UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Rasa Kekeluargaan

From BASAbaliWiki
20220518T123732707Z223916.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
I Nyoman Erlangga
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Sidew24

  25 months ago
  Votes 0++

  Om Swastyastu

  Ampura nyelang galah, wastan titiang Ni Kadek Sintia Dewi jagi ngicénin penampén indik opini sané sampun kakaryanang olih I Nyoman Erlangga. Penampén saking titiang kawéntenan konflik ring jagaté mula nénten prasida katambakin. Yadiastun mangkin sampun kasebut jaman modern tur bebas jajahan, nanging punika nénten ja prasida dados alasan yéning nénten wénten prasida malih masalah-masalah sané anyar metu. Akèh sané prasida dados pangancung masalahnyé, umpami sakadi masalah wates wilayah, pabinayan pikayun, miwah sané lianan. Sakadi mangkin iraga uning yéning wénten konflik Ukraina sareng Rusia. Konflik puniki kaloktah sampun nyantos maidehan dados orti perang sané anyar ring jaman sané sampun merdeka sakadi mangkin. Ring kawéntenan konflik puniki akèh pisan ngawetuang pikobet ring krama Ukraina. Sami krama Ukraina paling, takut, nganti ngungsi krana nénten tenang antuk tanda-tanda serangan saking Rusia. Yéning rasa-rasayang madué pisan rasa kangen nyingakin kramané drika, ragané ngrasayang luntang lantung, seduk, jejeh, miwah sané lianan. Nanging iraga nénten ja prasida masih ngawantu antuk ngicénin kramané ring drika rauh antuk ngungsi ka daerah iragané. Napimalih ring daerah Bali, kramané akéhan méweh mabasa lianan ring basa Bali. Krama Bali nganggén basa Indonesia manten kari baut, napimalih basa duranegara sampun pastika méwehan malih. Yéning krama ring gumi lianan rauh ka Indonesia utamanyané ka Bali antuk galah sané akejep sekadi ngungsi malancaran utawi wénten urusan makudang-kudang dina punika kari mrasidayang kaicenin ijin. Nanging yéning rauh ka Indonesia utawi ka Bali antuk ngungsi ring konflik punika rasa-rasayang resikonyané gedé. Utamanyané Negara Indonesia punika sampun merdeka tur masifat netral, nénten mrasidayang pun ngicenin krama sané wénten konflik punika antuk ngungsi ka Negara Indonesia. Lianan ring punika yéning kaicenin krama Ukrainané antuk ngungsi jejehné Negara Indonesia sané sampun bebas ring jajahan puniki malih keni masalah tur kaseret milu perang malih krana kadéna milu ngawantu, mihak tur nglindungin Ukraina. Lianan ring punika iraga jagi méweh lakar berinteraksi mawinan malianan basa, gaya idup, miwaha sané lianan.Krama ring drika sané ngungsi sampun pastika rauh sareng akéh, pineh-pinehang yéning ragané neked driki ring dija jagi tampung utawi kagenahang. Iraga masih sami sampun uning yéning ring Indonesia sampun rumasuk ring daerah sané padat tur akéh penduduk. Nika mantèn cingakin iraga, nénten samian krama iragané polih tur madué genah becik antuk meneng lan masekolah. Nanging ring samian punika nénten masih megatin pautsahan iraga antuk ngawantu krama ring Ukraina drika, yadiastu nénten mrasidayang nadosin krama saking Ukraina ngungsi ka daerah iragané, wantuan punika prasida kagentosin antuk ngicenin sakadi manut saking titiang panganggo sané kari becik, bahan pangan antuk makarya ajengan, ngicénin plalianan antuk ngibur anak sané kari alit, ngicénin obat-obatan, miwah sané lianan sané prasida kawantu malih. Wantah wantuan sakadi puniki sané prasida kabaktayang sareng krama Ukrainané, krana wantuan puniki sifatnyané nénten maiket, iraga prasida ngicénin wantuan secara bertahap nénten terus-terusan. Yéning kanti krama Ukrainané ngungsi ka daerah iragané, iraga sampun pastika lakar kuangan nyantos belbelan.