Ngolah Luuan dados Barang sane Maguna

From BASAbaliWiki
20231117T100222560Z856909.jpg
0
Vote
Title
Ngolah Luuan dados Barang sane Maguna
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMK NEGERI 3 TABANAN
Location
Tabanan


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu

Titiang Lila jagi ngaturang orasi sane mamurda Ngolah Luuan dados Barang sane Maguna.

Palemahan inggih punika lingkungan iraga magenah. Palemahan sane becik inggih punika palemahan sane sehat lan resik. Palemahan sane resik nenten ja lempas saking sane mawasta luu utawi sampah. Luu punika ngawetuang ambu, miwah ngawinang pikobet.

Sane mangkin akeh pisan anak sane nenten eling ring dewek, santukan ipun sering pisan ngutang-ngutang barang sane tan wenten pikenoh ipun. Panglalah sane sering kapanggih saking sampah sane nenten becik minakadi lingkungan sane cemer, prasida ngawinang banjir, taler prasida ngawinang panyungkan ring sarwa maurip.

Dadosne, alih-alih iraga ngutang sampah, becikan iraga daur ulang sampah-sampah punika dados barang-barang anyar sane maguna ring kauripan iragane.Daur ulang inggih punika proses sane ngawaliang limbah utawi bahan-bahan sane nenten malih mawiguna dados barang sane mawiguna.

Puniki makudang-kudang conto asil daur ulang saking limbah anorganik: 1. Keranjang melakar saking pipet. 2. Dompet saking bungkus snack. 3. Pot tanaman saking botol bekas. 4. Sandal saking plastik. 5. Genah pensil saking botol plastik, misah sane lianan.

Puniki conto asil daur ulang saking limbah organik: 1. Pupuk Kompos 2. Bubuh kertas 3. Pembuatan biogas 4. Pangan tambahan antuk ingon-ingon 5. Produk sisa tetanduran, miwah sane lianan.

Punika mawinan ring galahe sane becik puniki, titiang malih ngelingang mangda prasida nincapang rasa eling ring angga indik mabuatnyane nyaga kebersihan palemahan. Iraga sareng sami taler prasida ngirangin utawi nambakin sampah sane nenten kacingak olih parajanane antuk nyortir ipun manut soroh sampah punika tur ngawaliang ipun dados produk sane kreatif. Nganggen malih barang-barang sane sampun kaanggen taler prasida ngirangin prabeya. Minakadinipun pisan sajeroning makarya prabot-prabot, minakadinipun buat ngwangun tembok, genah-genah makarya prabot, miwah sane lianan. Yening iraga nglaksanayang punika, iraga pacang ngirangin sampah ring sawewengkon iragane. Limbah plastik prasida kaanggen malih yening sampun prasida karesikang, resik, nenten wenten ambu, steril, miwah sane tiosan.

Malih tiang ngajak samian mangda uning indik mabuatnyane nyaga kebersihan lingkungan saking sampah organik miwah non-organik. Indonesia prasida bebas saking sampah yening iraga sareng sami sampun eling lan peduli ring sampah lan lingkungan. Santukan yen iraga nenten ngemban, sapasirake sane jaga ngemban? Punika mawinan iraga sareng sami patut nyaga kebersihan lingkungan.

Inggih wantah asapunika sane prasida aturang titiang, yening wenten kaiwangan atur titiang nunas geng rena sinampura.

Om Santi, Santi, Santi Om

In Indonesian