UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

-

From BASAbaliWiki
20230509T004721167Z992073.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
Photograph by
-
Author(s)
Affiliation
SMAN 1 KINTAMANI
Category
High School
Reference for photograph
-
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  -
  Reference
  -
  Competition
  Oneday


  NI WAYAN SISKAYANTI

  13 months ago
  Votes 0++
  tityang dahat seneng pisan ngemiletin parikrama puniki
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  -

  In Balinese

  Pendidikan pinaka sarana nincapang kauripan manusane. Bilih-bilih ring aab jagat canggih sakadi mangkin. Sapasira sane nenten urati ring Pendidikan pastika pacang manggihin pikobet ri kala ngarepin aab jagat sakadi mangkin. Pendidikan pinaka sarana ngrereh pangupajiwa, anggen nglanturang lan nincapang kauripan. Punika mawinan pemerintahe setata nitenin mangda parajanane nenten wenten sane putus sekolah. Sakewanten, iriki ring jagat Bali sane sampun kaloktah pulau sane sampun maju ring widang pariwisata, kapanggih aken kantun wenten parajana sane nenten mrasidayang masekolah. Utamannyane parajana sane magenah ring wawidangan palemahan sane kabaos 3T terpencil, tertinggal, terdepan , sakadi sane wenten ring wawidangan Kintamani. Sepatutnyane, ring aab jagat maju sakadi mangkin, Yening indike puniki nenten kauratiang mapuara SDM Bali ka pungkur wekas sayan-sayan rered. Yening SDM sampun rered mapuara wawangunan nenten prasida pacang nincap kawentenannyane. Indike punika pinaka wiwilan jagat Bali ka pungkur wekas taler sayan-sayan rered kawentenanyane. Nampenin indike punika titiang ngaptiang pisan mangda angganing pemerintah lan pihak swasta prasida nguratiang lan ngicenin wantuan ring parajanane sane wenten irika, sakadi wantuan sarana-prasarana, pelatihan, lan permodalan, lamakane prasida nglanturang Pendidikan, sajeroning nincapang kauripan dane soang-soang, mangda prasida dados jadma sane mawiguna.

  In Indonesian

  -