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Om Swastyastu, adan titiange I Nyoman Erlangga. kawentenan rebat Ukraina nglawan Rusia puniki minab titiang sampun wusan. Rebat puniki kantun nyantos mangkin. Sane ngawinang rebat puniki tiang during tatas napi sane ngawinang, nanging wenten tiang ngacen ring media, sane ngawinang rebat puniki santukan Ukraina jagi gabung sareng NATO North Atlantic Treaty Organization . Nika sane ngawinang Rusia nenten cumpu yening Ukraina gabung sareng NATO. Santukan Ukraina puniki Negara pecahan saking Rusia. Dampak saking kawentenan rebat puniki nenten ja Ukraina sareng Rusia kemanten sane ngrasanin, nanging samian Negara ngrasanin dampaknyane. Nanging sane pinih keni dampak punika pastika Negara Ukraina. Akeh masyarakat Ukraina sane keni dampak saking rebat puniki. Wenten umahnyane uwug utawi rusak. Wenten sane kilangan rerama lan kulawargannyane. Nika sane ngawinang akeh masyarakat Ukraina mengungsi. Sane mangkin punapi panampen iraga dados anak Bali Indonesia yening wenten pengungsi saking Ukraina ka Bali? Yening maosang indik pengungsi santukan wenten rebat sakadi ring Ukraina. manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia. santukan ring Indonesia madue hukum kemanusiaan inggih punika HAM. Nika sane mawinan yening minab titiang kadadosang mengungsi dumun santukan sami manusa ring gumine punika patut madue hak-hak punika. Pemeringtah patut tegas indik kawentenan pengungsine puniki. Tegas nepunika, indik ring dija jagi pengungsi punika meneng? patut kakaryanin genah mengungsi napi nenten? Taler kawentenan masyarakat Indonesia patut taler ngwantu kidik, minakadi nyumbangang baju bekas, ajengan instan minakadi Mie Instan, taluh miwah sane lianan. Nanging, yening pengungsi punika sampun meneng ring Negara Indonesia, pengungsine punika patut nginutin tur ngalaksanayang peraturan sane wenten ring Negara Indonesia indik Pancasila, UUD 1945 miwah sane lianan, Santukan Indonesia puniki Negara Hukum. Yening pengungsi punika nenten nginutin peraturan sane wenten ring Negara Indonesia, patut waliang malih ka Nagaranyanne utawi nenten kadadosang mengungsi ring Indonesia. Nanging kari wenten sane kapiambeng ring manah titiang, yening iraga ngadadosang pengungsi rebat saking ukraina punika, nenten ja kroda Negara Rusiane punika? santukan iraga pinaka ngwantu Negara Ukraina punika. santukan Indonesia sane mangkin becik manyama utawi becik hubungan politik luar negrinyane sareng Rusia, nanging yening wenten pengungsi rebat saking ukraina ne puniki sane ngawinang nenten becik malih manyama utawi nenten becik malih hubungan politik luar negrinyane. Nanging kawentenan rebat puniki nenten wenten sane iwang nenten wenten sane patut. Santukan rebat puniki yening menang dados arang, yening kalah dados abu. Pateh kemanten punika. manahang titiang mangdane Pemerintah Indonesiane puniki nenten iwang mengambil keputusan. Mangda nenten wenten opini utawi wacana ring duranagara yening Indonesia puniki wenten ikut campur ring rebatne puniki. Pinaka cutet saking titiang, iraga pinaka manusa patut madue rasa manyama braya tur asah asih asuh. Kawentenan pengungsi punika patut kadadosang dumun ring Indonesia. Nanging yening patut nginutin hukum sane wenten ring Indonesia. Peran pemerintah pinaka tonggak keputusan puniki patut ngambil keputusan sane pinih becik, mangda nenten wenten konflik ring gumi iraga, Negara Indonesia. Peran penting masyarakat Indonesia taler, mangda ngwantu pemerintah indik sandang sareng pangan. Yening indik papan puniki, patutnyane kakaryanin tenda pengungsi kemanten sampun becik. Tur titiang nunas mangda masyarakat Indonesia patut bijak nganggen media sosial, mangdane nenten wenten opini sane ngaryanin Negara Indonesia jele ring duranagara.

  In Indonesian