kawedar wawu, akeh orti sane nenten janten tur ngaryanang sang sane manggihin punika nemu sengkala. Piteket sane becik utawi kaon punika sane prasida kaanggen sasuluh mangdane i raga jenar ri kala manggihin orti.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )