UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Tigang Angga Sarira Pinaka Tameng Generasi Strobery ok

From BASAbaliWiki
20240418T061346386Z191612.jpeg
0
Vote
Title
Tigang Angga Sarira Pinaka Tameng Generasi Strobery ok
Affiliation
SMK N 1 Kubu
Regency/City
Karangasem
Author(s)
  Category
  High School
  Year
  Photo Credit/Source
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  SMK N 1 Kubu
  Location
  Kubu


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

  In English

  In Balinese

  Jadma sane embas warsa 2000-an pinaka palihan saking gen Z, pepes kabaosang generasi strobery. Sekadi rupan woh stroberine, ring sisi kacingak becik pisan nanging ring tengahipun gelis usak. Generasi strobery inggih punika anak alit tur yowana sane kasengguh gelis keni pengaruh, sensitif, tur nenten pageh ngelawan pikobet. Istilah punika kaicen boya ja tanpa unduk. Makeh kapanggih sengkala sane kaawinang oleh papineh para yowana sane nenten pageh. Silih sinunggil ipun inggih punika kasus pademnyane Ayu Miranda, anak bajang saking Desa Antiga Karangasem sane padem ulah pati sangkaning pegat matresna. Sane tiosan inggih punika kasus sisya saking Kecamatan Bebandem ngulah pati saantukan pikobet tresna, tur sisya saking kecamatan Manggis padem ngulah pati saantukan marebat sareng reramanne TribunBali, 17 Maret 2024 . Makehnyane kasus sisya ngulah pati niki, nyihnayang para yowana Bali wenten pikobet sane kabaos darurat kesehatan mental.

  Kesehatan mental mabuat pisan anggen ngukuhang produktivitas miwah kesehatan angga sarira. Yening wenten pikobet ngeninin indik mental utawi manah ring para yowana, sekadi pikobet ring kabupaten Karangasem puniki, sinah pacang dados kapiambeng ring pamargin negara. Nguningin indik pikobet punika mabuat pisan, saantukan punika patut kawigunayang utsaha saking sakancan para kramane. Yadiastun Guru wisesa sampun ngalaksanayang utsaha, nanging para yowana taler patut nyarengin megatang rantai pikobet punika. Para yowana sane urati indik pikobet sosial, dados nyarengin pinaka konselor sebaya mangda prasida ngajahin tur ngicen motivasi yowana sane tiosan.

  Ritatkala pacang ngawetuang pikayunan puniki, sekancan sekaa mangda ngawentuk konselor sebaya raris patut ngamongin indik utsaha sane becik mangda prasida ngimpasin raga saking pinyungkan kayun. Wenten tigang utsaha sane prasida kasobiyahang inggih punika sekadi ring sor puniki. 1 Urati teken prabu. Urati teken prabu inggih punika ngutsahayang mangda para yowana madue pikayun sane sayan becik. Utsaha punika sekadi ngawacen puisi, mirengang dharma wacana, nglaksanayang webinar miwah sane tiosan. Tatujonne mangda mresidayang makarya papineh sayan galang tur becik. 2 Urati teken dada. Urati teken dada inggih punika kabaosang makarya utsaha sane prasida ngawinang manahe liang. Puniki dados kalaksanayang antuk ngaryanin pagubugan sareng para yowana siosan sane madue parilaksana miwah tur papineh becik. Parikrama sane dados kalaksanayang minakadi mareresik ring pura utawi segara, donor darah, nglaksananayang pacentokan pacentokan rikala wenten galah libur, miwah sane lianan. 3 Urati teken cokor lan tangan. Urati teken cokor lan tangan sane kabaosang iriki inggih punika utsaha nyaga mangda anggane setata kenak. Utsaha punika dados mawit saking olahraga minakadi mamargi santai, senam, ngigel, miwah sane lianan. Taler dados kamargiang antuk mapupul sareng kulawarga utawi para yowanane, makarya ajengan sane becik utawi sehat, tur ngeraris magibungan.

  Maka tatiga angga sarira sane kabaosang ring ajeng punika, wantah parikrama sane matetujon mangda para yowana nenten setata mapikobet ring kayun. Yening para yowana ngemolihang galah sering matemu sareng pagubugan yowana sane tiosan, sinah prasida saling matukar carita tur saling nyemangatin mangdane manahe liang. Konselor sebaya patut urati tekening tigang angga sane kabaosang punika, mangda para yowana madue angga sarira lan papineh sane sehat tur becik.

  Para Yowana, ngiring matangi Ngiring dados generasi sehat, sampunang dados generasi strobery

  In Indonesian