Iwang Penampen I Juru Parkir Sareng Pamedek Sane Parkir Ring Pura Hulun Danu Batur

From BASAbaliWiki
20240418T060348843Z257697.jpeg
0
Vote
Title
Iwang Penampen I Juru Parkir Sareng Pamedek Sane Parkir Ring Pura Hulun Danu Batur
Affiliation
SMK Negeri 2 Kintamani
Regency/City
Bangli
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
I Komang Mugiarta
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

IWANG PENAMPEN I JURU PARKIR SARENG PAMEDEK PURA HULUN DANU BATUR

Yening uratiang, ring medsos, facebook, tiktok, ig, youtube, ring Batur Kintamani, makawenten wiraca sane nenten becik yening. Wicara punika wantah iwang penampen I juru Parkir sareng krama Pamedek Ring Pura Hulun Danu Batur Sane mawenang biuta rauh ke medsos . Kawentenan parkir 20 ribu ring Pura Hulun Danu Batur kacingak dados bantang bebaosan sane rames pisan ring medsos. Kawentenan puniki, yening selehin dahat nenten becik yening kantos sayan sue sayan lami nenten kapuputang wicarane puniki. Indike puniki janten pisan pacang katonton olih krama Bali, dura Bali, rauh ring tamu Mancanegara, bilijh-bilih indike puniki sampun akeh sane ngunggah ke medsos, rauh kantos viral rauh mangkin. Parindikan puniki kasujatianyane wantah parilaksana sane nenten patut kasatinutin lan angge pariconto nyalanang suadarma madharma Negara lan Agama. Yen kaparimanahin, wicara puniki mawit saking kawentenan krama sane iwang penampen. I Juru Parkir nunas bia parkir 20 ribu santukan pamedek sane parkir ring ajeng Tamarillo Coffee sane pinaka silih sinunggil warung ring genah nampek pura punik. Nanging, manut sang sane markir mobil ngaturang ragannyane markir mobil ring margi umum, indike puniki mawinan kekalih pahan iwang penampen kantos biuta. Yening manut titiang kawentenan kadiasapunike nenten pisan patut kamarginin, napi mawinan: 1. Iraga rauh ka pura tatujonyane wantah nyakupang tangan pacang nunas ica majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, sumangda setate rahayu nemu rahayu, boya je ngerereh meseh sane ngawinang kasucian pikenoh sane suci pacang bocek. 2. Yening uratiang jinah makatah 20 ribu nenten je ageng pisan yening katimbayang sareng wicara sane kametuang. Lascariang jinah punike , rumasatang iraga medana punia irika. 3. Iraga pinaka sesama krama Bali sampunang kantos ngawi rusuh, elingang leluhur iraga wantah asiki kasujatin ipun. 4. Makakaih sapatutnyane, nyaga dewek, sampunang kantos wit bantang wicara sane kidik asapunika kantos aagengang, saling nunas pangampura, nika piaka pamargi sane pinih becik. 5. Kawentenan punike ngiring langkungang angge sarana nyiksik bulu angge ngemecikang kauripan iraga sepenglantur ipun. Tiosan ring makudang-kudang pamargi kadi asapunika, pemerintah taler, kapisaratang mangda sida muputang wicara-wicara sekadi punika. Pemerintah sakapatut pisan, ngicen uger-uger ngenenin indik Iuran Parkir, sane sida angge bantang I Juru Parkir, rikala ipun ngamargiang suadarma madados Juru Parkir. Malarapan antuk pamargi kadi asamupika, dumogi kawentenan wicara kadi asapunika, nenten malih kapanggih. Napi ke mawinang pahan Pemerintah sakapatu taler muputang wicara puniki, santukan, yen kantos puniki nentek kapuputan, pastika pacang ngawetuang dampak Negatif, ngawit saking, kajaten kahanan Desa, Kecamatan, Kabupate, Provinsi rauh Kanegara Iraga. Yening sampun kadi asapunika pastika pisan, pacang nyurudang kawibawaan lan katakson Jagat Bali, druwene. Dumadak-dumadik malarapan antuk pamargi lan utsaha kadi asapunika, sutreptian jagat bali sida kapanggih.

In Indonesian